2 kwietnia 2021

Wielkie autorytety zabierają głos w sprawie masowych szczepień

Profesor Luc Montagnier, laureat Nagrody Nobla, popiera skargę dotyczącą zaprzestania masowych szczepień w Izraelu. W liście z dnia 21 marca 2021 r. Opublikowanym na stronie Nakim.org profesor Montagnier, popiera wniosek dr Seligmanna i inżyniera Haima Yativa o zawieszenie szczepień przeciwko Covid-19 skierowany do Prezesa i sędziów Sądu Najwyższego Izraela.

„Jestem Luc Montagnier, doktor medycyny, emerytowany profesor Institut Pasteur w Paryżu, emerytowany dyrektor badań CNRS, Nagroda Nobla w dziedzinie medycyny za odkrycie wirusa AIDS. Jestem ekspertem w dziedzinie wirusologii, większość moich badań poświęciłem wirusom RNA, w szczególności zapaleniu mózgu i mięśnia sercowego myszy, wirusowi mięsaka Rousa, wirusowi HIV 1 i wirusowi HIV 2.

Wiele wysiłku poświęcono szczepieniom przeciwko koronawirusowi COVID-19 odpowiedzialnemu za globalną pandemię. W szczególności państwo Izrael zorganizowało dotychczas masowe szczepienia swojej populacji, 49% całej populacji otrzymało dwie dawki szczepionki Pfizer.

Chciałbym najpierw podkreślić nowość tego typu szczepionki. W konwencjonalnych szczepionkach informacja genetyczna przenoszona przez wirusowe DNA lub RNA jest inaktywowana, a białka wirusa są używane do wywoływania przeciwciał szczepionkowych.

W niektórych przypadkach wirus pozostaje żywy, ale jest atenuowany przez kolejne pasaże in vitro. W przypadku tak zwanych szczepionek przekaźnikowych RNA, szczepionki te są wykonane z aktywnej frakcji RNA wirusa, który zostanie wstrzyknięty osobie szczepionej. Dlatego przenika do komórek tego ostatniego, które będą wytwarzać białka szczepionki z kodu wstrzykniętego RNA.

Od razu widzimy, że ten ostatni krok w dużej mierze zależy od stanu fizjologicznego biorcy. Chciałbym podsumować potencjalne zagrożenia związane z tymi szczepionkami w polityce masowych szczepień. 1. Krótkotrwałe skutki uboczne : nie są to normalne miejscowe reakcje występujące w przypadku jakiejkolwiek szczepionki, ale poważne reakcje obejmują życie biorcy, takie jak wstrząs anafilaktyczny związany ze składnikiem szczepionki, ciężka alergia lub reakcja autoimmunologiczna. aż do aplazji komórek.

2. Brak ochrony szczepionkowej:2.1 indukcja przeciwciał ułatwiających – indukowane przeciwciała nie neutralizują infekcji wirusowej, a wręcz przeciwnie, ułatwiają ją w zależności od biorcy. Ten ostatni mógł już być narażony na wirusa bezobjawowo.

Niski poziom naturalnie indukowanych przeciwciał może konkurować z przeciwciałami indukowanymi przez szczepionkę.2.2 Wytwarzanie przeciwciał wywołane szczepieniem w populacji wysoce narażonej na wirusa doprowadzi do selekcji wariantów opornych na te przeciwciała.

Te warianty mogą być bardziej zjadliwe lub bardziej zaraźliwe . Oto, co teraz widzimy. Niekończący się wyścig wirusowo-szczepionkowy, który zawsze obróci się na korzyść wirusa.

3. Długoterminowe skutki: Wbrew twierdzeniom producentów szczepionek z informacyjnym RNA, istnieje ryzyko integracji wirusowego RNA z ludzkim genomem.

Rzeczywiście, każda z naszych komórek ma endogenne retrowirusy zdolne do odwrotnej transkryptazy RNA do DNA. Chociaż jest to rzadkie zdarzenie, nie można wykluczyć jego przejścia przez DNA komórek rozrodczych i przekazania go przyszłym pokoleniom.„W obliczu nieprzewidywalnej przyszłości lepiej powstrzymać się od głosu.” – Profesor Luc Montagnier.

Autor; Roman Pleszyński

źródło; Nakim.org / fot. screen youtube/thenobelprize

_______________________________