23 kwietnia 2021

List otwarty do poseł Joanny Lichockiej

(Oryginał wysłałem na służbowego, poselskiego maila).Witam Panią poseł. W temacie Pani listu do KRRiT, w sprawie emisji programu „Warto rozmawiać”. Cytuję: "W mojej opinii program służył upowszechnianiu nieprawdziwych i niezweryfikowanych naukowo tez, które podważały wysiłki rządu i lekarzy w walce z epidemią oraz uderzały w zaufanie do aktualnej wiedzy medycznej."

Porozmawiajmy na temat aktualnej wiedzy medycznej.

1. Czy mogłaby Pani przedstawić dla mnie, rzetelne, randomizowane badania naukowe, które potwierdzają skuteczność używania masek jako zabezpieczenia przed infekcjami dróg oddechowych? Konkretni autorzy, tytuły i miejsce publikacji.

2. Czy wie Pani, że istnieją ogromne, recenzowane i wielokrotnie weryfikowane przeglądy światowych badań masek od roku 1945 do dziś, które dowodzą, że nigdy nie udowodniono skuteczności ich stosowania przeciw infekcjom dróg oddechowych – bo nie po to je stworzono.

3. Czy zna Pani mechanizm infekcji wirusowej i jakie są wektory transmisji wirusa do organizmu i w związku z tym, jakie są rozmiary wirusów i jaka jest konstrukcja masek, które mają je powstrzymać?

4. Poproszę o konkretne publikacje naukowe, które potwierdzają skuteczność stosowania polityki zamknięcia. Skoro powołuje się Pani na nie, zakładam, że je pani czytała. Wobec tego chętnie zapoznam się z nimi, za Pani pośrednictwem. Konkretni autorzy, tytuły i miejsce publikacji.

Proszę także o ustosunkowanie się do francuskiego badania o zasięgu światowym (160 krajów): „Covid-19 Mortality: A Matter of Vulnerability Among Nations Facing Limited Margins of Adaptation”: „Rygorystyczność środków wprowadzanych w celu zwalczania pandemii, w tym blokady, nie wydają się mieć związku ze śmiertelnością.”

„Jeśli chodzi o działania rządu (wskaźnik powstrzymywania i rygorystyczności), nie znaleziono żadnego związku z wynikiem, co sugeruje, że inne badane czynniki były ważniejsze dla śmiertelności covid-19 niż środki polityczne wdrożone w celu zwalczania wirusa.”

5. Jak Pani skomentuje słowa 4 członków Rady Naukowej przy rządzie Francji, opublikowane niedawno w czasopiśmie Lancet: „Nie jest już możliwe stosowanie ogólnonarodowej taktyki powstrzymywania zakażeń jako głównej odpowiedzi na pandemię COVID-19.

Choć jest to apel wielu naukowców i domyślny środek dla przywódców politycznych, obawiających się prawnej odpowiedzialności za powolne lub niezdecydowane reakcje w swoich krajach, należy ponownie rozważyć jego użycie, tylko w ostateczności.

Badania sugerują, że pojawienie się i rozprzestrzenianie się wariantów SARS-CoV-2 koreluje z brakiem solidnej ochrony immunologicznej po początkowej ekspozycji na poprzednie (dzikie) wirusy, a nawet szczepionkę.”

6. Czy może Pani wyjaśnić, dlaczego od września do grudnia 2020 roku zanotowaliśmy 66 182 zmarłych ponad średnią z ubiegłych lat przez zaledwie 4 miesiące i to nie koniec? Covid-19 odpowiada oficjalnie za 25 512 zejść w tym czasie (przyjmując bardzo na wyrost, że statystyki te są wiarygodne), więc na co umierało 40 672 pozostałych?

Jednocześnie może Pani sprawdzić, że średnia liczba zgonów w wielu krajach Europy i świata nie odbiega od normy wieloletniej – na przykład Francja.

