• FELIETON

17 stycznia 2022

Metodyka kontaktu z lekarzami, urzędnikami i politykami

Już kilka razy o tym pisałem i metoda jest bardzo prosta, a mianowicie: gdyby każdy lekarz i urzędnik zebrał opi**ol kilka razy dziennie od klientów czy petentów zacząłby się zastanawiać nad swoją pychą i arogancją i czy mu się to opłaca.

Niestety nasze coraz bardziej tchórzliwe i zalęknione społeczeństwo traktuje lekarzy, prawników, polityków i urzędników jako ludzi nadzwyczajnych i obdarzonych niemalże boskimi autorytetami.

Człowiek, który wykorzystuje swoją pozycję społeczną w celu budowania poczucia wyższej wartości lub w celach merkantylnych- co często idzie w parze- nie jest człowiekiem zbyt szlachetnym.

Grupy społeczne, o której wspomniałem celowo budują dystans między sobą a zwykłym śmiertelnikiem.

Śmiertelnik jest naiwniakiem, który ma dostarczać zarobku, nie wnikając zbytnio w rzetelność czy merytoryczność pracy waćpanów.

Powinien być wdzięczny, że udało mu się stanąć z herosem twarzą w twarzą.

Generalnie w szkołach powinien być przedmiot- „Opi**lanie decydentów i przełożonych”. Ale najpierw napiszę poradnik- „Jak opi**alać skutecznie”.

Szybciej to się „sprzeda” niż poezja.

Autor; Andrzej Ballo

Photo by Austin Distel on Unsplash