23 listopada 2021

Podsumowanie wiarygodności testów PCR

Dane statystyczne z testów są podstawą do kreowania polityki rządu wobec społeczeństwa w każdym chyba kraju. Dlatego istotne jest czy służba zdrowia stosuje właściwe i skuteczne narzędzie do diagnozowania wirusa.

W powszechnej świadomości test to test i kropka – pozytywny, to chory – negatywny – to zdrowy. Ten błędny pogląd pokutuje w wypaczeniu obrazu rzeczywistości.

Nawet gdyby testy były wiarygodne, to wynik nie jest obrazem stanu zdrowia pacjenta. Pozytywny nie oznacza choroby – w wypadku, gdy testy są skuteczne w stu lub niemal stu procentach. Choćby w 80% albo 60%. Jaka jest prawda?

„Opublikowany protokół RT-qPCR do wykrywania i diagnostyki 2019-nCoV zawiera liczne błędy techniczne i naukowe, w tym niewystarczający projekt startera, problematyczny i niewystarczający protokół RT-qPCR oraz brak dokładnej walidacji testu.

Ani prezentowany test, ani sam protokół nie spełniają wymogów dopuszczalnej publikacji naukowej.

Już sam protokół wskazuje, że ten test generuje dużą liczbę fałszywie dodatnich wyników, nawet w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych, co sprawia, że jest on całkowicie nieodpowiedni jako niezawodna metoda wykrywania wirusów dla całych populacji w trwającej pandemii.”

Istnieje cała lista rygorystycznych wymogów, które muszą być spełnione, aby wynik był wiarygodny.

Zanim przedstawię wyniki, przykład najbardziej jaskrawy:

„3. Liczba cykli amplifikacji (mniej niż 35; najlepiej 25-30 cykli); W przypadku wykrycia wirusa powyżej 35 cykli wykrywa tylko sygnały, które nie korelują z zakaźnym wirusem; 

JEŚLI KTOŚ ZOSTANIE PRZEBADANY PRZEZ PCR JAKO POZYTYWNY, GDY ZOSTANIE ZASTOSOWANY PRÓG 35 CYKLI LUB WYŻSZY (JAK MA TO MIEJSCE W WIĘKSZOŚCI LABORATORIÓW W EUROPIE I USA), PRAWDOPODOBIEŃSTWO, ŻE DANA OSOBA JEST FAKTYCZNIE ZARAŻONA JEST MNIEJSZE NIŻ 3%, A PRAWDOPODOBIEŃSTWO, ŻE WSPOMNIANY WYNIK JEST FAŁSZYWIE POZYTYWNY TO 97%.

Wyniki:

„1. Nie ma określonego powodu, aby używać tak bardzo wysokich stężeń starterów w tym protokole. Opisane stężenia prowadzą do zwiększonych niespecyficznych wiązań i amplifikacji produktów PCR, przez co TEST NIE NADAJE SIĘ JAKO SPECYFICZNE NARZĘDZIE DIAGNOSTYCZNE DO IDENTYFIKACJI WIRUSA SARS-COV-2.

2. Sześć nieokreślonych chwiejnych pozycji wprowadzi ogromną zmienność w rzeczywistych laboratoryjnych wdrożeniach tego testu; mylący niespecyficzny opis w artykule Cormana-Drostena nie nadaje się jako standardowy protokół operacyjny, co czyni TEST NIEODPOWIEDNIM NARZĘDZIEM DIAGNOSTYCZNYM DO IDENTYFIKACJI WIRUSA SARS-COV-2.

3. Test nie pozwala na rozróżnienie między całym wirusem a jego fragmentami. W związku z tym TEST NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY DO DIAGNOSTYKI NIENARUSZONYCH (ZAKAŹNYCH) WIRUSÓW, CO CZYNI GO NIEODPOWIEDNIM NARZĘDZIEM DIAGNOSTYCZNYM DO IDENTYFIKACJI WIRUSA SARS-COV-2 I WYCIĄGANIA WNIOSKÓW NA TEMAT OBECNOŚCI INFEKCJI.

4. Różnica 10°C w odniesieniu do temperatury renaturacji Tm dla pary starterów również sprawia, że TEST NIE NADAJE SIĘ JAKO SPECYFICZNE NARZĘDZIE DIAGNOSTYCZNE DO IDENTYFIKACJI WIRUSA SARS-COV-2.

5. Poważny błąd to pominięcie wartości Ct, przy której próbkę uznaje się za pozytywną i negatywną. Ta wartość Ct nie jest również wykrywana w kolejnych próbach, co sprawia, że TEST NIE NADAJE SIĘ JAKO SPECYFICZNE NARZĘDZIE DIAGNOSTYCZNE DO IDENTYFIKACJI WIRUSA SARS-COV-2. POWYŻEJ 35 CYKLI (POWSZECHNIE STOSOWANYCH), MARGINES BŁĘDU 97%.

6. Produkty PCR nie zostały zwalidowane na poziomie molekularnym. Fakt ten sprawia, że PROTOKÓŁ JEST BEZUŻYTECZNY JAKO SPECYFICZNE NARZĘDZIE DIAGNOSTYCZNE DO IDENTYFIKACJI WIRUSA SARS-COV-2.

7. Test PCR nie zawiera ani unikalnej kontroli pozytywnej do oceny jego swoistości wobec SARS-CoV-2, ani kontroli negatywnej wykluczającej obecność innych koronawirusów, co sprawia, że TEST NIE NADAJE SIĘ JAKO SPECYFICZNE NARZĘDZIE DIAGNOSTYCZNE DO IDENTYFIKACJI WIRUSA SARS-COV2  

8. Projekt testu w pracy Cormana-Drostena jest tak niejasny i wadliwy, że można iść w dziesiątkach różnych kierunków; nic nie jest znormalizowane i nie ma jednolitej procedury. TO SILNIE KWESTIONUJE NAUKOWĄ TRAFNOŚĆ TESTU I CZYNI GO NIEODPOWIEDNIM JAKO SPECYFICZNE NARZĘDZIE DIAGNOSTYCZNE DO IDENTYFIKACJI WIRUSA SARS-COV2.”

Jeżeli szukacie fałszywego Graala pandemii, to od dawna jest nim test PCR – fantastyczne, wspaniałe i sprawdzone narzędzie w badaniach naukowych DNA, ale absolutnie nieprzydatne, szkodliwe i niebezpieczne w diagnostyce masowej.

Autor; Roman Pleszyński

Photo by Mufid Majnun on Unsplash