26 listopada 2021

Luźne podejście agencji zdrowia do zapalenia mięśnia sercowego

W przeciwieństwie do tego, co mówiło wiele osób, nie ma czegoś takiego jak łagodne zapalenie mięśnia sercowego.

Według raportu przedstawionego na Sesjach Naukowych 2021 Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego (AHA) w dniach 13-15 listopada 2021 r. dr Steven Gundry, pionier w chirurgii przeszczepu serca u niemowląt, powiedział, że preparaty na koronawirusa ZWIĘKSZAJĄ RYZYKO WYSTĄPIENIA NOWEGO OSTREGO ZESPOŁU WIEŃCOWEGO, TAKIEGO JAK ZAWAŁ SERCA.

Według doktora Gundry’ego „dramatyczne zmiany u większości pacjentów” oznaczają, że są oni bardziej narażeni na nowy ostry zespół wieńcowy, taki jak zawał serca.

Podsumowanie analizy samego autora:

„Nasza grupa korzysta z testu kardiologicznego PLUS (GD Biosciences, Inc, Irvine, Kalifornia), klinicznie potwierdzonego pomiaru wielu biomarkerów białkowych, który generuje wynik przewidujący 5-letnie ryzyko (procent szans) nowego ostrego zespołu wieńcowego (ACS).

Punktacja opiera się na zmianach w stosunku do normy wielu biomarkerów białkowych, w tym IL-16, cytokiny prozapalnej, rozpuszczalnego Fas, induktora apoptozy oraz czynnika wzrostu hepatocytów (HGF), który służy jako marker chemotaksji komórek T do nabłonka i tkanki sercowej, między innymi markerami.  

Wynik mierzono co 3-6 miesięcy w naszej populacji pacjentów przez 8 lat.

Ostatnio, wraz z pojawieniem się szczepionek mRNA COVID 19, u większości pacjentów widoczne były dramatyczne zmiany w punktacji PULS. 

Niniejszy raport podsumowuje te wyniki.

Łącznie 566 pacjentów w wieku od 28 do 97 lat miało nowy test PULS wykonany od 2 do 10 tygodni po drugim szczepieniu na COVID i porównany z poprzednim wylosowanym wynikiem PULS od 3 do 5 miesięcy wcześniej. 

Poziom wyjściowy IL-16 wzrósł z 35 powyżej normy do 82 powyżej normy po szczepieniu; sFas wzrósł z 22 powyżej normy do 46 powyżej normy po szczepieniu; HGF wzrósł z 42 powyżej normy do 86 powyżej normy po szczepieniu. 

Zmiany te spowodowały wzrost punktacji PULS z 11% 5-letniego ryzyka ACS do 25% 5-letniego ryzyka ACS.

W momencie publikacji niniejszego raportu zmiany te utrzymują się przez co najmniej 2,5 miesiąca po podaniu drugiej dawki szczepionki. 

Dochodzimy do wniosku, że szczepionki zawierające mRNA dramatycznie zwiększają stan zapalny śródbłonka i naciek limfocytów T mięśnia sercowego i mogą wyjaśniać obserwacje nasilonej zakrzepicy, kardiomiopatii i innych zdarzeń naczyniowych po szczepieniu.

Chociaż Pfizer i Moderna zamieszczają teraz krótkie ostrzeżenie w swoich arkuszach informacyjnych dla zaszczepionych, że zapalenie mięśnia sercowego i zapalenie osierdzia „wystąpiły u niektórych osób, które otrzymały szczepionkę”, określają szanse jako „bardzo niskie”.

To sprzeczne z danymi napływającymi z agencji monitorujących odczyny poszczepienne.

CDC ze swojej strony nadal zaleca szczepienia dla wszystkich w wieku 12 lat i starszych, twierdząc, że większość młodych ofiar zapalenia serca wywołanego przez szczepionkę COVID „dobrze reaguje na leki i odpoczynek”.

Profesor Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej, dr Steven Pelech, zdecydowanie się z tym nie zgadza, krytykując luźne podejście agencji zdrowia do zapalenia mięśnia sercowego jako wprowadzające w błąd.

Pelech stwierdził w sierpniu:

„W przeciwieństwie do tego, co mówiło wiele osób, nie ma czegoś takiego jak „łagodne zapalenie mięśnia sercowego”.

Wyjaśnił, że po zabiciu komórek mięśnia sercowego „nigdy nie można ich zastąpić nowymi komórkami mięśniowymi, a jedynie tkanką bliznowatą”.

Może to prowadzić do „większego ryzyka zawału serca i innych problemów w późniejszym życiu”.

Autor; Roman Pleszyński

Photo by Fa Barboza on Unsplash

_____________________