10 grudnia 2020

Pierwsza w Polsce ankieta dotycząca Gender GAP

W wielkim skrócie zjawisko gender gap, to skutki różnic w postrzeganiu i traktowaniu kobiet i mężczyzn. Gender gap ukazuje różnice w sposobie myślenia danej płci, przewadze wynagrodzeń, ocenia postawy i zdolności płci w oparciu o neutralne i obiektywne przesłanki, dotyczy życia prywatnego oraz zawodowego. To to efekt szeregu procesów , stereotypów, obciążeń mentalnych na różnych etapach życia, które obniżają szansę dziewczynek i kobiet na rozwój ich talentów oraz predyspozycji.

Badania i obserwacja zmian nad pokoleniami

Opracowanie gender gap uwzględniło zjawisko niedoreprezentowania kobiet w branży IT. Ta sytuacja ukazała, że zjawisko to jest wynikiem złożonych i mentalnie utrwalonych procesów, stereotypów i oczekiwań wynikających z tradycyjnego postrzegania ról społecznych. Badanie to kompleksowo wykazała proces ograniczania przynależności dziewczynek a kolejno kobiet do świata zawodów technicznych oraz ścisłych. Obserwacja dotknęła sfery pokoleń i zmian, jakie zaczęły zachodzić pomiędzy nimi. Bezpośredni wpływ tutaj miały utrwalone przekonania, tendencje ludzi, którzy podejmują świadome decyzje.

Raport kontra Covid-19

Raport na wiosnę 2020 roku został wstrzymany, w wyniku ograniczeń związanych z wybuchem pandemii Covid-19. Jednak nowe warunki życia, wniosły zupełnie nowe światło na ostateczne wyniki raportu. Praca z domu, zamknięte szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze, redukcja stanowisk pracy, czy większe obowiązki domowe, wszystko to miało bezpośredni wpływ na raport, a wnioski zostały włączone do badań.

Stowarzyszenie Women in Technology Poland

Stowarzyszenie to powstało, by zapobiegać takim zjawiskom jak gender gap oraz pracować nad wyrównywaniem szans, to misja tego zespołu. Obecnie można zauważyć, praktycznie w każdej firmie przewagę mężczyzn zatrudnionych na stanowiskach technicznych, specjalistycznych, jak i liderskich. Dlatego od ponad 10 lat Stowarzyszenie Womenin Technology Poland podejmuje szereg działań, które mają na celu przeciwdziałanie gender gap w naszym kraju.

Co objęło badanie?

Badanie objęło grono kobiet i mężczyzn, którym zadawano pytania odnośnie różnych dziedzin życia na różnym etapie ich życia. Uwaga nakierowana była na dzieciństwo, zainteresowania , sposoby spędzania czasu, zajęcia dodatkowe, oraz stosunek badanych do rodziców, otrzymywanie nagród bądź kar od opiekunów. Kolejnym omawianym tematem była edukacja, czyli szkoła podstawowa, średnia i studia wyższe. Badani poddawani byli pytaniom, co zadecydowało o wyborze kierunku studiów, w kontekście do wyboru drogi życia, oraz czynników jakie miały wpływ na wybranie danej branży. Badani pytani byli o postrzeganie własnych możliwości, o czynniki decydujące na awans, zarobek, oraz o dyskryminacje w pracy. Kolejnym obszarem było rodzicielstwo, gdzie badani pytani byli o urlop opiekuńczy nad dzieckiem, oraz postrzeganie swojego życia jako rodzic i pracownik. Dużą rolę odgrywały przekonania, jeśli chodzi o stereotypy związane z rolami kobiety i mężczyzny w życiu zawodowym i w domu. Otrzymane odpowiedzi, pozwoliły określić ewolucję postaw, przekonań i zachowań w kontekście wyrównania szans oraz możliwości rozwoju zawodowego kobiet i mężczyzn.

Wyniki badania

Badanie wykazało, że nastąpiła ewolucja pokoleniowa w Polsce. Zmieniło się postrzeganie roli kobiety i mężczyzny, co ma wpływ na funkcjonowanie całego społeczeństwa. Kobiety przestały widzieć siebie tylko w roli gospodyni domowej, lecz wykazały aspiracje, ambicje, oraz dążenie do równego traktowania. Zmiana świadomości w tych przekonaniach i odejście od stereotypów daje szanse na zmniejszenie gender gap. Badanie wykazało, że kobiety urodzone po 1980 roku uczyły się języków obcych, oraz śmiało ruszały an uczelnie, by zdobyć wyższe wykształcenie. Kierunki ich często były ścisłe i techniczne. Jednak ta grupa kobiet dostawała wielkie wsparcie od rodziców czy opiekunów. Dążyły do rozwijania swoich zainteresowań.

