5 marca 2021

Najnowszy sondaż CBOS określa stosunek Polaków do artystów

Najnowszy sondaż CBOS wykazuje, jakie jest stanowisko Polaków w sprawie pomocy artystom oraz samych ludzi kultury. 63,8% respondentów uważa, że sztuce i artystom należy się wsparcie od Państwa. 58,8% jest za taką pomocą, jeśli ich dochody są niskie. 47% popiera dodatki do składek na ubezpieczenie społeczne.

Ankieta dotyczyła również wprowadzenia tzw. opłaty reprograficznej. Chodzi w niej o to, aby przekazywać niewielki procent ze sprzedaży urządzeń elektronicznych służących do przechowywania i kopiowania np. muzyki.

Pieniądze miałyby wesprzeć ubezpieczenia społeczne i zdrowotne ludzi pracujących w sektorze kultury. Ma to stanowić pewnego rodzaju opłatę za to, że dostęp do kultury jest darmowy. W tej kwestii zdania były podzielone. 37,3% ankietowanych stwierdziło, że jest to dobry pomysł i poparło go.

Nieco mniejszy odsetek, bo 35,1% jest przeciwnych. Duża część ankietowanych popiera pomysł wprowadzenia opłaty reprograficznej, ponieważ chcą chociażby w małym stopniu pomóc tym, którzy nie są w najlepszej sytuacji finansowej.

Druga strona obawia się skutków wprowadzenia takiej opłaty, a mianowicie drastycznego wzrostu cen sprzętu elektronicznego. Wiadomo przecież, że producenci będą chcieli zarobić. Nie chcą również pomagać artystom ze względu na panujące przekonanie o wysokich zarobkach w świecie kultury.

Ponad połowa ankietowanych (51,5%) uważa artystów i twórców za ludzi zamożnych. Z informacji podanych przez CBOS tylko 6-7% ludzi z branży kultury można nazwać „zamożnymi”.  60% artystów nie zarabia nawet najniższej krajowej, a zarobki 30% z nich są niższe niż najniższa krajowa pensja w Polsce.

Ma na to wpływ głównie system ich pracy. Nie pracują oni bowiem w systemach etapowych i często nie są w stanie opłacać składek ubezpieczeniowych. Jeśli więc nie są ubezpieczeni przy rodzinie lub w KRUS, nie mają dostępu do państwowej opieki zdrowotnej.

Dotyczy to aż połowy polskich artystów! Często prowadzą również jednoosobowe działalności gospodarcze, co nie zapewnia im stałego i bezpiecznego dochodu.

Zwracając uwagę na panujące w kraju restrykcje, zamknięcie teatrów, kin i innych ośrodków kultury, mamy chęć, aby pomóc ludziom, których odcięło to od źródła dochodu. Z drugiej zaś strony obostrzenia ograniczyły lub całkowici zatrzymały wiele z branż.

Nierozsądnym jest więc pomaganie jednym, jeśli wiemy, że nie będziemy w stanie pomóc innym. Pandemia dotknęła każdego z nas i jeśli chcemy pomagać sobie nawzajem, powinniśmy podjąć kroki, które przyniosą pomoc każdemu.

Autor; Natalia Malessa

Źródło: dorzeczy.pl/Zdjęcie: Jacek Dylag na Unsplash/Obraz Vishnu R z Pixabay