7 kwietnia 2021

Zobacz i spróbuj znaleźć odpowiedź....

Nie ma takiej fantazji, której wola i rozum ludzki nie zdołałby przekształcić w rzeczywistość... - William Szekspir