• GOSPODARKA

5 listopada 2020

RZĄD PRZEDSTAWIŁ 10 działań antykryzysowych dla firm

Rząd zapewnia o 10 działaniach antykryzysowych dla firm w związku z nowymi obostrzeniami w gospodarce.

Rząd zapewnia, że branże, które ucierpią najbardziej w wyniku nowych restrykcji otrzymają pomoc.

1. Dofinansowanie kosztów stałych dla firm z sektora MŚP z branż najbardziej dotkniętych restrykcjami

Subwencje w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju w wysokości do 70% niepokrytych przychodami kosztów stałych pod warunkiem spadku przychodów o 30% względem tego samego okresu 2019 r. Dla kogo: branże objęte restrykcjami sanitarnymi.

2. Umorzenie subwencji z Tarczy Finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju

Umorzenie subwencji finansowych z Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich przedsiębiorstw dla sektorów objętych restrykcjami sanitarnymi pod warunkiem skumulowanego spadku przychodów od marca 2020 r. do marca 2021 r. o co najmniej 30%. Dla kogo: branże objęte restrykcjami sanitarnymi.

3. Wydłużenie programu Tarczy Finansowej dla Dużych Firm do 31.03.2021 r. (przyjmowanie wniosków) oraz do 31.06.2020 r. (wypłaty)

Zmiana zasad liczenia szkody z powodu COVID-19 w pożyczkach preferencyjnych z obecnego: marzec – sierpień 2020 r. na: marzec 2020 r. – marzec 2021 r., zgodnie z pierwotnym kształtem programu. Wdrożenie szybkiej ścieżki dla dużych firm z sektora MŚP. Dla kogo: duże firmy, duże MŚP, wszystkie branże.

4. Pożyczki długoterminowe z gwarancją

Kontynuacja gwarancji de minimis dla firm z sektora MŚP oraz gwarancji płynnościowych dla dużych firm. Konsultacje z Komisją Europejską. Możliwości dopłat na pokrycie rat dla pożyczek na okres 6 lat dla branż dotkniętych restrykcjami. Dla kogo: wszystkie branże oraz branże objęte restrykcjami sanitarnymi

5. Dofinansowanie zatrudnienia

Kontynuacja dopłat do miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w postaci postojowego i obniżonego wymiaru czasu pracy. Dla kogo: wszystkie branże

6. Przedłużenie postojowego

Przedłużenie wypłaty postojowego dla branż objętych restrykcjami. Dla kogo: branże objęte restrykcjami sanitarnymi

7. Zwolnienie ze składek na ZUS

Przedłużenie zwolnienia dla branż dotkniętych restrykcjami. Dla kogo: branże objęte restrykcjami sanitarnymi

8. Dofinansowanie zmiany zakresu działalności w ramach Dotacji na biznes

Zwiększenie kwoty dotacji z 6 do 8-krotności średniego wynagrodzenia oraz rozszerzenie polegające dofinansowaniu nie tylko nowej działalności, ale także zmiany zakresu aktualnej działalności. Finansowanie udzielane przez PUP. Dla kogo: branże objęte restrykcjami sanitarnymi.

9. Polityka drugiej szansy

Dofinansowanie Agencji Rozwoju Przemysłu kosztów związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw. Dla kogo: przedsiębiorstwa w restrukturyzacji.

10. Dofinansowanie leasingu

Pokrycie kosztów leasingu przez Agencję Rozwoju Przemysłu. Dla kogo: branża transportowa

Listę działań przedstawiła KPRM.

Autor; Redakcja