27 maja 2022

Szwecja miała jeden z najniższych wskaźników ogólnej śmiertelności ze wszystkich krajów w Europie

Podczas pandemii Szwecja spotkała się z ogromną krytyką i presją międzynarodową za swoją niezależną i co ważniejsze, skuteczną politykę zdrowotną, która ośmieszyła większość wysoko rozwiniętych krajów świata.

Zamiast podążać za nieustannym, antynaukowym myśleniem grupowym, które stało się częścią wywoływanej przez wirusy religii politycznej, Szwecja zdecydowała się nie narzucać surowych blokad, nigdy nie nakazywała noszenia masek w zamkniętych przestrzeniach publicznych, prawidłowo odczytując brak dowodów na poparcie ich używania.

Utrzymywali otwarte szkoły wbrew związkom nauczycieli i politycznie oraz finansowo motywowanym „ekspertom” w innych krajach, którzy opowiadali się za polityką z zerowymi korzyściami i ogromnymi szkodami, za które zapłaciliśmy najwyższą cenę i będziemy płacić jeszcze przez lata.

Zasadniczo Szwecja podążała za rzeczywistą, rzetelną nauką, a nie za sponsorowanymi przez Big Pharmę i Big Tech, ekspertami, którzy eksperymentowali na światowej populacji.  

Niemal od początku stało się jasne, że nikt w mediach ani w placówkach publicznej służby zdrowia nie chciał dyskutować o niepodważalnej rzeczywistości, że wyniki Szwecji nie były gorsze od najlepiej radzących sobie krajów świata, a znacznie lepsze niż wielu innych.

Porównania koncentrowały się głównie na konkretnych wynikach Covid, ale teraz Światowa Organizacja Zdrowia, która domaga się autorytarnych uprawnień na przyszłość nad suwerennymi narodami, opublikowała nowy raport na temat swoich szacunków nadmiernej śmiertelności.

Nadmierna śmiertelność to oczywiście liczba zgonów powyżej oczekiwanego wskaźnika w danym kraju w określonym przedziale czasowym. Nie ogranicza się do wskaźników związanych z Covid ani żadnej innej konkretnej przyczyny.

Z tego powodu często może być lepszym wskaźnikiem prawdziwego kosztu pandemii, pokazując nam śmiertelność związaną z konsekwencjami zamknięć, polityką szpitalną lub załamaniem publicznej opieki zdrowotnej.

Raport WHO zawiera wiele pouczających statystyk z pierwszych dwóch lat pandemii, które pokazują, że podejście Szwecji było niewątpliwie właściwe, po raz kolejny zaprzeczając lansowanemu przez ekspertów rzekomemu naukowemu konsensusowi, który opowiada się za niekończącymi się ograniczeniami normalnego życia.

Względny sukces Szwecji jest łatwo widoczny, porównując trzydzieści krajów europejskich pod względem szacowanego wskaźnika nadwyżek śmiertelności na 100 000 mieszkańców:

Szwecja zajmuje 25 miejsce na 30 krajów. 24 z nich miały wyższe wskaźniki śmiertelności.

Szwecja, kraj, który unikał ścisłych blokad, miał jedne z najniższych wskaźników na świecie stosowania masek, utrzymywała otwarte szkoły, miejsca pracy, instytucje publiczne i kulturalne i miała jeden z najniższych wskaźników ogólnej śmiertelności ze wszystkich krajów w Europie.

Gdyby blokady, maski i inne ograniczenia były tak ważne, tak decydujące, jak głoszą to eksperci, politycy i głupie media, wyniki te nie powinny być możliwe.

Kraje takie jak Niemcy były chwalone za odpowiedź „opartą na nauce”, ze ścisłymi blokadami i wyjątkowo wysokimi wskaźnikami stosowania masek. 

Jeżeli nakazy maskowania, blokady i surowa polityka oparta na szczepionkach byłyby tak kluczowe i skuteczne, spodziewalibyśmy się, że wyniki w 2021 będą w Szwecji o wiele gorsze niż w innych krajach, stosujących politykę zamordystyczną.

Zamiast tego widzimy, że było dokładnie na odwrót:

Czarny kolor to rok 2020 w każdym kraju, a pomarańczowy 2021. 

