30 lipca 2021

30 lipca obchodzimy Światowy Dzień Walki z handlem ludźmi, ustanowiony przez ONZ w roku 2013

Jak podaje ONZ, handel małoletnimi dziećmi i kobietami które bestialsko zmuszane są do prostytucji oraz przymuszanie i wykorzystywanie osób do niewolniczej pozbawionej jakichkolwiek praw pracy jest dzisiaj najbardziej dochodowym przestępstwem na świecie. Szacuje się, że zyski z handlu ludźmi mogą wynosić rocznie w granicach 32 mld dolarów.

Niewolnictwo to historia? Współcześnie żyje na świecie nawet kilkadziesiąt milionów niewolników. Niewolnictwo XXI wieku obejmuje pracę przymusową, handel organami, prostytucję, przymusowe małżeństwa, zmuszanie do kradzieży, żebractwa, wyłudzanie świadczeń socjalnych czy kredytów.

Według Kodeksu Karnego w art. 115 § 22 ustawy z dnia z dnia 6 czerwca 1997  (Dz.U. z 2020 r. poz. 1444 ze zm.) handlem ludźmi jest:

Werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem: przemocy lub groźby bezprawnej, uprowadzenia, podstępu, wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia lub stanu bezradności, udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy osobie sprawującej opiekę lub nadzór nad inną osobą – w celu jej wykorzystania, nawet za jej zgodą, w szczególności w prostytucji, pornografii lub innych formach seksualnego wykorzystania, w pracy lub usługach o charakterze przymusowym, w żebractwie, w niewolnictwie lub innych formach wykorzystania poniżających godność człowieka albo w celu pozyskania komórek, tkanek i narządów wbrew przepisom ustawy. Jeżeli zachowanie sprawcy dotyczy małoletniego, stanowi ono handel ludźmi, nawet gdy nie zostały użyte metody lub środki wymienione powyżej.

Mimo że współczesne niewolnictwo jest zabronione przez prawo handel ludźmi stanowi na całym świecie ogromny problem. Przestępcy zajmujący się werbowaniem nowych ofiar wciąż szukają nowych sposobów i możliwości tej przestępczej procedury.

Wciąż pojawiają się fałszywe okazje i nowe możliwości zarobienia pieniędzy czy po prostu wykorzystania naiwności zagubionych i biednych ludzi którzy są podatni na wszelkie manipulacje.

Dotyczy to między innymi osób które decydują się szukać pracy za granicą, gdzie stają się właśnie ofiarami osób zajmujących się handlem ludźmi. 

Międzynarodowa Organizacja Pracy szacuje że ok 40 milionów ludzi to ofiary pracy przymusowej na całym świecie w który wliczone jest również wykorzystywanie seksualne.

Według raportu Światowego Biura ds. narkotyków i przestępczości ONZ dzieci stanowią prawie jedną trzecią wszystkich ofiar handlu ludźmi na całym świecie.

Niepokojącym zjawiskiem, który można zaobserwować, jest wzrost wykorzystania osób do pracy przymusowej, której ofiarami najczęściej stają się mężczyźni, często pracujący na budowach lub w gospodarstwach rolnych. 

Problem niewolnictwa w największym stopniu dotyka Azji i Afryki. W różnym stopniu dotyka również każdego państwa na świecie.

Z szacunków międzynarodowych instytucji wynika że w Polsce jest około 100 tyś ofiar handlu ludźmi. Co może oznaczać że ofiara może mieszkać w naszym bliskim sąsiedztwie.

Polska z kraju który dawniej był wyłącznie miejscem pochodzenia ofiar stała się od momentu wejścia do strefy Schengen krajem zarówno ich tranzytu, jak i przeznaczenia.

Identyfikowane w Polsce ofiary pochodzą głównie z krajów Europy Wschodniej, np. Białorusi, Ukrainy, Europy Południowej np. Bułgarii i Rumunii, oraz państw azjatyckich – Tajlandii i Chin. Polskie ofiary wykorzystywane są głównie w krajach Europy Zachodniej –  np. w Niemczech, Francji czy Wielkiej Brytanii.

Walka z handlem ludźmi jest obowiązkiem świadomego społeczeństwa, każdego świadomego obywatela.

Obowiązkiem każdego z nas jest znać naturę handlu ludźmi oraz rozumieć rangę i skalę tego przestępstwa. Jeżeli my jako obywatele będziemy świadomi co to jest handel ludźmi i jaki to jest poważny realny problem to jako społeczeństwo będziemy w stanie coś w tym kierunku zrobić.

Jeżeli uznamy że władza nie robi w tym kierunku nic lub za mało będziemy w stanie analizować działania i współpracować z wymiarem sprawiedliwości.

Autor; K.M

Photo by engin akyurt on Unsplash