1 czerwca 2021

Instytut Gallupa po kilkudziesięciu latach badań wyodrębnił 34 talenty, które kryją się w każdym człowieku

Często słyszy się, że ktoś ma do czegoś talent. Ale co to właściwie oznacza? Instytut Gallupa postanowił znaleźć odpowiedź na to pytanie, i tak oto po kilkudziesięciu latach badań wyodrębnił 34 talenty, które kryją się w każdym człowieku.

Każdy z nas ma talent do czegoś. Dla jednego człowieka będą to nauki ścisłe, drugi odnajdzie się w malarstwie, a jeszcze inny zauważy, że pisanie tekstów przychodzi mu z niezwykłą łatwością. I właśnie o to w tym chodzi. Zwykle, kiedy słyszymy, że mamy do czegoś talent, odnosi się do czynności bądź dziedziny, w której czujemy się, jak ryba w wodzie. Równie często można spotkać się ze stwierdzeniem, że ktoś w ogóle nie ma talentów. Jednak badania Instytutu Gallupa wskazują na coś zupełnie innego.

Czym jest talent?

Czym różni się talent od mocnej strony? Według definicji podanych przez Instytut Gallupa talent to “naturalnie powtarzający się wzorzec myślenia, odczuwania i reagowania, który może być produktywnie wykorzystany”.

Zatem, jeśli poświęcimy wystarczająco dużo czasu na rozwijanie talentu, z czasem przerodzi się on w mocną lub silną stronę, która przez Instytut Gallupa definiowana jest jako “umiejętność stałego, bliskiego doskonałości wykonywania konkretnego zadania”.

Talent możemy określić także jako predyspozycję, która w naturalny sposób ułatwia naukę w odpowiednich dziedzinach. Innymi słowy – jeśli nauka danej czynności będzie nam przychodziła łatwiej niż innymi, możemy mówić o talencie.

Test Gallupa

Właściwą nazwą narzędzia do określenia talentów danej osoby jest Clifton Strengths. W Polsce znane jest ono jednak jako Test Gallupa. Składa się z 177 pytań, na które odpowiedzi udziela się poprzez przesuwanie suwaka w stronę stwierdzenia, które jest bardziej zgodne z nami.

Autorzy testu przez ponad 40 lat przeprowadzili miliony wywiadów z osobami z ponad 50 kultur, które osiągnęły sukces. Badania objęły przeróżne dziedziny życia i pracy zawodowej.

Cała teoria, która posłużyła do opracowania Testu Gallupa, opiera się na założeniach Psychologii Pozytywnej, czyli takiej, która zajmuje się człowiek w pełni zdrowym i bada jego szczęście.

34 talenty

Każdy człowiek posiada 34 talenty. W codziennych sytuacjach dominuje jedynie część z nich i to właśnie one wpływają na nasze zachowanie, odczucia i myśli. Wcześniej Instytut Gallupa mówił o 5 dominujących talentach, jednak ludzie zaczęli przyznawać, że zauważają u siebie nawet 10 dziennie.

Poniżej kompletna lista 34 talentów wyodrębnionych przez Instytut Gallupa:

achiever (osiąganie),

activator (aktywator),

adaptability (elastyczność),

analytical (analityk),

arranger (organizator),

belief (pryncypialność),

command (dowodzenie),

communication (komunikacja),

competition (rywalizacja),

connectedness (współzależność),

consistency (bezstronność),

context (kontekst),

deliberative (rozwaga),

developer (rozwijanie innych),

discipline (dyscyplina),

empathy (empatia),

focus (ukierunkowanie),

futuristic (wizjoner),

harmony (zgodność),

ideation (odkrywczość),

includer (integrator),

individualization (indywidualizacja),

input (zbieranie),

intellection (intelekt),

learner (uczenie się),

maximizer (maksymalista),

positivity (optymista),

relator (bliskość),

responsibility (odpowiedzialność),

restorative (naprawianie),

self-assurance (wiara w siebie),

significance (poważanie),

strategic (strateg),

woo (czar).

Test dostępny jest w polskiej wersji językowej, jednak trzeba posiadać kod dostępu, który można kupić bezpośrednio na stronach Gallupa.

Czy talenty są zmienne?

Talenty są bezpośrednio związane z cechami osobowości, które pozostają praktycznie takie same przez całe życie człowieka. Oczywiście pewne cechy mogą ulec zmianie, jednak te dominujące są niezmienne.

W zależności od tego, który talent rozwijamy, możemy wykształcić nowe mocne strony w dowolnym momencie. Jednym przyjdzie to z łatwością, natomiast inni będą musieli się trochę napracować.

Autor; Ada Stachowicz

Photo by Mukesh Sharma on Unsplash