28 kwietnia 2021

Liczba urodzeń w Polsce najniższa od II wojny światowej

Efekty polityki covidowej i zamknięcia ludzi w domach to nie tylko depresja, bankructwa, zapaść służby zdrowia i nadmiarowe zgony. Umarło aż 486,7 tys. osób, to o 79 tys. więcej niż w poprzednich 12 miesiącach. Przyrost naturalny w tym samym okresie wyniósł -139,6 tys. i jest to najgorszy wynik od II wojny światowej. Liczba ludności w kraju maleje z każdym miesiącem.

źródło; dane GUS

Ogłoszona w marcu 2020 roku pandemia zaważyła na decyzji dotyczącej potomstwa. Rezultaty są widoczne już w grudniu 2020 roku i styczniu 2021 roku w których poziom urodzeń był wyraźnie mniejszy niż w poprzednich latach.

W grudniu 2020 roku w Polsce urodziło się tylko 25,8 tys. dzieci, to niecałe 9 proc. mniej niż w roku 2019 – wynika z danych GUS. W styczniu było to już zaledwie 25 tys. dzieci, to 25 proc. mniej niż rok wcześniej. Natomiast o 9 tysięcy więcej niż rok wcześniej odnotowano zgonów.

Suma urodzeń za ostatnie 12 miesięcy to 347,1 tys. Z danych rocznych GUS-u wynika, że jest to najniższy wskaźnik od II wojny światowej.

W styczniu 2021 roku umarło w Polsce 46 tys. osób.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w grudniu 2020 r. liczba ludności Polski wyniosła 38 mln 265 tys. W grudniu 2019 roku liczba ta wynosiła 38 mln 383 tys.

Dane wykazują że w grudniu 2020 roku liczba ludności w Polsce zmniejszyła się o 118 tys.

źródło; GUS