17 sierpnia 2022

Kim jest Robert Malone?

Media i władze zdrowotne ignorują to, przed czym dr Robert Malone i inni ostrzegali od samego początku, a mianowicie, że szczepienie podczas pandemii będzie napędzać ewolucję opornych szczepów.

Właśnie to obserwujemy w przypadku wariantów Omicron BA.4 i BA.5, które omijają zarówno naturalną odporność, jak i przeciwciała indukowane przez COVID.

Nasz minister Kraska przed chwilą nakłamał w TVP, że szczepionki o 85% zmniejszają ryzyko zgonu z powodu infekcji wariantami Omikron.

Dodał, że ochrona przed infekcją to 35%, po czym znów nakłamał, że rząd zawsze ostrzegał, że szczepionki nie powstrzymują zakażenia, a jedynie zapobiegają ciężkim przebiegom choroby. Od kiedy?

To leki mają chronić przed chorobą, a szczepienia przed infekcją … i na tym skończę ten wątek.

Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) oraz Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) również ignorują tę rzeczywistość z immunologicznym rozstrojeniem osób szczepionych, co powoduje, że częściej i wielokrotnie zapadają na Covid.

Media ponownie próbują wzbudzić strach przed nowymi wariantami, pomimo danych wyraźnie wskazujących, że wskaźniki hospitalizacji pozostają na stałym poziomie, mimo że wskaźnik infekcji rośnie.

Gdy RNA zawierają pseudourydynę — tak jak wszystkie szczepionki z mRNA – będą trwalsze i mniej zapalne.

Jednak naukowcy odkryli, że RNA zawierający pseudourydynę powoduje również immunosupresję, którą obserwujemy u wielu osób, które otrzymały szczepienie.

Do tej pory wielu zna dr Roberta Malone jako wynalazcę podstawowej technologii platformy szczepionek mRNA i DNA , na której opierają się różne szczepionki przeciw Covid.

Aby było jasne, nie jest on wynalazcą samych szczepionek, ale podstawowej platformy, która leży u ich podstaw, na którą Malone posiada kilka patentów.

Podobnie jak wielu innych, którzy próbowali podzielić się prawdą i opiniami, które różnią się od oficjalnej narracji, Malone został zaciekle zaatakowany przez media i bezlitośnie dyskredytowany.

Jak zauważył niedawno, media ponownie próbują wzbudzić pornografię strachu, pomimo danych wyraźnie wskazujących, że wskaźniki hospitalizacji pozostają na stałym poziomie, mimo że wskaźnik infekcji rośnie.

Ignorują również to, przed czym Malone i inni ostrzegali od samego początku, a mianowicie, że szczepienie podczas pandemii jest nierozsądną strategią, ponieważ gwarantuje, że doprowadzi do ewolucji odpornych szczepów.

Właśnie to obserwujemy w przypadku BA.4 i BA.5, które omijają zarówno naturalną odporność, jak i przeciwciała wywołane szczepionką. 

Ucieczka immunologiczna została opisana w ponad 10 wysokiej klasy recenzowanych badaniach.

Dr Malone:

„Dosłownie doprowadzamy zaszczepionych do stanu obniżonej odporności, w którym są bardziej podatni na infekcje Omicronem – w wyniku wcześniejszego szczepienia – i stają się zakażone przewlekle lub wielokrotnie”.  

„Zacznijmy od wynalazków. Mam wiele patentów. Przyczyniłem się do rozwoju wielu technologii.

Moja żona i ja pomogliśmy założyć Inovię, firmę, która promuje własną technologię szczepionek, która jest platformą opartą na DNA i może być przystosowana do szczepionek opartych na RNA.

Z pewnością mam te dziewięć początkowych patentów i inne, które odnoszą się do praktycznie każdego systemu transportowego, używanego do podawania polinukleotydów do gardła nosowego, do tkanek śluzówki, aby wywołać odpowiedź immunologiczną śluzówki”…

I dalej:

„W konsekwencji dziesięcioleci doświadczenia w badaniach podstawowych odkryć w tej dziedzinie, odwróciliśmy się od tej technologii, ponieważ nigdy nie byliśmy w stanie przezwyciężyć problemów zapalnych, ostrej odpowiedzi immunologicznej i rekrutacji komórek zapalnych do wstrzykiwanych tkanek.

Wpadaliśmy na to raz za razem, zarówno na myszach, jak i małpach, i nigdy nie mogliśmy tego przezwyciężyć. Porzuciliśmy tę technologię”.

Malone wyjaśnia pochodzenie kontrowersji patentowej — dlaczego niektórzy twierdzą, że tak naprawdę nie wynalazł platformy mRNA, której używają szczepionki i dlaczego w ogóle zastosowano tę technologię, jeśli została już porzucona z powodu nadmiernych zagrożeń.

