25 lutego 2022

Polska znosi kwarantannę i wprowadza możliwość szczepienia osób przyjeżdżających z Ukrainy

Osoby opuszczające Ukrainę będą miały możliwość w Polsce zaszczepić się przeciw Covid w ramach Narodowego Programu Szczepień oraz zostaną zwolnione z kwarantanny.

Z rozporządzenia opublikowanego w czwartek 24 lutego w Dzienniku Ustaw wynika, że osoby przekraczające granicę Rzeczypospolitej Polskiej z Ukrainą w związku z trwającą wojną, zostaną zwolnione z obowiązkowej kwarantanny i okazania negatywnego wyniku testu SARS-CoV-2.

Rozporządzenie będzie obowiązywało od piątku.

Szczepienia przeciw Covid-19 cudzoziemców narodowości ukraińskiej

„W odpowiedzi na wzmożone przekraczanie granic przez osoby narodowości ukraińskiej, w związku z konfliktem zbrojnym trwającym na terytorium Ukrainy, od 25 lutego 2022 roku, Minister Zdrowia wprowadził możliwość szczepienia cudzoziemców narodowości ukraińskiej w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw Covid-19”. – informuje gov.pl.

Warunkiem nabycia prawa do szczepienia jest posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość (w tym: dowód osobisty, paszport oraz tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca – TZTC).

Lekarz ma prawo i powinien wystawić skierowanie na szczepienie za pośrednictwem aplikacji gabinet.gov.pl. Wystawiając skierowanie, w polu „dane pacjenta” powinien wybrać „Inny identyfikator” (zamiast „Numer PESEL”) i wprowadzić numer dokumentu, jakim posługuje się uprawniony cudzoziemiec.

źródło; gov.pl

Photo by Olga Subach on Unsplash