5 września 2021

Nowa ustawa covidowa. Zakazy dla niezaszczepionych, bezpłatne urlopy

Przymuszanie do szczepień na Covid-19, zakazy dla niezaszczepionych, bezpłatne urlopy, kary i łamanie praw obywatelskich - to tylko kilka z nowych przepisów nowelizacji ustawy covidowej.

Projekt ustawy, przygotowywany jest przez Ministerstwo Zdrowia. Wprowadza wiele ważnych dla społeczeństwa zmian, w szczególności dotyczy zmian w przepisach dla pracodawców, pracowników oraz przedsiębiorców. To wszystko będzie procedowane w Sejmie już 15-17 września.

Rządowy projekt o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw zakłada m.in.:

Przymuszanie do szczepień na Covid-19

Przedsiębiorcy, którzy wprowadzą segregację sanitarną nakierowaną wyłącznie na osoby zaszczepione oraz ozdrowieńców, unikną lockdownu. Dotyczy to m.in. restauracji, kawiarni i hoteli.

Pracodawca będzie mógł uzyskać informacje dotyczące zaszczepienia, faktu przebycia zakażenia SARS-CoV-2 lub posiadania ważnego wyniku testu SARS-CoV-2.

Pracodawca będzie mógł zweryfikować status szczepień pracownika. Pracownicy niezaszczepieni (jeśli nie są ozdrowieńcami, albo nie mają ważnego testu) będą wysyłani na bezpłatny urlop, inne stanowisko pracy bądź zwalniani. Dodatkowo pracodawca będzie mógł sprawdzić paszport covidowy w momencie rekrutacji.

Powiatowy inspektor sanitarny, w drodze decyzji, będzie mógł:

Nałożyć obowiązek poddania się indywidualnemu nadzorowi epidemiologicznemu, w tym poddania się badaniom sanitarno-epidemiologicznym.

Przedłużyć kwarantannę ponad okres wskazany w przepisach do czasu poddania osoby odbywającej kwarantannę badaniom laboratoryjnym mającym na celu wykluczenie zakażenia, nie dłużej niż do 30 dni.

Wystąpić do lekarza sprawującego opiekę nad osobą zakażoną o przedłużenie hospitalizacji lub izolacji do czasu poddania tej osoby badaniom laboratoryjnym mającym na celu wykluczenie zakażenia.

W razie wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, minister Zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia, procedurę monitorowania występowania wariantów wirusa SARS-CoV-2

Monitorowanie, w zależności od sytuacji epidemiologicznej obejmować ma:

Przekazywanie wyników sekwencjonowania wirusa SARS-CoV-2 do organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub podmiotów wskazanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Przekazywanie próbek: materiału biologicznego pobranego od osób, u których uzyskano dodatni wynik testu lub materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2 pozostałego po badaniu molekularnym wykonanym dla celów klinicznych, epidemiologicznych lub naukowych– zwanych dalej „materiałem badawczym”, do wskazanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej podmiotów w celu przeprowadzenia przez nie sekwencjonowania wirusa SARS-CoV-2.

Prowadzenie bazy danych dotyczących występowania wariantów wirusa SARSCoV-2 na obszarze Polski

Rekompensaty za NOP-y (Niepożądane Odczyny Poszczepienne)

Mają być przyznawane jedynie za NOP-y wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego. Warunkiem wypłacenia rekompensat jest wystąpienie wstrząsu anafilaktycznego lub hospitalizacja powyżej 14 dni. Projekt nie przewiduje możliwości dochodzenia zadośćuczynienia za śmierć w wyniku NOPów osobom najbliższym. Maksymalna kwota rekompensaty to 100 tys. zł, bez znaczenia jaki nastąpił uszczerbek na zdrowiu oraz jaki był okresu rehabilitacji.

Kary za „kłamstwo covidowe” od sanepidu od 5 do 30 tys. zł za nie udzielenie informacji o osobach podejrzanych o zakażenia.

Zakazu wejść m.in. do restauracji, kin, czy hoteli bez paszportu covidowego (przymuszani do ich sprawdzania mają być przedsiębiorcy i organizatorzy).

Autor; K.M

Źródło; orka.sejm.gov.pl

Fot; pixabay

________________________