25 stycznia 2022

Federacja Przedsiębiorców Polskich nawołuje do wprowadzenia obowiązku szczepień

Apelujemy do rządzących o wprowadzenie obowiązkowych, powszechnych, z wyjątkiem osób posiadających przeciwskazania medyczne, szczepień przeciwko COVID–19 oraz wprowadzenie preferencji dla osób zaszczepionych. - czytamy w oświadczeniu Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP).

21 stycznia 2022 na stronie internetowej Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP) opublikowano komunikat w sprawie szczepień przeciw COVID–19.

Federacja nie zostawia złudzeń twierdząc, że „najskuteczniejszą metodą walki z chorobami zakaźnymi w tym COVID–19 są szczepienia ochronne”.

Szczepienia ochronne, wiążą się z korzyściami zarówno w obszarze życia społecznego, jak i środowiska pracy. W chwili obecnej szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 poza sektorem ochrony zdrowia, nie są obligatoryjne, stąd olbrzymią rolę w zapobieganiu transmisji zakażenia poprzez szczepienia odgrywa świadomość społeczna. – czytamy w komunikacie.

„Dziś w Unii Europejskiej zaszczepiło się już niemal 77 proc. obywateli, a na całym świecie to ponad 42 proc. populacji (niemal 3,5 mld ludzi).

Tak duża liczba zaszczepionych pokazuje bezpieczeństwo tych preparatów. Szczepienia ograniczają nie tylko transmisję wirusa, ale przede wszystkim liczbę zachorowań z ciężkimi objawami i liczbę zgonów. Niestety, statystyki szczepień w Polsce są znacznie gorsze.

Dziś w pełni zaszczepionych jest ponad 21 mln Polek i Polaków, co przekłada się na zaledwie 54 proc. populacji. Jest to zdecydowanie za mało, by skutecznie ograniczyć liczbę narastających zgonów i ciężkich objawów choroby”. – twierdzi FPP.

Według FPP w przypadku kolejnych fal epidemii wprowadzenie nowych obostrzeń, uniemożliwiających prowadzenie działalności gospodarczej niektórych branż, wiązałoby się z koniecznością przywrócenia wsparcia dla przedsiębiorców w ramach tarcz antykryzysowych. 

W konsekwencji, wspieranie gospodarki w okresie 4. fali pandemii kosztowałoby dodatkowo sektor publiczny blisko 13 mld zł. O tę kwotę zwiększyłby się dług publiczny, emitowany za pośrednictwem Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dlatego FPP wystosowało postulaty, aby wprowadzić przepisy rangi ustawowej przewidujące w przypadku stanu epidemii co najmniej:


• możliwość uzależnienia dostępu do określonych miejsc lub dopuszczenia do wykonania określonych czynności, w tym skorzystania z usług, od uprzedniego poddania się szczepieniu przeciwko chorobie, które rodzi stan zagrożenia epidemicznego lub wywołała stan epidemii,


• wyposażenie podmiotów dysponujących określonymi miejscami lub decydujących o pojęciu określonych czynności, w tym skorzystania z oferowanych przez nich usług, w uprawnienie do żądania okazania zaświadczenia o poddaniu się sczepieniu – czyli uprawnienie do przetwarzania odpowiednich danych osobowych,


• zwolnienie odmawiającego dostępu z ewentualnych negatywnych konsekwencji jego decyzji na płaszczyźnie prawa pracy, prawa cywilnego i prawa wykroczeń,


• szczególne rozwiązania należy przewidzieć dla osób, które ze względów medycznych nie mogą poddać się szczepieniom.

„Zdecydowana większość państw rozwiniętych wprowadziła regulacje uzależniające dostęp do określonych obiektów i korzystania z usług od faktu zaszczepienia, jak również uprawnienia dla pracodawców do kontroli szczepień wśród pracowników oraz podejmowania stanowczych działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa w zakładach pracy.

Regulacje tego typu zostały wprowadzone m.in. w Danii, Włoszech, Francji, Austrii, Bułgarii, Czechach, Holandii, Rumunii, Szwajcarii, jak również na Łotwie, Węgrzech czy Ukrainie.

Podobne regulacje niezbędne są w naszym kraju. Regulacje takie służą nie tylko zwiększeniu liczby osób zaszczepionych a także zmniejszają ryzyko transmisji wirusa. Co istotne, nie wymagają zamykania przedsiębiorstw, czy całych branż gospodarki”. – czytamy w komunikacie z 5 stycznia 2022.

– Wprowadzenie możliwości uzależnienia dostępu do określonych obiektów i placówek od faktu zaszczepiania stanowiłoby dodatkową motywację dla osób, które dotychczas nie wykazywały chęci zaszczepienia do tego, by skorzystać z tej możliwości. – twierdzi Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Stanowisko federacji nie jest zaskoczeniem. Kluczowym czynnikiem w całej „układance” jest wiceprzewodniczący rady FPP – Wiktor Janicki, który pełni jednocześnie funkcję prezesa polskiego oddziału koncernu Astra Zeneca.

Źródło; federacjaprzedsiebiorcow.pl

Photo by dylan nolte on Unsplash/Photo by Shridhar Gupta on Unsplash

_________________________