3 stycznia 2022

Szokujące przemówienie Scotta Davisona, dyrektora generalnego firmy ubezpieczeniowej

Znana amerykańska dziennikarka Margaret Menge (US News & World Report, The New York Observer, New York Press, Columbia Journalism Review, Miami Herald, UPI i inne), opublikowała niedawno relację z wirtualnej konferencji prasowej zorganizowanej 30 grudnia przez Izbę Handlową stanu Indiana.

Szokujące przemówienie Scotta Davisona, dyrektora generalnego firmy ubezpieczeniowej OneAmerica z siedzibą w Indianapolis – firmy ubezpieczeniowej o wartości 100 miliardów dolarów, która od 1877 roku ma swoją siedzibę w Indianapolis.

Firma zatrudnia około 2400 pracowników i sprzedaje ubezpieczenia na życie, w tym grupowe ubezpieczenia na życie, pracodawcom w stanie.

Davison powiedział, że wzrost liczby zgonów oznacza „ogromne, ogromne liczby” i nie umierają ludzie starsi, ale „przede wszystkim ludzie w wieku produkcyjnym od 18 do 64 lat”, którzy są pracownikami firm, które mają grupowe ubezpieczenia na życie za pośrednictwem OneAmerica.

„I to, co widzieliśmy tylko w trzecim kwartale, widzimy, że to trwa do czwartego kwartału, że śmiertelność wzrosła o 40% w stosunku do tego, co było przed pandemią” – powiedział. 

Jego i nie tylko jego zdaniem, młodzi ludzie, w wieku produkcyjnym, nagle, od 2021 roku umierają w  tempie wyższym niż kiedykolwiek historycznie rejestrowano i wydaje się, że nikt nie wie, dlaczego.

Powiedział, że śmiertelność jest o 40% wyższa niż przed pandemią wśród osób w wieku produkcyjnym i że większość składanych wniosków o zgony nie jest klasyfikowana jako zgony związane z COVID-19.

Pyta więc, z jakiego powodu umierają w niespotykanym dotąd tempie?

„Aby dać wyobrażenie o tym, jak jest źle,  powiem, że w statystycznych rozkładach reguły trzech sigm, raz na 200 lat może zdarzyć się jakaś katastrofa, która oznaczałaby wzrost o 10% w stosunku do stanu sprzed pandemii” – powiedział Davison – „Więc 40% jest po prostu niesłychane”.

Mówimy zatem o poziomach, które są 4 razy gorsze niż te, które można by uznać za katastrofę.  

Davison powiedział również, że firma obserwuje wzrost zarówno krótkoterminowych, jak i długoterminowych roszczeń z tytułu niezdolności do pracy.

Potwierdzają to raporty przesłane do VAERS w kontekście szczepionek COVID-19. Najnowsza aktualizacja VAERS pokazuje 12 180 (z właściwym oszacowaniem o czynnik 41, to – 499 380 ) raportów o niepełnosprawnościach, które wahają się od jednostronnej ślepoty do połowiczego niedowładu.

Na tej samej konferencji prasowej, na której przemawiał Davison, Brian Tabor, prezes Indiana Hospital Association, powiedział, że szpitale w całym stanie są zalewane pacjentami „z wieloma różnymi schorzeniami”, mówiąc „niestety, przeciętny stan zdrowia w wieku produkcyjnym pogorszył się podczas pandemii”.

Przyznał, że nie zna przyczyny, dlaczego tak wiele osób w stanie jest hospitalizowanych – skąd biora się te dolegliwości.

Powiedział jednak, że niezwykle wysoka śmiertelność przytoczona przez Davisona odpowiada temu, co widzą szpitale w stanie.

Stwierdzenia te potwierdza również wzrost o 6000% wskaźnika zgłaszania zgonów do VAERS, wśród ogromnego wzrostu liczby zgłoszeń hospitalizacji i wizyt w izbach przyjęć w kontekście szczepionek COVID-19.

Aktualne raporty VAERS dotyczące hospitalizacji i wizyt w izbach przyjęć wynoszą 46 933 i 88 549 (co przekłada się na 1 924 253 i 3 630 509 zgłoszeń przy URF 41).

Raporty zgonów są na poziomie 11 013 (z URF 41 – 451.533), a te liczby dotyczą TYLKO zestawu danych krajowych.

Liczba hospitalizacji w stanie jest obecnie wyższa niż przed wprowadzeniem szczepionki COVID-19 rok temu, a w rzeczywistości jest wyższa niż w ciągu ostatnich pięciu lat, powiedział dr Lindsay Weaver, naczelny lekarz w Indianie.  

Tych samych obserwacji dokonali i opisali słynny już dr Malone i dr Jessica Rose.  

Malone napisał: 

„Jeśli to prawda, to tak agresywnie promowane szczepionki genetyczne zawiodły, a jasna kampania federalna mająca na celu zapobieganie wczesnemu leczeniu lekami ratującymi życie przyczyniła się do masowej, możliwej do uniknięcia utraty życia. 

CO NAJGORSZE, raport ten sugeruje, że federalne nakazy szczepień w miejscu pracy doprowadziły do ​​czegoś, co wydaje się być prawdziwą zbrodnią przeciwko ludzkości.

Masowa utrata życia (przypuszczalnie) pracowników, którzy zostali zmuszeni do przyjęcia toksycznej szczepionki z większą częstotliwością w porównaniu z ogólną populacją Indiany.

PONADTO przeżywamy również najbardziej masową, globalnie koordynowaną kampanię propagandową i cenzurę w historii ludzkości.

Wszystkie główne środki masowego przekazu i firmy zajmujące się technologiami mediów społecznościowych skoordynowały działania, aby stłumić i stłumić wszelkie dyskusje na temat zagrożeń związanych ze szczepionkami genetycznymi I/LUB alternatywnymi wczesnymi metodami leczenia. 

Jeśli ten raport jest prawdziwy, musi istnieć odpowiedzialność. Nie mówimy tu tylko o przejechaniu pierwszej poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych i zmiażdżeniu jej w błocie armią ciężkiej piechoty wspomaganej sztuczną inteligencją.

Ten artykuł brzmi jak suchy opis zdarzenia masowego, którego można uniknąć, spowodowanego nakazem eksperymentalnej procedury medycznej.

Takiego, w którym wszystkie możliwości, by ofiary same poinformowały się o potencjalnych zagrożeniach, zostały metodycznie wymazane zarówno z Internetu, jak i świadomości społecznej przez międzynarodową skorumpowaną klikę działającą pod flagą „Inicjatywy Zaufanych Wiadomości”.

George Orwell musi kręcić się w grobie.

Mam nadzieję, że się mylę. Obawiam się, że mam rację.

Autor; Roman Pleszyński

___________________________