26 listopada 2020

Walka z terroryzmem pretekstem do kontrolowania rachunków bankowych

System Informacji Finansowej - tak nazywa się projekt który ma służyć gromadzeniu i przetwarzaniu informacji o otwartych i zamkniętych rachunkach bankowych, SKOK-ach, biurach maklerskich czy skrytkach sejfowych do których wgląd miałyby sądy, prokuratura i służby. Projekt ustawy ma zostać przyjęty przez rząd w pierwszym kwartale 2021 roku.

Władza poszerza swoje granice coraz bardziej, teraz nie będzie już tajemnicą ile pieniędzy i gdzie posiada każdy Polak.

„Informacje z SInF ( System Informacji Finansowej) będą wykorzystywane na potrzeby realizacji zadań ustawowych sądów, prokuratury, właściwych służb – Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz Krajowej Administracji Skarbowej”. „Usprawnią działanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej i innych organów administracji publicznej uprawnionych do uzyskiwania informacji z SInF; zwiększą kontrolę nad realizowanymi działaniami służb w zakresie pozyskiwania informacji o rachunkach” – podaje KPRM

Nowe uprawnienia zyskają  m.in. ABW, CBA, Straż Graniczna, policja czy Urząd Skarbowy. Służby te bez potrzeby zwracania się o informacje do banku skorzystają ze specjalnej wyszukiwarki.

Oficjalnie władza chce w ten sposób mieć kontrolę nad przepływami finansowymi, aby skuteczniej wyłapywać podejrzane przepływy pieniężne i ewentualne przestępstwa finansowe oraz źródła finansowania wszelkiego rodzaju terroryzmu. Wiedza o kontach i skrytkach pocztowych może być wykorzystywana w różny sposób do różnych celów, między innymi, kontroli, zwiększenia inwigilacji, poszerzenia wpływu państwa na majątek prywatny, wywierania presji, i wiele innych niebezpiecznych funkcji które zwiększą tylko wpływ państwa na prywatne życie obywateli.

Autor; Natalia Stanisławska