12 stycznia 2022

Facebooka można pozwać w języku polskim - przełomowe orzeczenie sądu

Irlandzka spółka Facebook Ireland Ltd w Dublinie działająca również na terenie Polski za każdym razem żądała tłumaczenia pism procesowych i pozwu na język angielski lub irlandzki.

Warszawski Sąd Okręgowy orzekł :”skoro tworzy w tym języku regulaminy użytkowania i polityki prywatności oraz zawiera w tym języku liczne umowy z polskimi użytkownikami” można przeciwko spółce wnosić pozwy w tym języku – poinformował serwis tvp.info.

Sąd zauważył również iż m.in. regulamin oraz polityka prywatności dla użytkowników polskojęzycznych napisana jest w języku polskim. Dodatkowo spółka Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Dublinie, zawiera w języku polskim umowy reklamowe.

„Brak jest dostatecznych przesłanek, aby stwierdzić, że Facebook Ireland Ltd w Dublinie, mimo że jest podmiotem zagranicznym, nie zna języka polskiego, skoro tworzy w tym języku regulaminy użytkowania i polityki prywatności oraz zawiera w tym języku liczne umowy z polskimi użytkownikami. Niewątpliwie pozwany korzysta w tym celu z wykwalifikowanego personelu, który włada językiem polskim, a tym samym język ten rozumie” – czytamy w uzasadnieniu orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Orzeczenie zostało wydane w sprawie o ochronę dóbr osobistych. Pozew złożył Krzysztof Czabański, przewodniczący Rady Mediów Narodowych.

– Myślę, że jest to dobra wiadomość dla wszystkich użytkowników Facebooka w Polsce – powiedział Czabański.

Photo by Solen Feyissa on Unsplash

_______________________