7. Czy mogłaby Pani skomentować poniższe dane w kontekście polityki rządu wobec nauczania zdalnego?Centers for Disease Control and Prevention (Centrum Kontroli i Prewencji Chorób)- Podsumowanie roku 2020 wraz z początkiem 2021 – czyli zgony i niektóre przyczyny zgonów w Stanach Zjednoczonych z podziałem na grupy wiekowe. Covid19 478 912, oczywiście z chorobami towarzyszącymi, z tego 20 400 poniżej 50 roku życia. W tym samym czasie, 414 677 osób zmarło na zapalenie płuc. Nie ogłoszono epidemii, nie wszczęto alarmu, a objawy są nie do odróżnienia.

Na Covid19 zmarły 204 osoby poniżej 18 roku życia i niemal tyle samo – 178 – na grypę. Na zapalenie płuc zmarło 602 dzieci poniżej 18 roku życia, czyli 3 razy więcej niż na Covid19 i nie wszczęto alarmu.

Jeżeli zamyka się szkołę z powodu infekcji SarsCov2, a liczba zgonów jest taka sama jak na grypę, to dlaczego izoluje się uczniów z powodu jednego wirusa, a ignoruje inne?

8. Poproszę o przyjrzenie się codziennym raportom z Folkhälsomyndigheten – Szwedzkiej Agencji Zdrowia Publicznego, na temat śmiertelności w tym kraju – bez lockdownu. Ostatni mój przegląd: Od 1.04.2021 – 14.04.2021 zmarły w Szwecji na Covid 162 osoby, średnio 11,57 osób dziennie.Od początku pandemii w 2020 roku do 14.04. – 475 osób do 60 roku życia.

9. Czy zna Pani choć jedno badanie potwierdzające wiarygodność testów PCR, stosowanych masowo w diagnostyce medycznej (wbrew intencjom ich autora), a jeżeli tak, to chciałbym je poznać.

10. Czy zna Pani badanie „Review report Corman-Drosten et al. Eurosurveillance 2020 November 27, 2020Zewnętrzna wzajemna ocena testu rtPCR wykrywającego SARS-CoV-2 ujawnia 10 głównych wad naukowych na poziomie molekularnym i metodologicznym: konsekwencje dla wyników fałszywie dodatnich.” Pieter Borger i 21 naukowców z 6 krajów.

Dyskwalifikuje ono testy jako narzędzie diagnostyczne. Takich badań jest o wiele więcej. Czy zna Pani choć jedno z nich?

11. Czy zna Pani wyniki wielu badań światowych, w których poddano pozytywne testy SarsCov2, hodowli w żywych komórkach i wykazano, że testy te w ogromnej części są fałszywie pozytywne? Czy uważa Pani, że badania te (Australia, Chiny, Korea, UK, Francja, Niemcy, Holandia, Kanada, USA i inne) przeprowadzili spiskowcy?

12. Czy Pani zdaniem, jedno z licznych badań światowych (mogę podać wiele innych), Centre for Infectious Diseases and Microbiology Laboratory Services – Institute of Clinical Pathology and Medical Research, Westmead Uniwersytetu w Sydney, Australia, które wykazało, że żywy wirus wyhodowano w komórkach w zaledwie 28 na 181 (15%!!!) próbek pozytywnych testów PCR z laboratoriów diagnostycznych, to spisek foliarzy?

13. Czy podobne wyniki kontroli testów PCR w UK przeprowadzone przez zespół prof. Carla Henneghana (dyrektora Centrum Medycyny Bazującej na Dowodach, Uniwersytetu w Oxfordzie) to spisek i fałszerstwo?

14. Czy mogłaby Pani zaprezentować wiarygodny dowód naukowy (randomizowane badania), że szczepionki popularnych firm, w tym stosowane w Polsce, zapobiegają zakażeniom.

Jeżeli to możliwe, to chciałbym, aby zacytowała Pani te fragmenty protokołów badawczych szczepionek, które wskazują, że taki jest cel ich wyprodukowania. Poproszę o cytat z tych protokołów.