Dr Malone:

„Kati Kariko zadzwoniła do mnie w połowie lat 90 i poprosiła o radę. Opowiedziałem jej o problemach z RNA i o problemach z reakcją zapalną i razem z Drew Weissmanem zastosowała pojawiające się właśnie odkrycia pseudourydyny i wprowadziła pseudourydynę do RNA, co jest zarówno immunosupresyjne, jak i zwiększa o połowę czas życia RNA. Tak więc te RNA, które są obecnie używane, w rzeczywistości w niczym nie przypominają naturalnego RNA. To produkt syntetyczny.”

RNA wzmocnione pseudourydyną może powodować immunosupresję

W wywiadzie Malone zagłębia się w niektóre z problemów z kontrolą jakości szczepionek mRNA, które się pojawiły i czy dodanie pseudourydyny faktycznie zmniejsza reakcję zapalną związaną z terapią genową mRNA.

Karikó i Weissman, doktoranci Anthony Fauciego – przeprowadzili eksperymenty z dodatkiem pseudourydyny, o której wiemy, że wpływa na takie rzeczy, jak stabilność RNA, fałdowanie, przetwarzanie i łączenie.

Wiadomo było, że jeśli RNA zawierają pseudourydynę, będą działać znacznie dłużej i będą znacznie mniej zapalne. Odpowiedzi immunologiczne przeciwko komórkom, które zawierają mRNA zmodyfikowane pseudourydyną, są tłumione.

Na tej podstawie Karikó i Weissman włączyli pseudourydynę do całej cząsteczki mRNA, którą zsyntetyzowano metodami opracowanymi przez Malone’a, a następnie oczyszczono.

Po wstrzyknięciu tego produktu uzyskali lepszą adaptacyjną odpowiedź immunologiczną i mniejszą odpowiedź zapalną. To jest nauka, na której opierają się szczepionki Covid.

Jednak ostatnie badania z użyciem biopsji igłowych wykazały, że RNA utrzymuje się w pachowych węzłach chłonnych przez co najmniej 60 dni.

Nie testowali dłużej, więc może to potrwać znacznie dłużej. Stwierdzono również, że poziom wyprodukowanego białka kolczastego był znacznie wyższy niż oczekiwano i utrzymywał się przez co najmniej 60 dni.

Dr Malone:

„Więc teraz wiemy, że pseudourydyna może powodować, że RNA zachowuje się w sposób całkowicie odmienny od naturalnego RNA, jak pierwotnie proponowałem.

RNA zwykle ulega degradacji w ciągu kilku godzin, więc gdyby u ludzi wystąpiły zdarzenia niepożądane, pobudzająca cząsteczka zniknęłaby, a lekarze mogliby zdecydować, że nie będą jej ponownie podawać.

Ale w obecnym preparacie z pseudourydyną wbudowaną w cały szkielet RNA, co nigdy nie ma miejsca w naturalnej sytuacji, tłumią one ostrą odpowiedź zapalną, ale wydają się również tłumić ogólną adaptacyjną odpowiedź immunologiczną lub funkcję immunologiczną.

Może to być coś, co przyczynia się do immunosupresji obserwowanej po dawkowaniu tych produktów. To nierozstrzygnięte, ale nie ma wątpliwości, że istnieje zdarzenie niepożądane, ta nieswoista immunosupresja.”

Wniosek Malone’a jest jasny:

„Tak więc mamy teraz… wiele dowodów na to, że odkrycie Karikó i Weissmana miało negatywne aspekty, które nie zostały dobrze scharakteryzowane przez Pfizera , Modernę , BioNTech i tak dalej”.

Malone sprawdza również inne składniki i kwestie kontroli jakości, które mogą przyczynić się do powstania „gorącej” lub bardziej zabójczej partii.

Na przykład omawia problem agregacji, toksyczności PEG i tego, jak zmęczenie może być związane z faktem, że białko kolczaste jest nie tylko przyczepione do powierzchni komórek, ale w rzeczywistości zatruwa mitochondria.

Przyznaje również, że może być trochę prawdy w twierdzeniu, że stosuje się tlenek grafenu, chociaż nadal nie widział żadnego rozstrzygającego dowodu.

Dr Malone:

„Początkowo myślałem, że to szalona gadka, ale niechęć firm farmaceutycznych do ujawnienia swoich składników jest po prostu zadziwiająca…

To całkowicie sprzeczne z wszystkim, z czym kiedykolwiek spotkałem się w nauczaniu o produktach regulowanych, jakie kiedykolwiek prowadziłem. Coś jest nie w porządku. Nie ma wątpliwości”.

Nadchodzące jesienne szczepienie będzie prawdopodobnie bardziej niebezpieczne. FDA niedawno zatwierdziła nową trójwartościową szczepionkę na jesień 2022 r., która nie będzie przechodzić żadnych dodatkowych testów, mimo że będzie to zupełnie nowa kompozycja obejmująca niektóre nowsze szczepy.  

„Rozumując przez analogię szczepionek przeciw grypie, najwyraźniej FDA i CDC zgodziły się teraz, że podobną strategię należy przyjąć w przypadku tych nielicencjonowanych, dopuszczonych do użytku eksperymentalnego produktów, które spowodowały liczne zdarzenia niepożądane, jak żadna szczepionka w historii – czemu zaprzeczają – i wyraźnie nie powstrzymują ponownych infekcji i rozprzestrzeniania się wirusów.

