• FELIETON

6 lipca 2021

Obserwacje covidowe come back

Nie brakuje Wam cotygodniowej porcji obostrzeń? Jeszcze chwila, a psychologia ukonstytuuje uzależnienie od obostrzeń. Ukonstytuuje też oczywiście szereg zaburzeń związanych z obostrzeniami- fobie, leki, nerwica obostrzeniowa, zaburzenia erekcji podczas kwarantanny, psychoza po i przedszczepionkowa, zespół pourazowy pracy i nauki zdalnej, natręctwa maseczkowe, syndrom antycovidowy itp.

Oczywiście, słono trzeba będzie za to wszystko zapłacić u świeżo przeszkolonych i zdywersyfikowanych psychoterapeutów, coachów, trenerów itp.

Społeczeństwa różnych nacji zdały egzamin dotyczący bezmyślnego stosowania się do zasadnych i niezasadnych obostrzeń celująco- co zachęca decydentów do dalszych podobnych działań chociażby w myśl „zasady konsekwencji” Cialdiniego.

Liczna zaszczepionych jest nadal niezadawalająca. Miną wakacje i trzeba będzie jakoś zmusić albo zachęcić tych, którzy nie skusili się na szczepienia łatwością wyjazdu na zagraniczne wczasy czy dostępem do dużych koncertów i zgromadzeń. Rząd zapewne przygotowuje kolejne koncepcje.

Może na przykład obniżyć stawki za ubezpieczenie społeczne dla zaszczepionych, może wprowadzić jakieś prerogatywy i preferencje dla chcących skorzystać z jakichś usług medycznych, tańsze leki dla zaszczepionych itp. Zaszczepiony będzie czekał na operację zaćmy dwa miesiące, a nieszczepiony dwa lata. Jakie koncepcje obstawiacie?

Może wreszcie ktoś poda link do rzetelnych badań nad skutecznością szczepionki? Skoro naukowcy i różnego rodzaju autorytety polecają szczepienia przeciwko covid- to zapewne mają dostęp do takich badań. Bo inaczej jak mogliby agitować za? To byłoby nienaukowe, nierzetelne i nieuczciwe.

Uprzedzę Wasze pytanie: podaj Ballo link do badań klinicznych, który pokazują, że szczepienia są nieskuteczne. Otóż zgodnie z poperelowską falsyfikacją, która jest już kanonem procesu naukowego, naukowcy w swoich badaniach klinicznych powinni uwzględnić badania dotyczącego tego, że szczepienia są nieskuteczne.

Brak dowodów na nieskuteczność jest dowodem na skuteczność. Danymi naukowymi sprytnie można manipulować, wykorzystując ogólną niechęć do sceptycyzmu i weryfikacji (ta wymaga zapału, czasu i odwagi). Podam żartobliwy przykład obrazujący metodę dosyć często stosowaną w mediach.

Szczepienia naszych piłkarzy nie wpłynęły na ich poziom gry w ostatnich mistrzostwach. Czyli zdrowo przegrali. Gdyby się nie zaszczepili- można by ich porażkę zrzucić na karb braku szczepień.

To byłoby doskonałe usprawiedliwienie i sprytne, szachowe wręcz posunięcie. Można na tym przykładzie snuć daleko idące wnioski i pomysły np. zaszczepionym łatwiej schudnąć, zaszczepieni wolniej się starzeją, itp.

Autor; Andrzej Ballo

Photo by Avinash Kumar on Unsplash

_________________________