10 czerwca 2021

Powstało Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców

21 maja zostało oficjalnie założone i zarejestrowane Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców. PSNLiN zostało powołane w związku z aktualną sytuacją zdrowotną i podejmowanymi decyzjami, które budzą wątpliwości i coraz większy niepokój niezależnego środowiska medycznego.

Lekarze zrzeszeni w Stowarzyszeniu są głęboko zaniepokojeni upadkiem służby zdrowia nie tylko w sferze organizacyjnej ale także zaufania Polaków co do jej działalności.

Stowarzyszenie wpisuje się do grona już powstałych tego typu organizacji środowisk medycznych na świecie: America’s Frontline Doctors (USA), Children’s Health Defense (USA), World Freedom Allience (UK), organizacja naukowa zrzeszająca 30tys lekarzy i 30tys pielęgniarek i pielęgniarzy we Francji , do której dołączyła Narodowa Akademia Medyczna, organizacje lekarzy we Włoszech, w Hiszpanii – Medicos por la Verdat.

CELE STOWARZYSZENIA:

Wprowadzenie zasady wolności wykonywania zawodu lekarza w oparciu o aktualną wiedzę i doświadczenie, wolności od narzuconych procedur, z poszanowaniem praw człowieka wymienionych w „ Konwencji o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w dziedzinie biologii i medycyny”. 

Umożliwienie leczenia zgodnie z sumieniem lekarskim i  z zasadą „Primum non nocere”.

Zapewnienie wolności słowa i stworzenie przestrzeni do swobodnego i równego dialogu dotyczącego zagadnień medycznych i związanych z medycyną.

Stowarzyszenie będzie udzielać pomocy prawnej lekarzom – członkom PSNLiN

Będzie prowadzić działania na rzecz realizacji podstawowego prawa człowieka i pacjenta do swobodnej, świadomej, opartej na szczegółowej informacji, zgodzie na leczenie, zabiegi profilaktyczne i diagnostyczne oraz możliwość wyboru terapii

Istotnym elementem działalności stowarzyszenia będzie prowadzenie działalności naukowej, oświatowej propagującej postawy prozdrowotne, nawiązywanie współpracy i wymiana doświadczeń z organizacjami lekarskimi i naukowcami w Polsce i na świecie.

W stowarzyszeniu powołano zespoły, które będą zajmowały się poszczególnymi problemami. Wyniki prac zespołów będą jawne i dostępne na stronie stowarzyszenia; psnlin.pl/

Inauguracyjna konferencja Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców odbyła się 10 czerwca 2021 roku, o godz. 12.00.

źródło; psnlin.pl/

Photo by Luis Melendez on Unsplash