6 stycznia 2022

Debata publiczna w Polskim Parlamencie

Wczoraj odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie poselskiego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19 (druk nr 1846).

Fot/Sejm.gov.pl

Ponad 60 osób i organizacji zgłosiło się do wyrażania swojej opinii na temat skandalicznego projektu segregacji Polaków. Nie zabrakło gorzkich słów i smutnej prawdy która nie przebija się do mediów głównego nurtu. Środowiska nauczycieli, pracodawców, medyków, prawników są przeciwne przymusowym szczepieniom i segregacji sanitarnej.

Wśród wielu przemówień, które trwały po dwie minuty każda, kilka zasługuje na szczególną uwagę;

” Reprezentuje Strażników Wolności- organizację ogólnopolską, która od wielu miesięcy albo lat działa jeżeli chodzi o walkę z tym zamordyzmem który wprowadzacie. Takich organizacji w Polsce są dziesiątki jak nie setki. Które powstają od dwóch lat , które się tworzą, organizują, tworzą własne struktury, zaczynają dbać o własne potrzeby ponieważ wy się nie sprawdziliście. Wy, ci którzy to procedujecie, którzy za tym głosujecie, którzy to wdrażacie – czeka was ciężkie więzienie. I to więzienie czeka was nie za to że wprowadzacie tą ustawę, bo to już jest pokłosie ta ustawa wejdzie jak wiemy, to wszystko co wprowadzacie jest odgórnie narzucone, wy to zrealizujecie. (..) „.

„Jako służby mundurowe zostaliśmy powołani do obrony kraju i jego obywateli dlatego alarmujemy i ostrzegamy że wprowadzenie tego typu ustawy zdestabilizuje bezpieczeństwo wewnętrzne Polski tak jak to się stało w każdym innym kraju w którym ustawa tego typu została już wprowadzona. Doprowadzi to do masowych protestów, rozrób na ulicach miast, dewastacji mienia publicznego i prywatnego co w ostateczności może doprowadzić nawet do wojny domowej. Przykład? Australia , Austria, Kanada, Holandia, Francja, Niemcy… Tam wszędzie to się teraz dzieje. Musicie wziąć jeszcze jedno pod uwagę. W krajach tych współczynnik wyszczepienia wynosi 80-85% 90 % a w Polsce 55% dlatego możecie się spodziewać znacznie większych rozruchów. Co jeżeli policja nie wystarczy, wyślecie wojsko? A jeżeli do tego dojdzie czy zadaliście sobie pytanie czy wydając rozkaz pacyfikacji wolnych ludzi my służby mundurowego go wykonamy? A co jeżeli zrobimy w tył zwrot i wtedy to wy znajdziecie się naprzeciwko nas, wolnego narodu, zjednoczonego. Pamiętajcie że każdy z was głosuje swoim imieniem i nazwiskiem niezależnie od dyscypliny partyjnej. Jako Stowarzyszenie Bronimy Munduru dla przyszłych pokoleń wnioskujemy o odrzucenie tego projektu w całości”.

„Cele które Państwo zawarli w tej ustawie są moim zdaniem nie do zrealizowania, mówimy ze ta ustawa ma spowodować cytuję: sprawowanie rzeczywistej kontroli nad ryzykiem wystąpienia infekcji wirusa SarsCov2 oraz pozwolić zapewnić pracodawcy bezpieczne warunki pracy. O jakich bezpiecznych warunkach pracy mówimy? Zgodnie z wiedzą, badaniami, danymi naukowymi, które dotyczą zarażania i przenoszenia tego wirusa w Polsce jak na całym świecie doskonale wiemy że zarówno osoby w pełni szczepione jak i ozdrowieńcy mogą ponownie chorować a także transmitować wirusa. Test PCR nie został stworzony do zdiagnozowania wirusa i sam wynik nie jest jednoznaczny z zakażeniem bądź jego brakiem. Realizacja projektu tej ustawy byłaby jawnym pogwałceniem konstytucji min. art. 32 który mówi o tym że nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym, gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli restrykcje mają być nakładane na pracodawcę w związku z brakiem posiadania odporności przez jego pracowników mogą stać się w niedalekiej przyszłości pretekstem do tego aby wprowadzić oddolny obowiązek, przymus szczepień. Stawiacie państwo w projekcie ustawy tezę: projekt ustawy przyczyni się pozytywnie do ochrony zdrowia zatrudnionych oraz korzystających z usług. Chciałbym wiedzieć na jakiej podstawie autorzy projektu tej ustawy wysnuli taką tezę?.”