15. Czy zna Pani wyniki przeglądu protokołów badań 4 szczepionek, które opublikował dr William A. Haseltine? Wykształcił pokolenia lekarzy w Harvard Medical School i Harvard School of Public Health, opracował pierwszą strategię leczenia HIV / AIDS, znany z pionierskich prac nad rakiem, kierował zespołem, który jako pierwszy opracowywał nowe leki oparte na informacji z ludzkiego genomu.

16. Czy wie Pani, że oficjalne dane koncernów, że szczepionki wykazały się ponad 90% skutecznością, to medialne manipulacje? Jest to względne zmniejszenie ryzyka zachorowania, a skuteczność leków mierzy się bezwzględnym zmniejszeniem ryzyka zachorowania i wynosi ono 0,7% w stosunku do placebo:- 162 osoby chore z placebo na 22 tysiące, to 0,74%. – 8 osób osób chorych ze szczepionką na 22 tysiące to 0,04%.Pomijam beznadziejną diagnostykę tych rzekomo chorych, na podstawie telefonicznych wywiadów.

17. Czy zna Pani terminy zakończenia prac badawczych nad szczepionkami 4 popularnych firm czy może jest Pani przekonana, że badania te już zostały zakończone? Czy zna Pani historię prac nad tymi szczepionkami, jakie były rezultaty do czasu, gdy WHO ogłosiła światową pandemię?

18. Czy wie Pani, że profesor Luc Montagnier, światowej sławy mikrobiolog, odkrywca wirusa HIV, wystosował list otwarty do prezesa i sędziów SN w Izraelu, apelując od natychmiastowe przerwanie kampanii szczepień? Uzasadnił to.

Czy uważa Pani, że ten naukowiec jest niekompetentny i nie należy publikować jego listu i tego co ma do powiedzenia w imię tak zachwalanego przez Panią pluralizmu?

19. Czy zapoznała się Pani z wynikami licznych i to randomizowanych badań tanich i skutecznych leków antywirusowych, które mimo znakomitych rezultatów są ignorowane przez narodowe agencje zdrowia większości krajów, w tym Polski, mimo, że wyeliminowałyby potrzebę masowych szczepień niepewnymi preparatami?

Czy kiedykolwiek słyszała Pani, że wszelkie epidemie dotychczas leczono objawowo – skutecznie. Czy wie Pani, że p. Horban, aby zdyskredytować jeden z takich leków, powołał się na wyniki badań, które okazały się wielkim międzynarodowym skandalem i oszustwem?

Były nierzetelne, kompletnie błędne metodologicznie. Dawki aplikowane pacjentom okazały się toksyczne, wręcz niebezpieczne dla zdrowia i życia, kompletnie inne od tych, jakie w protokole badawczym zapisał wybitny mikrobiolog i lekarz, profesor Didier Raoult.

20. Czy zna Pani choć jeden protokół leczenia Covid19 wdrożony w niektórych szpitalach, nawet krajach świata, dowodzący skuteczności terapii kompletnie innej niż śmiertelnie groźna, ale zalecana przez WHO? Na przykład „PROTOKÓŁ ZARZĄDZANIA COVID-19” – opracowany i zaktualizowany przez Paula Marika, dotyczący leczenia iwermektyną.

Profesor medycyny, szef medycyny pulmonologicznej i intensywnej opieki medycznej. Szkoła Medyczna Wschodniej Wirginii 27 grudnia, 2020. Dostępny dla każdego.

21. Czy pani zdaniem, prezentowani poniżej wybitni naukowcy światowej klasy, którzy prezentują odmienne zdanie od Pani i polskich doradców naukowych, na różne zagadnienia związane z pandemią, to ludzie nieodpowiedzialni, niekompetentni, spiskowcy, foliarze i płaskoziemcy?

Profesor Didier Raoult – jeden z 5 najczęściej cytowanych mikrobiologów świata, z Marsylii, odkrywca m.in. prawie 100 nowych bakterii chorobotwórczych i wirusów o wielkich średnicach…i tak mogę długo wymieniać…czy jest spiskowcem?

