18 stycznia 2022

Wskaźnik śmiertelności infekcji SarsCov2

Dane na podstawie badań seroprewalencji z 14 krajów.

Autorzy analizy to specjaliści najwyższej klasy. Ioannidis od lat uważany jest za jednego z najbardziej wpływowych naukowców świata, który wniósł duży wkład w walkę z nierzetelną nauką, czyli z publikacjami opartymi na wątpliwych metodologiach.

Wyniki w tabeli są dość oczywiste.

Komentarz uzupełniający. Bardzo ważnym podkreśleniem jest fakt, że dane zebrane do tej analizy pochodzą z 2020 roku, z infekcji wariantami wczesnymi, zanim pojawiła się dominacja łagodniejszej delty i jeszcze mniej zjadliwego omikrona.

Autorzy wykorzystali dane z 12 krajów o wysokich dochodach (USA, Kanada, Katar, Islandia, Francja, UK, Włochy, Węgry, Hiszpania, Belgia, Andorra, Dania i dwóch (Indie, Dominikana) o niskich.

Niesie to określone konsekwencje dla wyników, zwłaszcza najstarszej grupy wiekowej.

Na przykład: IFR powyżej 70 lat dla 12 krajów o wysokich dochodach wyniósł 2,8%, a dla Indii i Dominikany zaledwie 0,3%.

Będzie zatem niższy w większości krajów świata.

„Zarówno rozkład wieku, jak i inne cechy osób w grupie najstarszej są różne między krajami. Np. otyłość jest głównym czynnikiem ryzyka złego wyniku zakażenia COVID-19. Częstość występowania otyłości wynosi tylko 4% w Indiach w porównaniu z 20-36% w krajach o wysokich dochodach analizowanych w badaniu.”

„Liczba zgonów związanych z COVID-19 może różnić się znacząco w poszczególnych krajach. Niedostateczne lub nadmierne liczenie zgonów związanych z COVID-19 mogły mieć miejsce nawet w krajach o zaawansowanych systemach opieki zdrowotnej.

„Z wyjątkiem Indii, we wszystkich analizowanych tu krajach otyłość jest 1,5-3-krotnie wyższa niż na świecie; inne główne czynniki ryzyka ciężkiego COVID19, takie jak palenie, cukrzyca, choroby sercowo-naczyniowe i immunosupresja są również znacznie częstsze w krajach o wysokim dochodzie uwzględnionych w naszej analizie niż w krajach o dochodach przeciętnych. Globalny IFR może zatem być znacznie niższy zarówno u osób starszych, jak i w młodszych grupach wiekowych niż szacunki przedstawione w niniejszym dokumencie „.

Warte podkreślenia jest także to, że IFR w grupach powyżej 70 roku życia rósł znacząco w zależności od procenta osób powyżej 85 roku życia:

dla 5%, 10% i 20% ludzi 85+ w społeczności starszej, wynosił odpowiednio: 0,62%, 1,18% i 4,29%.

(Infection fatality rate of COVID-19 in community-dwelling populations with emphasis on the elderly: An overview, John P.A. Ioannidis, Cathrine Axfors)1. Meta-Research Innovation Center at Stanford (METRICS), Stanford University, Stanford, California, USA2. Departments of Medicine, of Epidemiology and Population Health, of Biomedical Data Science, and of Statistics, Stanford University, Stanford, California, USA.

Autor; Roman Pleszyński

Photo by GR Stocks on Unsplash