Zdecydowali, że będą teraz korzystać z modelu grypy, który umożliwia im kontynuowanie procesu produkcyjnego, który, jak właśnie omówiliśmy, jest słabo scharakteryzowany i nie jest objęty właściwym nadzorem.”

O szczepionkach na 3 szczepy wirusa:  

„Zazwyczaj, kiedy to robisz, utrzymujesz w przybliżeniu taką samą dawkę każdego antygenu, więc w przypadku Pfizera otrzymamy od 50 do 150 mikrogramów RNA w zastrzyku. Miejmy nadzieję, że tego nie zrobią. Ale nawet jeśli tylko podwoją dawkę, wiemy, że zdarzenia niepożądane znacznie wzrosną”.

Malone kwestionuje również tezę i naukę leżącą u podstaw tego przedsięwzięcia. Chodzi o to, że kontynuując podawanie kolca Wuhan-1 i dodając BA.4 i BA.5, które ewoluowały w celu uniknięcia przeciwciał przeciwko szczepowi Wuhan-1, ignorują recenzowaną literaturę, która jest obszerna i pokazuje że występuje imprinting immunologiczny (inaczej „grzech antygenowy”).

Doktor Joseph Mercola napisał:

„W rzeczywistości imprinting immunologiczny jest jednym z powodów, dla których szczepionki przeciw grypie mają tak słabą skuteczność. Krótko mówiąc, jeśli miałeś Covid lub dostałeś szczepienie, twój układ odpornościowy jest nastawiony na oryginalny szczep Wuhan, z wyłączeniem innych.

Omicron i późniejsze warianty ewoluowały, aby wykorzystać to nastawienie, dlatego osoby szczepione chorują obecnie na Covid częściej niż osoby nieszczepione i cierpią na powtarzające się infekcje.”

Według Malone’a:

„To dokładnie przeciwieństwo tego, co jest potrzebne. To najgorszy koszmar Geerta Vanden Bossche, a oni robią to na ślepo, nawet nie zawracając sobie głowy czytaniem recenzowanej literatury, która to opisuje. To jest szaleństwo. To masowa psychoza w najgorszym wydaniu.

„Istnieje wiele bardzo głębokiej, złożonej immunologii związanej z tym, co robimy ludziom na całym świecie i dotyczy ona każdego aspektu tego produktu, samych lipidów, formuł, struktury RNA i ładunku”.

Dodaje:

„Każdy z nich jest powiązany z własnym profilem zdarzeń niepożądanych. Jest to wyraźnie widoczne we wczesnych danych Moderny… w danych fazy 1. W szczepionkach przeciwko grypie przy użyciu tej samej technologii, przy dawce 100 mikrogramów, 80% badanych miało zdarzenia niepożądane stopnia 2 lub stopnia 3.

Musi to przejść do historii jako jedna z największych porażek nauki regulacyjnej w XX i XXI wieku, a tchórzostwo organu regulacyjnego FDA w celu rozwiązania tego problemu doprowadziło, jak sądzę, na całym świecie do uznania, że FDA została przechwycona przez przemysł farmaceutyczny.

Jak sugerowałem, prawie dwa lata temu, jeśli będą dalej podążać tą ścieżką, zniszczą cały proces regulacyjny, a także wszelką wiarę, jaką ktokolwiek kiedykolwiek miał w przedsięwzięcia szczepionkowe. Tu jesteśmy w tej chwili.

Jeśli jest tu jakaś pozytywna podszewka, to myślę, że dla wielu z nas, w tym dla mnie, który kupił ten system, ale doświadczenie jest tak potężne, że wszędzie otwiera oczy.”

I teraz uwaga:

„Nie mamy danych potwierdzających bezpieczeństwo i skuteczność obecnego harmonogramu szczepień pediatrycznych, a wszystkie elementy harmonogram szczepień pediatrycznych muszą zostać ponownie ocenione pod kątem stosunku ryzyka do korzyści. Zarówno jako pojedyncze produkty, jak i jako produkty łączone.”

„Są tu siły, które udowadniają, że cała ta sprawa zdrowia publicznego jest tylko fasadą, podstępem. Jestem całkowicie przekonany, że powodem, dla którego tak wiele z tych polityk nie ma sensu z punktu widzenia zdrowia publicznego, jest to, że nie dotyczą one zdrowia publicznego. …

„Dowody na to, że wiele z tych spraw jest manipulowanych, stąd pornografia strachu, są moim zdaniem przytłaczające i nie mogę pogodzić licznych przykładów złego zarządzania zdrowiem publicznym i rozbieżności między potrzebami a polityką, chyba że uwzględnię leżące u ich podstaw plany finansowe , geopolityczne agendy władzy, które są obecnie w grze.”

Autor; Roman Pleszyński

_______________________________