7 kwietnia 2021

Badania naukowe weryfikują skuteczność szczepionek

Osoby z obniżoną odpornością, najczęściej przewlekle chore lub w wieku zaawansowanym, czekały na szczepionkę przeciw Covid-19 z wielką nadzieją, ponieważ u nich ciężkie odmiany choroby rozwijają się o wiele częściej. Niestety, pojawiają się weryfikowane informacje, że szczepionka nie jest tak skuteczna u osób z obniżoną odpornością, jak zapowiadali to producenci w buńczucznych medialnych kampaniach.

To, o czym wybitni specjaliści informowali od początku: badania kliniczne obejmowały młodą i zdrową populację i koncerny informowały, że przeciwciała po zaszczepieniu wystąpiły u 100% biorców. Teraz jednak szczepi się seniorów w wieku zaawansowanym, z licznymi schorzeniami, których odporność jest bardzo osłabiona. Fakt ten znany jest od dawna.

Skuteczność szczepionek przeciwko grypie, wirusowi zapalenia wątroby typu B, wirusowi brodawczaka, potwierdzają to od lat. Badania przeprowadził zespół, któremu przewodził dr med. Dorry L. Segev, Department of Surgery, Johns Hopkins University Medical Institutions i opublikowano je 15 marca 2021. (oryginał jest u mnie dla zainteresowanych i dla niedowiarków).

WynikiBadaniami objęto 436 biorców przeszczepów (wątroby, nerek, serca), którym obniżono odporność – terapia immunosupresyjna, aby ich organizmy nie odrzuciły przeszczepionych organów. Wiek od 41,3-67,4 lat), 52% otrzymało szczepionkę BNT162b2 (Pfizer-BioNTech), a 48% otrzymało szczepionkę mRNA-1273 (Moderna). Po upływie 20 dni od pierwszej dawki szczepionki, przeciwciała były wykrywalne u 76 z 436 uczestników (17%).

Są to bardzo ważne dane, ponieważ obniżoną odporność ma się nie tylko po terapii immunosupresyjnej, ale wraz z postępem wieku i rozwojem różnych chorób przewlekłych. W tym badaniu immunogenności pierwszej dawki szczepionki mRNA SARS-CoV-2, większość uczestników nie uzyskała dostrzegalnych odpowiedzi przeciwciał antyspike.

Zacytuję artykuł w podsumowaniu: „Wyniki te kontrastują z silną wczesną immunogennością obserwowaną w badaniach szczepionek mRNA, w tym 100% serokonwersji antyspike do 15 dnia po szczepieniu mRNA-1273 5 i do 21 dnia po szczepieniu BNT162b2. 6″.

Autor; Roman Pleszyński

_______________________________