9 marca 2021

Narodowy Fundusz Zdrowia wstrzymuje planowane zabiegi i świadczenia medyczne

Narodowy Fundusz Zdrowia na polecenie ministra Adama Niedzielskiego w związku z rozwojem epidemii koronawirusa zalecił wstrzymanie wszystkich planowych zabiegów i świadczeń medycznych.

Aby zapewnić dodatkowe łóżka szpitalne dla pacjentów wymagających pilnego przyjęcia do szpitala, Centrala NFZ zaleca ograniczenie do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie udzielania świadczeń wykonywanych planowo. – głosi komunikat

Fundusz w dalszej części komunikatu oświadcza że

Ograniczenie nie powinno dotyczyć planowej diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych.

Przy ograniczeniu lub zawieszeniu udzielania świadczeń, należy wziąć pod uwagę przyjęty plan leczenia oraz wysokie prawdopodobieństwo pobytu pacjenta po zabiegu w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii.

Narodowy Fundusz Zdrowia podkreśla, że „w każdym przypadku odroczenia terminu udzielenia świadczenia, należy indywidualnie ocenić oraz wziąć pod uwagę uwarunkowania i ryzyka dotyczące stanu zdrowia pacjentów, a także prawdopodobieństwo jego pogorszenia i potencjalne skutki”.

Autor; K.M.

źródło;nfz.gov.pl

Obraz Sasin Tipchai z Pixabay