19 lipca 2022

Dzieci stanowią zaledwie 1 do 4% potwierdzonych przypadków Covid-19 na całym świecie

- Według danych opublikowanych przez Santé Publique France.

Jaki jest wiek osób hospitalizowanych we Francji z powodu Covid-19?

Departament Badań, Studiów, Oceny i Statystyki (DREES) podaje następujące liczby:

– 72% hospitalizowanych osób ma 60 lat lub więcej

– 52% hospitalizowanych osób powyżej 60 roku życia to mężczyźni

Obecnie dzieci stanowią zaledwie 1 do 4% potwierdzonych przypadków Covid-19 na całym świecie, według danych opublikowanych przez Santé Publique France.

Zdecydowana większość z nich wykazuje niewielkie, jeśli w ogóle ma jakieś objawy. Public Health France podaje, że wśród hospitalizowanych z powodu Covid, znacznie mniej niż 1% to dzieci do 14 roku życia.

Między 15-44 rokiem życia, hospitalizowani to ok. 6%.

Od początku pandemii zmarło we Francji 9 dzieci.

6 z nich miało choroby współistniejące i niedobór odporności, trzy z nich są jeszcze wyjaśniane. Podobnie jest w innych krajach, na przykład w Niemczech, gdzie powyżej 5 roku życia nie zmarło ani jedno dziecko, a do 5 roku życia kilkoro – wszystkie objęte opieką paliatywną.

Dla porównania, w 2015 roku zmarło we Francji 32 dzieci na grypę, o której profesor Raoult mówił, że jest dla najmłodszych znacznie niebezpieczniejsza niż Covid.

Według firmy Pfizer wszystkie nowe szczepionki przechodzą bardzo precyzyjny i naukowo rygorystyczny proces testowania i przeglądu, aby zapewnić, że są bezpieczne i skuteczne. Czy szczepionki przeciwko Covidowi przeszły przez te same procesy? Nic nie jest mniej pewne. 

W rzeczywistości,  mamy prawo wątpić, odkąd ujawniono oszustwo na dużą skalę z udziałem firmy farmaceutycznej Pfizer, jej podwykonawcy, firmy Ventavia Research Group odpowiedzialnej za badania kliniczne oraz Agencji ds. Żywności i Leków (FDA), przez dziennikarza śledczego Paula Thackera w British Medical Journal.

Tylko 7% pacjentów było obserwowanych przez deklarowane sześć miesięcy i nie dostarczyły one żadnego dowodu. Średni czas obserwacji osób w pierwszym raporcie z procesu Pfizera, na którym opierało się zezwolenie, wynosił tylko 46 dni.

W liście do British Medical Journal z 13 grudnia 2021 członkowie komisji Izby Lordów napisali: „ Istnieje znaczna niepewność co do skuteczności szczepionek przeciwko Covid, pewnych komplikacji, krótkoterminowych szkód i brak danych na temat szkód długoterminowych”.

Francuscy pediatrzy zwracają również uwagę, że o wiele bardziej niż Covid, to epidemia zaburzeń psychicznych związana ze sposobem postrzegania dzieci w ciągu ostatnich 2 lat powinna dziś budzić niepokój.

Jak wskazuje pediatra Robert Cohen w swoim raporcie na temat korzyści/ryzyka szczepienia dzieci: „u dzieci Covid zabija znacznie mniej niż zapalenie opon mózgowych, ospa wietrzna, a nawet rotawirus, choroby, przeciwko którym nie szczepimy dzieci, podczas gdy szczepionki są dostępne.

Spostrzeżenie to od dawna poczynił również prof. Didier Raoult, który regularnie przypomina o niekonsekwencji władz w tym temacie. 

Na dzisiaj, stosunek korzyści do ryzyka pozostaje prawie niemożliwy do ustalenia, wyniki amerykańskich badań klinicznych są ograniczone.

Nie pozwalają na identyfikację rzadkich działań niepożądanych, takich jak na przykład ryzyko zapalenia mięśnia sercowego i inne. 

Sugerowane korzyści szczepienia dla dzieci zagrożonych poważną postacią Covid – na przykład otyłych także nie są jasne. Co więcej, dane francuskie jasno pokazują, że w tym kraju dzieci nie są dotknięte otyłością i cukrzycą tak jak w USA.

We Francji najnowsze badanie deklaratywne ObEpi z końca 2020 r. sugeruje, że 18% dzieci w wieku od 2 do 7 lat i 6% dzieci w wieku od 8 do 18 lat cierpi na otyłość.

W Stanach Zjednoczonych występowanie otyłości u dzieci jest poważnym problemem, ponieważ według CDC dotyczy ona 13,4% dzieci w wieku 2-5 lat, 20,3% dzieci w wieku 6-11 lat i 21,2% dzieci w wieku 12-19 lat.

Równowaga korzyści i ryzyka nie jest już aktualna, gdyż istnieją mniej zjadliwe warianty.

Biorąc pod uwagę dużą liczbę zgłoszonych już poważnych skutków ubocznych, według niektórych naukowców obecny trend w polityce szczepień dzieci, które mają bardzo niskie ryzyko zachorowania na Covid19, powinien zostać ponownie rozważony.   

W  analizie korzyści/ryzyka szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat dr Toby Rogers idzie dalej. Według jego obliczeń „ na jedno dziecko uratowane zastrzykiem, umrze 117 innych”.

Podsumowując, po co szczepić dzieci?

Od chwili, gdy zdajemy sobie sprawę, że korzyść jest prawie zerowa, a wiele skutków ubocznych, zwłaszcza średnio- i długoterminowych, jest nieznanych, nic nie uzasadnia szczepienia dzieci. 

Dla tych, którzy nadal w to wątpią, w ostatnich miesiącach w nadzorze nad bezpieczeństwem farmakoterapii odnotowano wiele skutków ubocznych.

Trwają dochodzenia, ponieważ nad szczepionką wiszą poważne podejrzenia.

Autor; Roman Pleszyński

Photo by Gabby Orcutt on Unsplash

_______________________________