Zmiana pokoleniowa

Zmiana pokoleniowa jaka jest widoczna, wykazuje, że kobiety pracują intensywnie nad zlikwidowaniem gender gap. Kobiety chcą równych praw i szans w dziedzinie zawodowej, na rynku pracy oraz równych wynagrodzeń. Jednak ten proces powstaje przy pomocy mężczyzn, którzy angażują się w życie rodzinne i wychowywanie dzieci.

Gdzie rodzi się gender gap?

Wyniki badania pokazuje, że gender gap rodzi się już w szkole. W tym okresie chłopcy i dziewczynki mają bardzo zbliżone zainteresowania, podobnie spędzają wolny czas. Uprawiają sport, jednak dziewczynki zdecydowanie częściej sięgają po książki, oraz chętniej bawią się w gronie innych dzieci. W pokoleniu po 1980 roku, zdecydowanie bardziej dzieci uczą się języków obcych, uczęszczają na zajęcia naukowe, techniczne czy informatyczne. Jednak zajęcia jak czytanie książek, wycieczki, pływanie zostały przez chłopców zastąpione grą na komputerze.

Decyzje rodziców wpływają na przyszłość dziecka

Kluczową role w kształceniu dzieci odgrywają rodzice. Jeśli rodzice wspierają dzieci w ich zainteresowaniach, skutkuje to dobrym poczuciem wartości i zrównoważonym rozwojem psychicznym. Jednak badania dowiodły, ze chłopców rodzice wspierali warunkowo, akceptując tylko te wybory, które sami uważali za odpowiednie. Natomiast dziewczynki, z reguły pozostawiane byly same sobie, nie otrzymawszy pomocy od dorosłych. W dzieciństwie najbardziej dotknęło to kobiety w latach 1946-1964r. Stereotypowe myślenie przekazywane jest od rodziców, którzy nawet często nieświadomie odtwarzają i przekazują role płciowe i adekwatnie do nich zachęcają swoje dzieci do rozmaitych czynności. Badania wykazują, że ważne jest by dzieci od małego, otrzymywały wsparcie, elastyczność oraz otwartą postawę ze strony rodziców. Ważne jest, by wiedziały, że mogą wybrać dowolną drogę życiową , niezależnie od swojej płci. Zarówno chłopiec, jak i dziewczynka mogą poświęcić się w przyszłości wychowywaniu dzieci i rozwoju rodziny, prowadzić dom. Natomiast i jedno i drugie może wybrać zawód pedagoga szkolnego lub wybrać karierę w biznesie, nauce lub też zostać dyplomata. Tutaj odgrywa znaczną rolę indywidualny charakter danego człowieka, jego temperament i zainteresowania. Rolą rodziców powinno być, by stereotypy nie stanęły dziecku na drodze! Ludzie często nieświadomie wiążą sukces z synami, a dziewczynki schodzą na dalszy plan przeznaczone do dbania o dom, rodzenia dzieci do gotowania obiadów. To musi ulec zmianie. Świadome rodzicielstwo zmniejsza szanse na rozwój gender gap.

Zdjęcie autorstwaStandsome Worklifestyle naUnsplash

Gender gap a Covid-19

W związku z pandemią kobiety znalazły się w o wiele gorszej sytuacji. Przestał obowiązywać równy podział obowiązków domowych, a kobiety musiały zająć się właśnie tą dziedziną. To kobiety, aby zaopiekować się dziećmi, ponad dwa razy częściej musiały przebywać na zasiłku opiekuńczym oraz korzystać z urlopu, oraz wybierają pracę zdalną. Podczas pandemii to mężczyźni częściej pozostawali na miejscu pracy niż kobiety, jednak ich również mocno dotknęły zwolnienia. Pracę utraciło ponad 14% ankietowanych mężczyzn i 9% kobiet. Jak podają statystyki: ” Obowiązki domowe podczas pandemii w większości spadły na kobiety, które były odpowiedzialne za gotowanie (92%), sprzątanie (91%), pomoc dzieciom w nauce (61%). Równo rozłożyły się tylko obowiązki i zajęcia takie jak robienie zakupów ( kobiety 87%, mężczyźni 86%) oraz zabawa z dziećmi ( kobiety 60%, mężczyźni 57%).

Badanie zostało zrealizowanie przez agencję SW RESEARCH metodą wywiadów on-line(CAWI).

Autor: Agata Geronin

Źródło: https://womenintechnology.pl/wp-content/themes/women-in-technology/assets/pdf/Gender_gap_po_polsku.pdf