” Jako przedsiębiorca i jako przedstawiciel Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej chciałem zwróci uwagę: przez wiele lat wprowadzano nam RODO, urząd ochrony danych osobowych komunikuje w czerwcu ubiegłego roku że przedsiębiorcy nie mają prawa kontrolowania danych osobowych, wrażliwych, w tej chwili ta ustawa znosi chyba całe to Rodo. ..Restauratorzy odmawiają zbierania danych medycznych”.

„Pragnę podkreślić osobistą odpowiedzialność posłów za zbrodnicze decyzje. Posłowie którzy zagłosują za tym projektem trafia do międzynarodowego trybunału karnego. W sprzeciwie który wielokrotnie wysyłany był do komisji zdrowia wyliczone były przepisy polskie, i międzynarodowe które łamią ten projekt. Posłów nie ochroni dyscyplina partyjna jeśli opowiedzą się za bezzasadnym przymusem sanitarnym, wymuszeniem szczepienia a w konsekwencji za utratą zdrowia i życia. Tylko w USA, W. Brytanii i Europie zanotowano 9,5 mln NOPÓW i 43 tys zgonów. W Polsce ponad 13 tys. Nie zakończono badań klinicznych, ludzie nieświadomie biorą udział w eksperymencie medycznym a producenci nie biorą odpowiedzialności za ewentualne nopy. Posłowie popierający ten projekt świadomie biorą udział w ludobójstwie, łamaniu praw człowieka i całym szeregu praw w tym Kodeksu Norymberskiego. Posłowie nie mogą łamać prawa wykorzystując zagrożenie epidemiczne i tzw. wyższą konieczność. Oficjalne źródła podają że osoby zaszczepione zarażają innych. Ten projekt nie znajduje medycznego uzasadnienia. Zwolennicy szczepień też chcą mieć wybór. Raz uchwalony precedens przymusu medycznego będzie wykorzystywany do innych celów. Pytanie do posłów jaka kara obowiązuje za świadome i masowe powodowanie utraty zdrowia i życia?”

” Ta ustawa doprowadzi do kuriozalnej sytuacji w której to zaszczepieni będą zarażać gdyż niezaszczepieni będą regularnie testowani i natychmiast izolowani a z kolei zaszczepieni testowani nie będą mimo że mają takie samo prawdopodobieństwo żeby zachorować, myślę że nie o to w tym wszystkim chodzi….”.

„Projekt jest manipulacją, narzędziem w kierunku wywierania presji na poddanie się eksperymentowi medycznemu. Ustawodawca liczy na to że, pracownicy zmęczeni ciągłymi testami pójdą się zaszczepić. Prymitywny i haniebny zamysł świadczy o ludobójczych zapędach autorów albo o dramatycznej niekompetencji w procesie tworzenia prawa. Proszę zwrócić się o wiedzę do ekspertów nie związanych i finansowanych przez koncerny farmaceutyczne. Posiłkowanie się testami które mają wątpliwą wiarygodność jest działaniem ukierunkowanym na rozwój pandemii. Polacy już wiedzą że pandemię robi się testami. Widać że ostatnie punkty projektu ustawy wskazują na przymiarki do zdalnej identyfikacji i kontroli obywateli w miejscach publicznych i niepublicznych. Do wprowadzenia kredytu społecznego wzorem Chin. Wprowadzanie segregacji to początek faszyzmu który jest prawnie zakazany w Europie”.

_________________________