30 sierpnia 2022

Projekt rozporządzenia w sprawie obowiązkowych badań sanitarno-epidemiologicznych

Trwają prace nad projektem rozporządzenia z 26 lipca 2022 roku w sprawie konieczności przeprowadzenia obowiązkowych badań sanitarno-epidemiologicznych.

Opublikowany projekt rozporządzenia regulujący kwestię wykrywania zakażeń i chorób zakaźnych które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, wymienia choroby, w przypadku których konieczne jest przeprowadzenie obowiązkowych badań sanitarno-epidemiologicznych.

Wśród 38 chorób i zakażeń stanowiących zagrożenie dla zdrowia publicznego znalazła się również małpia ospa i wirus SARS-CoV-2.

Władza iście sędziowska i prokuratorska dla inspektorów sanitarnych

Według opublikowanego rozporządzenia Państwowy powiatowy inspektor sanitarny, pracownicy sanepidu czy zwykli urzędnicy państwowi zyskują władzę sędziowską nad każdym obywatelem Polski.

Według rozporządzenia urzędnicy, w przypadku uzyskania danych lub innych informacji o podejrzeniach lub przypadkach zakażeń, zachorowań lub zgonów z powodu choroby zakaźnej, będą mogli wkroczyć do całego szeregu instytucji, zakładów produkcyjnych, sklepów, hurtowni, szpitali, przychodni, szkół, uniwersytetów… i będą mieli prawo zarządzić obligatoryjne badania każdego, którego uznają za potencjalne zagrożenie epidemiologiczne.

Co budzi największe kontrowersje to fakt, że swoje decyzje urzędnicy będą mogli podejmować kierując się opartą na wiedzy medycznej własną oceną stopnia zagrożenia dla zdrowia publicznego oraz wytycznymi państwowego inspektora sanitarnego.

SANITARNY TERROR

Rozporządzenie daje ogromne możliwości do nadużycia władzy w świetle majestatu prawa.

Każdy kto nie zechce poddać się decyzjom inspektorów sanitarnych będzie mógł podlegać rygorowi art. 36 ustawy z 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Art. 36. 1. wskazuje, że wobec osoby, która nie podda się obowiązkowi szczepienia, badaniom sanitarno-epidemiologicznym, zabiegom sanitarnym, kwarantannie lub izolacji, a u której podejrzewa się lub rozpozna chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną, stanowiącą bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia innych osób, może być zastosowany środek przymusu bezpośredniego polegający na przytrzymywaniu, unieruchomieniu lub przymusowym podaniu leków.

25 sierpnia pod siedzibą Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie odbył się protest sprzeciwiający się wprowadzeniu tego rozporządzenia w życie.

Photo by Mat Napo on Unsplash

____________________________