5 września 2022

Nieprawidłowości odkryte przez dr Ute Kruger, patologa

Na początku epidemii koronawirusa opóźnienia w diagnostyce i opiece miały dramatyczne konsekwencje dla patologii raka.

Przyznaje to nawet dr Hans Kluge, dyrektor WHO na Europę mówiąc o sposobie: 

“w jaki pandemia opóźnia opiekę nad osobami chorymi na raka, a tworzenie zaległości w usługach zdrowotnych jest śmiertelną interakcją” . 

Okazuje się, że powodów do niepokoju w temacie nowotworów dostarczają także szczepienia. Nie tylko spekulacje, ale konkretne, publikowane badania. 

Nieprawidłowości odkryte przez dr Ute Kruger, patologa.

Jest ekspertem w diagnostyce raka piersi i zajmowała bardzo ważne stanowiska jako kierownik wydziału patologii w Växjö (Szwecja), obecnie pracuje w szpitalu Kalmar, który jest związany z wydziałem onkologii Uniwersytetu w Lund w Szwecji. 

Jej praca jako anatomo-cytopatologa (nazwa często uważana za zbyt skomplikowaną i zastępowana słowem anapata i/lub patolog) – polega na ustaleniu diagnozy choroby na podstawie próbek komórek (rozmazy) lub tkanek (biopsji), które analizuje się pod kątem ich mikroskopijnej struktury komórkowej. 

Z wieloletnim doświadczeniem w tej dziedzinie, Ute Kruger jest również lekarzem sądowym, ponieważ przeprowadza liczne sekcje zwłok.

26 lipca 2022 r. w wywiadzie dla organizacji Doctors For Covids Ethics podzieliła się doświadczeniami, które zaobserwowała od 2021 r. w próbkach tkanek nowotworowych, których histologiczne i makroskopowe cechy są złośliwe, po czym szczegółowo opisała zmiany.

Po pierwsze, wiek osób cierpiących na tę patologię, który wyraźnie się obniżył, przy bardzo wyraźnym wzroście liczby „złośliwych” próbek tkanek od osób w wieku od 30 do 50 lat. Następnie wielkość guzów, która znacznie się zwiększyła

Dr Kruger mówi, że wcześniej znalezienie guza o średnicy 3 cm było niezwykłe, ale od kilku miesięcy regularnie analizuje guzy o wielkości 4, 8, 10, 12 cm, a nawet więcej, ponieważ znalazła guza 16 centymetrowego, który zajmował całą przestrzeń piersi pacjentki. 

Znalazła również wiele zmian nowotworowych u tych samych pacjentów na dwóch piersiach lub na kilku narządach jednocześnie, jak to miało miejsce u pacjentki z chorobą piersi, trzustki i płuc. 

Zaobserwowała również wzrost liczby nawrotów u pacjentów będących w remisji od wielu lat. Szczególnie agresywne i szybkie nawroty, które pojawiają się wkrótce po szczepieniu.

Zaskoczona dr Kruger początkowo myślała, że ​​te turbo-raki , jak je nazywa, wynikają z opóźnień diagnostycznych spowodowanych zamknięciem oddziałów onkologicznych w czasie epidemii koronawirusa. 

Potem musiała przyznać, że „natura” tych nowotworów była inna niż wszystko, czego doświadczyła wcześniej i dlatego środki sanitarne nie mogły być jedyną przyczyną.

Autopsje

Oprócz analizy anapatów, Ute Kruger przeprowadza sekcje zwłok. 

Od kilku miesięcy jest regularnie proszona o przeprowadzenie drugiej sekcji zwłok w celu rozstrzygnięcia sporów między rodzinami zmarłych, które podejrzewają przyczynę śmierci związaną ze szczepieniem, a lekarzami sądowymi, którzy nie byli w stanie powiązać śmierci ze szczepionką podczas wstępnej autopsji. 

Na poparcie swojej tezy przytacza przypadek dwóch raportów z autopsji. 

Pierwszy – sześćdziesięciolatka w trakcie chemioterapii wykazała zapalenie rdzenia kręgowego, mózgu i naczyń krwionośnych, a także zespół Guillain-Barré, które pojawiły się po dwóch dawkach szczepionek. 

Drugim przypadkiem był 80-letni pacjent sparaliżowany miesiąc po szczepieniu. 

Przeprowadzenie bardzo skrupulatnego badania wewnętrznego ciała, informuje o krwotoku w rdzeniu kręgowym w pobliżu szyi, którego nigdy wcześniej nie widziała i obserwuje pod mikroskopem zapalenie w naczyniu, które spowodowało pęknięcie i spowodowało krwotok. 

Odkryła również dowody zapalenia mięśnia sercowego i zapalenia naczyń, szczególnie w płucach, gdzie zaobserwowała ogromne stany zapalne naczyń.  

Jak wyjaśnić różne wnioski płynące z obu ekspertyz? 

Ute Kruger zidentyfikowała trzy główne problemy związane ze sposobem przeprowadzania sekcji zwłok. 

Po pierwsze, informacje o pacjencie były niechlujne; osobiście spotkała się z kilkoma przypadkami, w których lekarze zapisali w dokumentacji sprzed autopsji, że pacjent nie był szczepiony przeciwko Sars-CoV-2, podczas gdy w rzeczywistości w dokumentacji medycznej pacjenta został on zarejestrowany jako szczepiony.

