25 marca 2021

Dziewicze plaże jeziora Turkana, Kenia

Zbiornik wodny i okolice są bezpieczne przed nadmierną eksploatacją i niemożliwą do opanowania liczbą odwiedzających. Przyczyną takiego stanu rzeczy mogą być nierówne drogi i ogólna odległość od głównych miast.

Jest to największe na świecie trwałe jezioro pustynne, sąsiadujące z pustynią Chalbi. Jego brzegi to wychodnie, skaliste brzegi i wydmy. Jezioro zasilane jest przez trzy rzeki: Turkwel, Kerio i Omo. Omo zapewnia 90% dopływu. Jednak nie ma odpływu. Jedyną formą utraty wody jest parowanie.

Ze względu na temperaturę, suchość i niedostępność geograficzną jezioro zachowuje swój dziki charakter. Miejsce zamieszkują krokodyle nilowe, wielkie żółwie wodne, flamingi większe, zebry, żyrafy, słonie, gepardy, skorpiony, węże i ponad 50 gatunków ryb.

Niektóre skamieniałości pradawnego człowieka zostały znalezione wokół jeziora Turkana przez Mary Leaky. Uważa się, że najstarsza skamielina ma ponad 4 miliony lat.

Autor; Dominik Serwacki

Photo by Imani Manyara on Unsplash