21 maja 2021

Polska w czołówce plastikowego śmietnika Europy

Najnowszy raport Greenpeace wykazał że największymi odbiorcami brytyjskich odpadów z tworzyw sztucznych w 2020 r. były Turcja (209,6 tys. ton, 39 proc.), Malezja (65 tys. ton, 12 proc.) i Polska (38 tys. ton, 7 proc.) Organizacja wykazała, że pod względem ilości wytwarzanych odpadów plastikowych w przeliczeniu na osobę Wielka Brytania ustępuje na świecie tylko Stanom Zjednoczonym.

Według Raportu na pierwszym miejscu rankingu plastikowego śmietnika Europy znalazła się Turcja, w której zaniedbania dotyczące odpadów są ogromne. Popularne jest składowanie odpadów na nielegalnych składowiskach lub ich palenie zamiast poddaniu recyklingowi.

Znaleziono odpady zalegające na poboczach dróg lub zbiornikach w 10 miejscach rozsianych po prowincji Adana w południowej Turcji. W każdym składowisku odpadów zalegały plastikowe torby, butelki lub opakowania z brytyjskich supermarketów.

Wśród znalezionych przedmiotów w odpadach znalazły się też opakowania od antygenowych testów na obecność koronawirusa, co dowodzi że te odpady trafiły do Turcji w ciągu niespełna roku.

Wykazano, że brytyjski eksport plastikowych odpadów do Turcji od 2016 r zwiększył się 18-krotnie. Bardziej zwiększyła się ich wysyłka z Unii Europejskiej 20-krotnie w tym samym okresie, z 22 tys. ton do 447 tys. ton.

Organizacja wskazuje że w 2018 r. ilość plastikowych odpadów, które wytworzono w Wielkiej Brytanii, wynosiła 5,2 mln ton. Ale ilość odpadów eksportowanych – 688 mln ton w 2020 r. – znacznie przekracza tę, która poddawana jest recyklingowi w kraju – 486 mln ton.

Organizacja wezwała brytyjski rząd do zakazu eksportu odpadów plastikowych i zmniejszenia produkcji plastiku jednorazowego użytku.

Wywóz odpadów plastikowych z Wielkiej Brytanii jest nielegalny, jedynie pod warunkiem przeznaczenia ich do recyklingu lub spalenia w odpowiednim zakładzie produkującym energię z odpadów, przy analizie i nadzorze eksportowanych odpadów jako poddanych recyklingowi.

Jak podaje raport, badania przeprowadzone przez organizacje ekologiczne ujawniają poważne problemy w krajach, do których Wielka Brytania eksportuje większość swoich śmieci z tworzyw sztucznych powodując poważne problemy zdrowotne lokalnej ludności, oceanów i dzikiej przyrody.

Lekkomyślna decyzja Wielkiej Brytanii o wysyłaniu coraz większej ilości plastikowych odpadów do kraju, któremu brakuje infrastruktury wywołało w Turcji kryzys o trwałym charakterze środowiskowym i ogromne społeczne konsekwencje.

Tureckie Stowarzyszenie Zbieraczy Odpadów Ulicznych, SATDER, stwierdziło, że firmom odmawiającym przyjęcia odpadów płacono za przyjmowanie towarów z odpadami skażonymi. W sierpniu 2020 r. INTERPOL zauważył, że napływ europejskich odpadów z tworzyw sztucznych do Turcji przyczynił się do eksplozji przestępczości gdzie odpady były nielegalnie składowane a następnie spalane.

W ostatnich miesiącach, idąc za przykładem Chin i innych krajów, rząd turecki podjął się ograniczenia ilości przyjmowania odpadów z tworzyw sztucznych. We wrześniu 2020 r. tureckie ministerstwo Środowiska i Urbanistyki ogłosiło, że zakłady zajmujące się recyklingiem mogą wykorzystać tylko połowę swoich mocy produkcyjnych do przetwarzania importowanych tworzyw sztucznych, w porównaniu z poprzednim limitem wynoszącym 80%.

Pod koniec 2020 r. rząd turecki ogłosił również zakaz importu wielu rodzajów odpadów tworzyw sztucznych który miałyby obowiązywać od 1 stycznia 2021.

Nie ma wątpliwości, że Wielka Brytania powinna zajmować się większą ilością odpadów w kraju i dlatego zobowiązaliśmy się do wprowadzenia zakazu eksportu odpadów z tworzyw sztucznych do krajów nienależących do OECD oraz do ograniczenia nielegalnego eksportu odpadów w tym do krajów takich jak Turcja poprzez zaostrzenie kontroli – oświadczyło brytyjskie ministerstwo środowiska w odpowiedzi na raport Greenpeace.

Na całym świecie każdego roku wytwarza się prawie 370 milionów ton tworzyw sztucznych. Do 2015 roku wyprodukowano około 6,3 miliarda ton, z czego zaledwie 9% poddano recyklingowi. Reszta została spalona w spalarniach, wyrzucona na wysypiska lub do środowiska naturalnego.

Autor; pokoleniex

źródło; greenpeace.org.uk

Photo by John Cameron on Unsplash/Photo by Jordan Beltran on Unsplash