Drugi powód miałby związek z samą naturą typowej sekcji zwłok, w której rzadko przeprowadza się dogłębne badania histopatologiczne tkanek w poszukiwaniu zmian, które mogą być spowodowane przez szczepionkę, takich jak nacieki białka Spike w niektórych narządach, powodujące poważne stany zapalne, takie jak zapalenie mięśnia sercowego.

Zignorowane ostrzeżenia dr Kruger

Zaniepokojona tym, co odkryła, dr Kruger próbuje zaalarmować władze naukowe. Postanawia skontaktować się z niektórymi wyższymi urzędnikami Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) w Stanach Zjednoczonych, aby zgłosić najbardziej niepokojące przypadki działań niepożądanych. 

Chociaż niektórzy członkowie personelu początkowo zgodzili się z nią spotkać, wszyscy ostatecznie odwołali spotkanie bez wyjaśnienia.

Kilka miesięcy wcześniej dr Kruger została zaproszona na konferencję medyczną w Niemczech, aby przedstawić swoją teorię, że szczepienia powodują agresywne, bardzo szybko rozwijające się nowotwory.

Aby zakończyć swoje badania, poprosiła lekarzy obecnych na tym szczycie o pomoc w zebraniu nowych danych i podzieleniu się nimi z nią. Jednak wśród obecnych lekarzy niewielu odpowiedziało na wezwanie.

Uta Kruger teraz postrzega szczepienia jako wyzwalacz patologii zapalnych i kończy wywiad słowami:

Studiowałam medycynę, ponieważ chciałam pomagać ludziom. Ale teraz czuję, że patrzę, jak ludzie giną i nic nie mogę na to poradzić.”

ALARM AMERYKAŃSKICH NAUKOWCÓW

Odkrycia Ute Kruger podziela także wielu badaczy na całym świecie. Podczas przesłuchania w Senacie USA zatytułowanego Covid-19: Opinia drugiej szansy kilku naukowców zaprzeczyło oficjalnej retoryce, aby zaoferować inną perspektywę wybuchu epidemii koronawirusa i reakcji na szczepionki.  

Częstość występowania raka była przedmiotem kilku interwencji, w tym anatomopatologa Ryana Cole’a, który przyszedł zeznawać, co zaobserwował, ale także o tym, co donieśli mu niektórzy z jego kolegów onkologów i radiologów. 

Raport doktora Cole’a jest bardzo podobny do raportu doktor Kruger: pacjenci, u których nowotwory były pod kontrolą, ponownie doświadczają gwałtownej progresji, podczas gdy niektóre patologie przybierają dziwne formy.

Popierając spostrzeżenia dr Cole’a, naukowiec Theresa Parks wyjaśniła rozregulowanie immunologiczne, które te zastrzyki mogą powodować, w szczególności na poziomie białka P53, antyonkogenu, który wiąże się z DNA, aby promować ekspresję genów naprawiających uszkodzenia komórek. 

To białko P53, którego rolą jest zapobieganie przekształceniu uszkodzonych komórek w komórki rakowe, może wchodzić w interakcje z białkiem Spike i nie odgrywać już swojej roli jako katalizatora nowotworu, w szczególności poprzez wywoływanie apoptozy (samobójstwa komórek).

Przewidywanie patologii wywołanych przez wirus lub szczepionkę z białkiem Spike przez biologa Jean-Marc Sabatiera

Jeśli zapalenie mięśnia sercowego i zapalenie osierdzia były przez kilka miesięcy uważane za działania niepożądane, które mogą wystąpić po szczepieniu, terapie genowe za pomocą matrycowego RNA opracowane przez Pfizera lub Modernę nadal nie były kojarzone ze zwiększonym ryzykiem raka, chorób autoimmunologicznych i innych patologii.

Jednak już w kwietniu 2020 r. Jean-Marc Sabatier, doktor biologii komórki i mikrobiologii, zrozumiał , że wirus, przyczepiając się do receptora komórkowego ACE2 (enzym konwertujący angiotensynę 2) za pośrednictwem białka Spike, zakłóca złożony i wszechobecny układ hormonalny, zwany układem renina-angiotensyna (RAS)

Obecny we wszystkich tkankach. Znajduje się również w mikrobiocie jelitowej, jamy ustnej i pochwy. Ten ARS napędza również wrodzoną odporność. 

Atakując ARS, Sars-CoV-2 czyni go dysfunkcyjnym, co może mieć wpływ na wiele narządów i tkanek (mózg, serce, płuca, śledziona, trzustka, układ naczyniowy, słuchowy, oczy, skóra, jelita, narządy rozrodcze itp.). 

Na poziomie ARS receptor komórkowy AT1R, który kontroluje różne szlaki sygnałowe w komórkach, jest receptorem najbardziej zaangażowanym w zjawiska immunologiczne, zapalne i pamięciowe.

Nadmierna aktywacja staje się szkodliwa, ponieważ ma właściwości pronadciśnieniowe, prozapalne, prooksydacyjne, prozakrzepowe, profibrotyczne, prohipertroficzne i proangiogenne .

Dzięki temu odkryciu, Jean-Marc Sabatier rozumie, że Sars-CoV-2 nie jest bezpośrednio odpowiedzialny za choroby Covid-19, ale że choroby, które mogą pojawić się po zakażeniu, wynikają z dysfunkcji RAS. 

Dysfunkcja prowadząca do patologii, którą rozumie, może być również wywołana przez białko Spike zawarte w szczepionce.

Autor; Roman Pleszyński

Photo by Jon Tyson on Unsplash/Photo by Olga Kononenko on Unsplash

________________________________