31 października 2020

Wielki Reset.

Pandemia ogłoszona przez WHO nie jest ani tak groźna, jak nam to przedstawiono, ani politykom nagle nie zaczęło zależeć na naszym zdrowiu. W rzeczywistości pandemia jest wykorzystywana do realizacji programu, który bez niej byłby prawdopodobnie nie do zrealizowania.

Wielu z nas zastanawia się, kiedy wrócimy do normalności. Krótka odpowiedź brzmi: nigdy.

Większość z nas uważa, że kryzys Corona dotyczy kwestii zdrowotnych i ma nadzieję, że ten koszmar wkrótce się skończy, niestety to tylko naiwność. Inscenizacja pandemii koronawirusa, jest pretekstem do wdrażania od dawna zaplanowanych działań. Wedle oficjalnych danych z Ministerstwa Zdrowia w 2020 roku w Polsce zmarło z powodu coronavirusa 811 osób bez chorób współistniejących. Objętych kwarantanną zostało 421 582 osób. Natomiast statystyki pokazują że w Polsce ogółem umiera 365 tys. osób rocznie, czyli 1000 osób dziennie.

811 zgonów osób w wieku średnio ok 85 lat, wywołało prawdziwe trzesienie ziemi w całej polsce na gruncie; gospodarczym, społecznym, medialnym, politycznym, psychologicznym, światopoglądowym, zdrowotnym i edukacyjnym. Nie trudno zauważyć w tym wszystkim brak logiki i nieadekwatność podjętych działań z realnym zagrożeniem.

W lipcu tego roku wydana została książka pt;′′ Covid 19-The Great Reset ′′ autorstwa Klausa Schwaba. Shwab jest prezesem World Economic Forum, /Światowego Forum Ekonomicznego/ które odbywa się co roku od 1971 r. w Davos a w ciągu półwiecza swojej działalności uzyskało miano „nieoficjalnego centrum kontroli całego świata” . Klaus Schwab, przez 30 lat wykładał na uniwersytecie w Genewie. Posiada tytuł magistra administracji publicznej z Harvardu (USA) oraz liczne doktoraty honorowe. Był doradcą przy ONZ i członkiem licznych rad nadzorczych, był też członkiem komitetu wykonawczego Grupy Bilderberg. W jego książce możemy przeczytać: „Wielu z nas zastanawia się, kiedy wrócimy do normalności. Krótka odpowiedź brzmi: nigdy.” I dalej: ′′ Świat, jaki znaliśmy w pierwszych miesiącach 2020 roku, już nie istnieje. Rozpada się w kontekście pandemii.” Schwab, twierdzi że pandemia jest punktem zwrotnym globalnych przemian. W rzeczywistości przechodzimy dwie rewolucje , jesteśmy u progu upadku systemu bankowego, druga to rewolucja przemysłowa która przemieni światową produkcję i załamie obecny rynek pracy w dotychczasowej formie. Shwab przewiduje również większy wpływ państwa na gospodarkę. Według niego żadna branża nie uniknie nadchodzących zmian. Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą tego nie udźwignąć, nadzieje na przetrwanie mają jedynie ogromnie korporacje. Mniejsze i niezależne firmy staną w obliczu bankructwa, co spowoduje proces fuzji i przejęć firm przez wielkie koncerny ogranicząc wybór konsumentów i konkurencję.

Klaus Schwab, deklaruje, że “wszystkie aspekty naszych społeczeństw i gospodarek” muszą zostać “zreorganizowane”, “nasze myślenie i zachowanie” będzie musiało ulec radykalnej zmianie – powiedział. Oświadczenie WEF wzywa również do zawarcia “nowego kontraktu społecznego” skoncentrowanego na “sprawiedliwości społecznej”.

“Każda branża, od ropy i gazu do technologii, musi zostać przekształcona,” dodał Schwab, wzywając do “silniejszego i bardziej skutecznego rządu.” “Musimy zbudować zupełnie nowe fundamenty dla naszych systemów gospodarczych i społecznych.”

Ze skutkami pandemii będziemy zmagać sie przez wiele lat a wiele zmieni się już nieodwracalnie. O skali tych rozmiarów nie mamy jeszcze nawet pojęcia a pozbawianie obywateli praw jakie jest obecnie, prowadzi do niezrównanej biedy i ubezwłasnowolnienia. Klaus Schwab stwierdza, że istnieje obecnie pilna potrzeba, aby globalni interesariusze nawiązali współpracę w zarządzaniu konsekwencjami jaki wywołał kryzys corona tak aby światowa sytuacja uległa poprawie. Uważa również że Wielki Reset ma szereg wymiarów umożliwiających zbudowanie nowej umowy społecznej, która będzie szanować godność każdego człowieka.

Autor; Anna P.