W wielu krajach europejskich nadmierna śmiertelność znacznie wzrosła w 2021, pomimo pojawienia się szczepionek i zakorzenionej, pozbawionej dowodów wiary w maski i szeroko rozpowszechnionej dyskryminującej polityki paszportów.

Szwecja miała dokładnie odwrotne wyniki, ze znacznie niższymi wskaźnikami w 2021 pomimo bardzo umiarkowanych ograniczeń.

Oto porównanie liczb bezwzględnych z 2021, które także podkreśla sukces Szwecji:

Takie kraje jak Francja, Niemcy, Austria, Belgia, Holandia, Wielka Brytania, Hiszpania i Włochy miały blokady, różne poziomy dyskryminacji szczepionkowych, nakazy maskowania i surowe wymagania dotyczące wjazdu lub wyjazdu z kraju, ale wszyscy radzili sobie gorzej niż Szwecja. 

Apologeci blokad i maskowania po prostu nie podali żadnego wyjaśnienia. Najwyżej wymówki i błędne wskazówki, ale nie ma prawdziwych wyjaśnień.

Co ważniejsze, szerszy kontekst Europy pokazuje, jak skuteczna była faktycznie polityka szwedzka.

Oto kilka krajów i wskaźnik: o ile wyższa była śmiertelność w latach 2020-2021:

  • Czechy 229%
  • Stany Zjednoczone 163%
  • Włochy 147%
  • Hiszpania 106%
  • Wielka Brytania 100%
  • Niemcy 96%
  • Portugalia 71%
  • Grecja 63%
  • Holandia 57%
  • Belgia 35%

Wszystkie te kraje miały znacznie ostrzejsze ograniczenia niż Szwecja ze znacznie gorszymi wynikami. 

Bez względu na to, jak bardzo starają się to ukryć, wszelkie dowody przeczą twierdzeniom niekompetentnych ekspertów, którzy desperacko starają się chronić swoją zhańbioną reputację i przyszłe finansowe dotacje.

Udowodniono, że maski, blokady i ścisła dyskryminacja są całkowicie nieskuteczne, zarówno w zakresie zmniejszania infekcji, jak i ogólnej śmiertelności.

Szwedzi ograniczyli negatywne skutki Covid, jednocześnie unikając większej liczby zgonów z powodu innych konsekwencji wynikających z blokady. 

Oto dane ze szwedzkiej Narodowej Agencji Zdrowia, śmiertelność dzienna na Covid dzień po dniu w roku 2021.

Zwróćcie uwagę, że słupki maksymalnie zbliżyły się do liczby zgonów między 30-40 osób i tylko na początku roku.

Od 27.01.2021 – 04.01.2022, czyli przez niemal rok, zmarły 102 osoby poniżej 50 roku życia.  

 0-9   zmarły 3 osoby ( od początku pandemii 9 )

10-19             2 osoby ( 5 )

20-29            15 osób  ( 29 )

30-39            22 osoby ( 51 )

40-49 –          60 osób  ( 132 )

– od 04.02.2021 – 04.01.2022 dzienna liczna zmarłych nigdy nie przekroczyła 40 osób. – od 15.05.2021, nigdy nie przekroczyła 20 zmarłych dziennie.

– od początku czerwca tylko 5 razy była wyższa niż 10.

Zdecydowana większość mediów głównego nurtu nie jest zainteresowana relacjonowaniem tych wyników, ponieważ jest to sprzeczne z polityką, za którą zdecydowanie się opowiadają i którą konsekwentnie promują.

Dołożyły wszelkich starań, aby zapewnić korporacjom, politykom, różnym organom zdrowotnym, związkom nauczycieli i innym decydentom przykrywkę do egzekwowania pozornie nieskończonych nakazów.

Taka polityka będzie teraz wiecznym, powtarzającym się zagrożeniem na obszarach, gdzie triumfuje antynauka, czyli niemal wszędzie.  

Wszystko oparte na kłamstwie, że testy, maski i nakazy działają. Kłamstwo, którego nie można uniknąć, chyba, że wyjedziecie do Szwecji.

Autor; Roman Pleszyński

Fot/Pixabay

_____________________