26 sierpnia 2022

Nieuzasadnione zawyżone marże energii. #HodowcyRazem apelują do Premiera

Organizacje inicjatywy #HodowcyRazem zwróciły się z prośbą do Premiera o interwencję w spółkach wytwarzających energię elektryczną w związku z nieuzasadnionymi zawyżonymi marżami energii.

Rolnicy chcą rezygnacji z naddatkowych marż oraz o pilne podjęcie działań mających na celu wprowadzenie niezbędnych zmian legislacyjnych gwarantujących producentom żywności, rolnikom dostęp do energii elektrycznej, gazu i węgla w celu utrzymania ciągłości produkcji żywności.

„W związku z pogłębieniem się zjawiska ponadprzeciętnych marż i cen energii elektrycznej zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie naddatkowych zysków osiąganych w spółkach zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej, na które wiele instytucji analitycznych zwraca uwagę od miesięcy”. – zwracają się w liście do Premera #HodowcyRazem.

Przerwy w produkcji żywności mogą spowodować panikę i niepokoje społeczne

„Produkcja żywności, w tym zwłaszcza pochodzenia zwierzęcego, stanowi istotny element bezpieczeństwa żywnościowego państwa i musi podlegać ochronie, dlatego dostęp do energii elektrycznej, gazu ziemnego i węgla jest kluczowy na wszystkich etapach hodowli zwierząt i produkcji mięsa.

Ponadto zwracamy uwagę, że w przypadku hodowli zwierząt i produkcji żywności długotrwałe przerwy w dostawie prądu, gazu i węgla generują zagrożenie dla życia i zdrowia zwierząt”. – piszą hodowcy.

Organizacje inicjatywy #HodowcyRazem, zaapelowały do Premiera o:


• zablokowanie cen końcowych energii dla producentów rolnych, rolników na okres do 2023 r. na podstawie kosztów wytworzenia plus średnia marża wieloletnia;


• uwzględnienie wszystkich obiektów produkcyjnych przedsiębiorstw sektora rolnospożywczego w grupie obiektów, które powinny być chronione przed ograniczeniami w dostawach nośników energii między innymi poprzez zapewnienie minimalnej mocy poboru na poziomie nie niższym niż 90% wartości mocy zamówionej.

***#HodowcyRazem to inicjatywa 8 największych organizacji zrzeszających krajowych hodowców, której celem jest wsparcie i opiniowanie planów w zakresie rozwoju rolnictwa.

źródło; hodowcyrazem.pl

Obraz Janusz Walczak z Pixabay

_______________________