27 listopada 2020

Katastrofalne zmiany klimatyczne - powodem emisja CO2, który przyczynia się do tzw. "efektu cieplarnianego".

Oczywistym jest fakt, że rosnąca ilość CO2 w atmosferze jest spowodowana ludzkim czynnikiem. Jeszcze ok. 2 tys. lat temu CO2 w atmosferze oscylował w zakresie 180-300 ppm. Dzisiaj przybywa go rocznie 2ppm, a ogólna jego liczba w atmosferze wynosi około 400 ppm. Badania naukowe pokazują, że jeszcze nigdy nie było tak dużej zawartości CO2 w atmosferze, jak jest obecnie.

Zdjęcie: Adrian Balasoiu na Unsplash

Zmiany klimatyczne dają się coraz bardziej we znaki, katastrofy naturalne są powodowane nadmierną emisją dwutlenku węgla do przyrody. Cierpią na tym oceny, morza, roślinność, gdyż zaburzona zostaje naturalna struktura ochronna, która reguluje procesy zachodzące w przyrodzie. System „odpornościowy naszej planety” zostaje rozregulowany, co pociąga za sobą konsekwencje niechcianych katastrof i zjawisk w przyrodzie.

Podczas konferencji, która odbyła się w Kioto, społeczność międzynarodowa ustaliła projekt ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Emisja dwutlenku węgla ma ustabilizować się do jej poziomu z lat 90. XX w. W związku z tym wszyscy inwestorzy, którzy posiadają instalacje emitujące CO2, zmuszeni zostali do radykalnych kroków, by podjąć temat minimalizacji emisji dwutlenku węgla. Jednak nie ma takiej dziedziny gospodarki gdzie, choć w minimalnym stopniu można byłoby nie zobaczyć użycia CO2 i jego szkodliwej emisji.

By skutecznie walczyć z „efektem cieplarnianym” ONZ powołała międzynarodowa komisje do spraw klimatycznych IPCC (Itergovernmental Panel on Climate Change). Komisja ta ma za zadanie czuwać nad badaniami naukowymi, które poświęcone są skutkom pojawienia się niekorzystnych zmian klimatyznych, jakie nasiliły się w XXw. Komisja ma również pomóc w dostosowaniu się światowej gospodarki do zmian klimatycznych.

Zdjęcie Dan Meyers na Unsplash

W 2001 r., naukowcy po dziesięciu latach badań nad „efektem cieplarnianym” sporządzili raport, który został przedstawiony rządom Państw rządzących tym światem. Jego treść brzmi tak:

Ocieplenie klimatu jest stwierdzone jako efekt wynikający z antropogenicznej emisji gazów cieplarnianych.

Niezależnie od sposobu realizacji światowej polityki gospodarczej temperatura powierzchni Ziemi będzie rosnąć przez setki lat.

Osłabienie niekorzystnych dla gospodarki zmian klimatycznych wymaga ograniczenia emisji gazów cieplarnianych znacznie radykalniejszej niż planowana w ramach porozumień z Kioto.

Obok działań na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych należy podjąć kroki w celu dostosowania gospodarki światowej do przewidywanych zmian klimatu.

Klimatolodzy przez dziesięć lat zbierali wszelkie informacje na temat bezpośredniego wpływu CO2 na klimat naszej planety. W przeprowadzonych badaniach brały udział stacje badawcze rozmieszczone w różnych obszarach na naszej planecie, a wszystko miało na celu analizę emisji dwutlenku węgla do środowiska i jego bezpośredniego wpływ na klimat planety. Cała dokumentacja została sporządzona w modułach komputerowych i opracowaniach naukowych klimatologów.

Nad budową systemu ochrony klimatu czuwa Zielona Gospodarka, która została powołana do tego zadania. Ich zdaniem jest wdrożenie ekoenergetyki, która przyczyniłaby się do ” zbawienia naszego świata”. Powstaje ekotechnologia, mająca na celu uchronić nas przed „efektem cieplarnianym”, który może doprowadzić ludzkość do globalnej katastrofy klimatycznej.

Biopaliwa – gdzie energia słoneczna zostaje przetworzona na biomasę oraz asymiluje CO2 z atmosfery. Kolejno spalenie biomasy, uwalnia CO2 , jednak zostanie on zużyty w następnym cyklu uprawy energetycznej.

Energia wiatru oraz fal morskich- to bardzo prężnie rozwijająca się dziedzina energetyki odnawialnej, gdzie zjawiska klimatycznej wykorzystywane są do wytworzenia energii elektrycznej.

Energia słoneczna- dzięki bezpośredniej przemianie promieniowania, wytwarzana zostaje energia cieplna lub elektryczna.

Energia jądrowa- jest to jedyna branża energetyki całkowicie wolna od emisji CO2.

Elektrownie wodne- ogranicza emisje CO2, są jednym z najstarszych alternatywnych rozwiązań.

Autor: Agata Geronin