27 maja 2021

Koncerty na świeżym powietrzu i w pomieszczeniach w reżimie sanitarnym

We wtorek 25 maja wieczorem w Dzienniku Ustaw ukazała się nowelizacja rozporządzenia o obostrzeniach związanych z koronawirusem. Rozporządzenie dotyczy koncertów na świeżym powietrzu i w pomieszczeniach.

Od piątku 4 czerwca możliwe będzie organizowanie koncertów na świeżym powietrzu do 250 osób, o ile zachowany zostanie dystans 1,5 metra pomiędzy uczestnikami wydarzenia.

Do liczby uczestników koncertu nie wliczają się osoby już zaszczepione. Od uczestników wymagane będzie noszenie maseczki natomiast zabronione jest spożywanie posiłków i picie podczas wydarzenia. 

Możliwe będzie również organizowanie koncertów w pomieszczeniach zamkniętych. Organizatorzy będą mogli udostępnić co drugie miejsce na widowni, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc.

Gdy na widowni nie będzie można wyznaczyć miejsc będzie musiała być zachowana odległość 1,5 m pomiędzy uczestnikami wydarzenia, przy czym nie przekraczając 250 osób, nie wliczając osób już zaszczepionych.

W pomieszczeniach publiczność również nie będzie mogła spożywać przekąsek ani napojów. Uczestnicy będą musieli mieć założone maseczki ochronne.

Branża muzyczna w odpowiedzi na nowe rozporządzenie domaga się od rządu dalszych wyjaśnień, z powodu niejasności w dokumencie.

Według nowelizacji będzie można zorganizować koncert na przykład dla 20 tysięcy osób zaszczepionych i 250 niezaszczepionych…. Rozporządzenie jawnie łamie prawo do równego traktowania wszystkich obywateli rozgraniczając osoby zaszczepione od niezaszczepionych, powodując przy tym, że przyszłość branży muzycznej i organizacji koncertów de facto będzie uzależnione od osób które mają certyfikat przyjęcia preparatu.

Autor; K.M

Photo by Roger Harris on Unsplash