20 września 2022

Izrael. Zwiększona liczba nagłych zdarzeń sercowo-naczyniowych

Wyniki i wnioski dotyczą alarmującego wzrostu zarówno liczby wezwań CA, jak i ACS osób w grupie wiekowej 16–39 lat podczas wprowadzania szczepień przeciw COVID-19 w Izraelu (styczeń–maj 2021 r.), w porównaniu z takim samym okresem w poprzednich latach (2019 i 2020).

Zwiększona liczba nagłych zdarzeń sercowo-naczyniowych wśród populacji Izraela w wieku poniżej 40 lat podczas wprowadzania szczepionek i trzeciej fali COVID-19

Christopher L. F. SunEli JaffeRetsef Levi

Wśród mężczyzn CA (zatrzymanie krążenia) wzrosły o 25,0%, a ACS (ostry zespół wieńcowy) o 21,3%.

Wśród kobiet CA wzrosły o 31,4%, a ACS znacząco o 40,8%.

Co więcej, istnieje silny i statystycznie istotny związek między tygodniową liczbą zgłoszeń CA i ACS a częstością pierwszej i drugiej dawki szczepionki podanej tej grupie wiekowej.

A teraz ważne

Nie zaobserwowano statystycznie istotnego związku między wskaźnikami zakażeń COVID-19 a liczbą wywołań CA i ACS. Mimo, że pandemia szalała w najlepsze, nie istniały jeszcze szczepionki, liczba zapaści sercowo-naczyniowych w tej grupie wiekowej pozostała na „normalnym poziomie” notowanym od lat. Brak korelacji między liczbą połączeń a liczbą infekcji COVID-19.

Problem pojawia się znienacka od momentu, gdy rusza kampania szczepień. Wyniki te są również odzwierciedlone w raporcie o zwiększonej liczbie wizyt na oddziałach ratunkowych z dolegliwościami sercowo-naczyniowymi podczas wprowadzania szczepień w Niemczech, jak również zwiększone wezwanie EMS do incydentów sercowych w Szkocji.

Duży wzrost częstości występowania CA i ACS w populacji w wieku 16–39 lat równolegle z wprowadzeniem szczepień i jego związek ze wskaźnikami szczepień może być zgodny ze znanym związkiem przyczynowym między szczepionkami zawierającymi mRNA a występowaniem zapalenia mięśnia sercowego u młodych ludzi, a także fakt, że zapalenie mięśnia sercowego jest często błędnie diagnozowane jako ACS oraz że bezobjawowe zapalenie mięśnia sercowego jest częstą przyczyną niewyjaśnionych nagłych zgonów wśród młodych dorosłych. 

Jest to dodatkowo wspierane przez więcej raportów opisujących nagłą śmierć po szczepieniu COVID-19. Chociaż zapalenie mięśnia sercowego wywołane szczepionką było zgłaszane głównie u mężczyzn, warto zauważyć, że względny wzrost zdarzeń CA i ACS był większy u kobiet.

Może to sugerować potencjalne luki diagnozowania lub niedostateczne zgłaszanie zapalenia mięśnia sercowego u kobiet lub inne unikalne wzorce, co jest zgodne z ciągłym wyzwaniem związanym z różnicami płci powiązanymi z diagnozowaniem chorób sercowo-naczyniowych.

Tabela: Każda komórka pokazuje liczbę połączeń w odpowiednim okresie, grupie wiekowej i płci wraz ze względną zmianą procentową liczby w stosunku do poprzedniego roku pokazaną w nawiasie (np. względna zmiana od 2019 do 2020, a następnie od 2020 do 2021) .

Względne zmiany procentowe obliczono w tym samym okresie w ciągu roku (tj. w całym roku lub w okresie styczeń-maj). W przypadku liczebności w 2019 r. nie zgłoszono względnej zmiany.

*Liczby w kategorii Wszystkie obejmują połączenia z brakującymi wartościami zmiennej płci. Liczba połączeń z brakującymi wartościami płci: Zatrzymanie akcji serca: N = 119 i Ostry zespół wieńcowy: N = 183.

Tygodniowa liczba zgłoszeń ostrego zespołu wieńcowego, przypadków COVID-19 i dawki szczepień dla osób w wieku od 16 do 39 lat : trzecia fala COVID-19 i okres dystrybucji szczepień (18 października 2020 do 20 czerwca 2021).  

Autor; Roman Pleszyński

Photo by Towfiqu barbhuiya on Unsplash

_______________________________