• Warszawa

4 listopada 2020

Strajk Kobiet – Kolejne dni protestów.

Na dziś w wielu polskich miastach i miasteczkach zapowiadane są kolejne protesty oraz blokady drogowe w ramach Strajku Kobiet.

Szacuję się że w skali kraju, na ulice wyszło około pół miliona osób.

Przypomnijmy, że protesty kobiet które trwają nieprzerwanie w setkach polskich miast i miasteczek, a nawet w 60 miastach zagranicznych, są pokłosiem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października. Orzeczenie trybunału, stwierdza, że według przesłanek konstytucji, ochrona życia ludzkiego obejmuje również płody z wadami letalnymi. Co de facto oznacza, że kobieta u której wykryto nieodwracalne uszkodzenie płodu, zostanie zmuszona do urodzenia dziecka, nawet w przypadku, gdy dziecko nie będzie zdolne do życia bezpośrednio po urodzeniu.

Po decyzji TK w Polsce wybuchły największe w powojennej historii Polski protesty uliczne. W szczytowym dniu strajku na ulicę Warszawy wyszło około 150 tysięcy niezadowolonych obywatelek i obywateli. A szacuję się że w skali kraju, na ulice wyszło około pół miliona osób.

Rada Konsultacyjna Strajku Kobiet

1 listopada, liderka Strajku Kobiet – Marta Lempart ogłosiła powołanie tzw. Rady Konsultacyjnej, która ma się zajmować formułowaniem postulatów protestujących.

W skład Rady mają wejść:

prof. Monika Płatek, prawniczka;

warszawska radna KO Dorota Łoboda, jedna z liderek ruchu Rodzice Przeciwko Reformie Edukacji, członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet, prezeska fundacji Rodzice Mają Głos;

Piotr Szumlewicz, działacz związkowy;

Barbara Labuda, była opozycjonistka i polityczka, członkini rady programowej Kongresu Kobiet;

Beata Chmiel, menedżerka kultury, animatorka ruchu społecznego Obywatele Kultury;

Danuta Kuroń, działaczka społeczna, była członkini opozycji demokratycznej;

Michał Boni – polityk, były minister cyfryzacji i europoseł.

Oprócz nich także Jacek Wiśniewski, Robert Hojda, Mirka Makuchowska, Bożena Przyłuska, Katarzyna Bierzanowska, Sebastian Słowiński, Paweł Kasprzak, Kinga Łozińska, Dominika Lasota oraz Nadia Oleszczuk.

Skład rady nie jest ostateczny. Ma ona być rozszerzana o kolejnych aktywistów i ekspertów.

Jak podkreśla Lempart – „gwarantujemy, że eksperci i ekspertki, którzy będą z nami współpracować, będą służyć protestującym. Czyli będą pracować nad postulatami, które do nas trafią. To jest służebna rola.”

„Rada wypracuje kwestie współpracy z politykami. Mogę powiedzieć, że nie będzie tak, że PiS nas podzieli. Nie pozwolimy na to, ale nie będziemy rozmawiać teraz o karierach politycznych. Nas to nie interesuje. Nas interesuje Polska. Ludzie nas interesują” – dodaje Lempart.

Postulaty Strajku Kobiet

Rada OSK ma pracować nad postulatami, które wyklarowały się w ostatnich dniach oraz nad prawnymi możliwościami wprowadzenia ich w życie.

Strajk opiera się na 13 głównych postulatach:

Aborcja na żądanie i pełnia praw kobiet (w tym walka z przemocą domową i niealimentacją)

LGBT to ludzie

Świeckie państwo

Służba publiczna, nie partyjna

Prawdziwe instytucje, prawdziwi rzecznicy (RPO, RPD)

Poprawa kondycji publicznej ochrony zdrowia

Edukacja na miarę współczesności

No pasaràn (stop faszyzmowi)

„Odśmieciowienie” rynku pracy

Klimat

Reanimacja psychiatrii

Prawdziwe wsparcie osób z niepełnosprawnościami

Stop propagandzie w mediach publicznych.

Autor: M.B