Czy profesor Luc Montagnier – laureat nagrody Nobla, odkrywca wirusa HIV – jest spiskowcem?Czy profesor Charles Perronne, przez kilkanaście lat odpowiedzialny za program szczepień we Francji i w Unii Europejskiej – jest spiskowcem?

Czy Johan Giesecke, szwedzki epidemiolog o międzynarodowej renomie, doradca szwedzkiego rządu, przez lata główny doradca naukowy Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz doradca Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) jest spiskowcem?

Czy Camilla Stoltenberg, wybitny naukowiec, dyrektorka generalna Norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego jest spiskowcem? Czy profesor Ryszarda Chazan – katedra i Kliniki Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wieloletni członek PAN jest spiskowcem?

Czy Beda M. Stadler, były dyrektor Institute for Immunology na berneńskim Universität Bern, który jest ważnym i wpływowym specjalistą od immunologii, znanym na całym świecie – jest spiskowcem?

Czy dr William A. Haseltine – wykształcił pokolenia lekarzy w Harvard Medical School i Harvard School of Public Health, opracował pierwszą strategię leczenia HIV / AIDS, znany z pionierskich prac nad rakiem, kierował zespołem, który jako pierwszy opracowywał nowe leki oparte na informacji z ludzkiego genomu – jest spiskowcem?

Czy prof. Eric Caumes – szef oddziału epidemiologicznego szpitala La Pitié-Salpêtrière, , jeden z najbardziej szanowanych epidemiologów we Francji – jest spiskowcem?Czy dr Michael Yeadon – ekspert w dziedzinie alergii i chorób układu oddechowego, biologii i terapii, były wiceprezes i dyrektor naukowy w jednostce badawczej A&R firmy Pfizer – jest spiskowcem?

Czy światowej sławy prof. Sunetra Gupta – epidemiolog chorób zakaźnych i epidemiologii teoretycznej na Wydziale Zoologii Uniwersytetu Oksfordzkiego – jest spiskowcem?

Czy profesorowie Martin Kulldorff z Harvard University i profesor Jay Bhattacharya ze Stanford University – od miesięcy podważający naukowo metody walki z epidemią są spiskowcami?

Czy prof. Carl Henneghan – dyrektor Center for Evidence Based Medicine (Centrum Medycyny Bazującej na Dowodach) Oxford University jest spiskowcem?

Czy prof. dr Frank Ulrich Montgomery – Prezes Niemieckiego Stowarzyszenia Medycznego i Prezydent Światowej Federacji Lekarzy jest spiskowcem?

Czy prof. dr Sucharit Bhakdi – specjalista w dziedzinie mikrobiologii z Uniwersytetu Johannesa Gutenberga w Moguncji oraz szef Instytutu Mikrobiologii i Higieny Medycznej, a także jeden z najczęściej cytowanych naukowców w historii Niemiec – jest spiskowcem?

Czy dr Joel Kettner – profesor nauk o Zdrowiu i Chirurgii Środowiskowej na Uniwersytecie Manitoba, były dyrektor ds. Zdrowia Publicznego w prowincji Manitoba i dyrektor medyczny Międzynarodowego Centrum Chorób Zakaźnych jest spiskowcem?

Czy Dr John Ioannidis – profesor Medycyny, Badań i Polityki Zdrowotnej oraz Nauk Biomedycznych na Stanford University School of Medicine, dyrektor Centrum Badań Zapobiegawczych Stanforda, redaktor naczelny European Journal of Clinical Investigation i jeden z najczęściej cytowanych naukowców świata – jest spiskowcem?

Zachęcam do lektury, a może dojrzy Pani coś więcej, ponad to, co dotychczas usłyszała na temat pandemii. Oczekuję na odpowiedź – merytoryczną i konkretną – nie zdawkową.

Jako poseł, jest Pani nawet do tego zobowiązana.

Autor: Roman Pleszyński.

Photo by Kate Macate on Unsplash/Photo by Debby Hudson on Unsplash