21 października 2021

„Czyste powietrze”- rządowy program poprawy jakości powietrza

Dzięki kompleksowemu programowi rządowemu „Czyste powietrze” właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o finansowe wsparcie na wymianę pieca, okien czy termomodernizację swojego budynku.

„Czyste Powietrze” to program rządowy, którego celem jest poprawa jakości powietrza, zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne oraz poprawę efektywności energetycznej budynków”.

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Działania te mają na celu nie tylko chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększyć domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych.

Program jest realizowany w latach 2018-2029, a łączne działania w jego ramach to kwota ponad 103 mld zł. Program daje możliwość uzyskania wsparcia finansowego w formie dotacji i/lub pożyczki przez osoby fizyczne, właścicieli domów jednorodzinnych na ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego kotła grzewczego.

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje min:

Demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.


Dodatkowo mogą być wykonane:

*demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych),

*zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,

*zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

*zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych
(zawiera również demontaż),

*dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia
przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Beneficjenci to osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł.

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.

Źródło; czystepowietrze.gov.pl

Photo by Pawel Czerwinski on Unsplash

________________________