8 lipca 2021

Doktor Robert Malone, wynalazca mRNA, rozwiewa wszelkie wątpliwości w sprawie szczepionek C-19

Każdy głos eksperta jest teraz na wagę złota nawet jeżeli dranie i kanalie, połączeni z ciemnotą i kołtuństwem kneblują nam usta, pozbawiają prawa głosu, straszą i szantażują. Wielkie nazwiska wypowiadały się już w imię wolności słowa i nauki, ale teraz mamy po swojej stronie kolejną kartę atutową, czyli nie byle kogo – doktora Roberta Malone.

Czy warto wysłuchać, co ma do powiedzenia człowiek, który jest autorem i odkrywcą w roku 1988 technologii informacyjnego RNA i DNA zastosowanych w szczepionkach i jednym z pierwotnych wynalazców szczepień mRNA i DNA.

Jego prace i nawet ręczne notatki z tamtych lat wciąż są dostępne.

Zanim opiszę dokładniej kim jest ten wybitny naukowiec, zacytuję jedno jego zdanie, które wypowiedział niedawno:

„Oświadczam, że natywne białko Spike jest toksyczne”.

Doktor Malone ma ogromne doświadczenie badawczo-rozwojowe w zakresie badań przedklinicznych, badań klinicznych, szczepionek – także tych z wykorzystaniem wektorów adenowirusowych, terapii genowej i immunologii.

Brał udział w opracowywaniu, projektowaniu i nadzorowaniu około czterdziestu badań klinicznych fazy I i dwudziestu badań klinicznych fazy II, a także pięciu badań klinicznych fazy III.

Pełnił funkcję dyrektora medycznego/monitorującego w około czterdziestu badaniach klinicznych fazy 1 oraz w dwudziestu badaniach klinicznych fazy 2, w tym w tych prowadzonych w organizacjach zajmujących się badaniami klinicznymi zajmującymi się szczepionkami.

Jego odkrycia dotyczące niewirusowych systemów dostarczania mRNA są uważane za klucz do obecnych strategii szczepień przeciwko COVID-19.

Dr Malone posiada wiele podstawowych patentów krajowych i zagranicznych w dziedzinie dostarczania genów, preparatów dostarczających i szczepionek.

Ukończył studia medyczne na Northwestern University (MD) i Harvard University (Clinical Research Post Graduate) oraz na wydziale patologii na UC Davis. Dr Malone ma blisko 100 recenzowanych publikacji oraz ponad 12 000 cytowań swoich recenzowanych publikacji.

Jego ranking naukowy to: „wybitny” pod względem czynników wpływu na tę dziedzinę nauki. Był zaproszonym prelegentem na ponad 50 konferencjach, przewodniczył wielu oraz zasiadał lub pełnił funkcję przewodniczącego w wielu sekcjach badawczych.

Gdybym chciał w tej chwili przedstawić wszystko co ma do powiedzenia na temat obecnej kampanii szczepień przeciw Covid 19, byłoby to zbyt obszerne.

Podzielę to na dwie, może trzy części. Od Was zależy, by jego słowa dotarły do setek, tysięcy ludzi. Jeśli chodzi o pandemię Sars CoV-2 oraz szczepionki Moderna, Curevac lub BioNtech, Malone mówi o niepowodzeniu tych szczepionkowych terapii przeciw zwierzętom, porażce, która według niego nie jest spowodowana technologią, ale złożonością obszaru terapeutycznego szczepionki.

Kiedy przegląda dokument Pfizera, Robert Malone jest zaskoczony i zaniepokojony tym, co czyta. Wyjaśnia, dlaczego uważa tę pracę za nieprofesjonalną, gdy odkrywa, że badania biodystrybucji nie są zgodne z dobrą praktyką laboratoryjną, ponieważ nie używano RNA kodującego Spike, ale raczej RNA lucyferazy. Ale ten aspekt to tylko jedna z wielu dysfunkcji.

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo szczepionek, mówi, że to nie technologia szczepionki jest problemem, ale natywne białko Spike jest toksyczne .

Wyraża ubolewanie, że stosunek korzyści do ryzyka nie został obliczony dla każdej kategorii populacji i żąda dowodów, a nie opinii od różnych organów regulacyjnych po poinformowaniu o różnych działaniach toksycznych, zwłaszcza nasercowych.

Jeśli chodzi o odporność stada , kwestionuje twierdzenie, że 70% populacji powinno być zaszczepionych, co dla niego nic nie znaczy, ponieważ nie ma danych dotyczących wpływu szczepionki na rozprzestrzenianie się wirusa, jego przenoszenie.

Sprzeciwiając się obowiązkowym szczepieniom, potwierdza fundamentalną zasadę wolności i prawa jednostek do samodzielnego decydowania, czy chcą się szczepić, czy nie.

Jakiś czas po wprowadzeniu szczepień w populacji ogólnej Malone zostaje zaalarmowany przez kanadyjskiego lekarza, który opowiada mu o niekorzystnych skutkach, jakie widział u niektórych swoich pacjentów i zauważa, że obserwacje zgłaszane przez lekarzy zostały ocenzurowane przez władze.

Zdenerwowany dużą liczbą zgłoszonych mu niepożądanych skutków, postanawia wyjść z milczenia i pisze artykuł o swoich bioetycznych rozważaniach na temat tych eksperymentalnych szczepionek w oparciu o Kodeks Norymberski i konsensus na Zachodzie w tej sprawie.

„Musimy w pełni ujawnić wszelkie zagrożenia związane z tymi eksperymentalnymi produktami badawczymi” – pisze dr Malone.

Autor; Roman Pleszyński

Photo by Mika Baumeister on Unsplash

________________________________