4 czerwca 2021

Kanadyjskie statystyki - kto zyskał a kto stracił na pandemii

Gospodarka Kanady tylko w kwietniu straciła 207 000 miejsc pracy a w maju kolejne 68 000. Według danych statystycznych, w lutym 2020 roku, czyli jeszcze przed pandemią, poziom bezrobocia wynosił 5,6 proc., w maju ubiegłego roku bezrobocie wzrosło do 13,7 a obecnie stopa bezrobocia wynosi 8,2%.

Coraz więcej osób w wyniku niestabilnej gospodarki i lockdownu zniechęca się i rezygnuje z poszukiwania pracy.

Urząd statystyczny Kanady podaje, że w zeszłym miesiącu było 49 700 osób zniechęconych poszukiwaniem pracy, czyli 9,3 procent tych, którzy chcieli pracy, ale jej nie szukali, jest to ponad dwukrotnie więcej niż 22 000 osób odnotowanych w 2019 roku.

Dane wykazują również że 28 000 więcej kobiet w wieku od 25 do 54 lat, nie szukało pracy w maju, ponieważ w Ontario i innych regionach kraju nadal obowiązywały ograniczenia covid trzeciej fali.

Statistics Canada twierdzi, że stopa bezrobocia wyniosłaby w maju 10,7 procent, gdyby w obliczeniach uwzględniono osoby, które chciały pracować, ale nie szukały pracy.

Statistics Canada twierdzi, że zatrudnienie w sektorach produkcji towarów, w tym w przemyśle spadło o 36 000 miejsc po raz pierwszy od kwietnia 2020 r.

Natomiast w sektorach związanych z ekologią i „zielonymi” branżami według raportu organizacji ECO Canada zyskała prawie 35 tys. nowych miejsc pracy.

Badania już wcześniej wskazywały, że bezrobocie nie dotknęło branży IT. Jak wynika z raportu ECO Canada, o pracę nie musiały też martwić się osoby powiązane z ochroną środowiska i usługami z zakresu zarządzania zasobami naturalnymi i zrównoważonym rozwojem.

W 2020 roku w tych branżach przybyło 34,6 tys. nowych miejsc pracy, głównie w prowincjach Ontario i Quebec. Obecnie „zielony” sektor zatrudnia w Kanadzie 689,9 tys. osób.

Raport ECO Canada wskazuje, że zarówno zainteresowanie po stronie konsumentów jak i rządowe programy promujące narzucony przez Agendę 2030 zrównoważony rozwój przyczynią się do stworzenia do końca 2025 roku 74,4 tys. „zielonych” miejsc pracy.

Raport wskazuje także, że najszybciej będzie przybywać miejsc pracy powiązanych z ekologiczną gospodarką w Albercie, czyli prowincji nastawionej na dochody z eksploatacji ropy naftowej. ECO Canada szacuje, że w samej Albercie potrzeba będzie do 2025 roku 35 tys. specjalistów ds. wdrożeń ekologicznych rozwiązań.

Według rządowych planów do 2050 roku 30 proc. zapotrzebowania energetycznego Kanady ma być związane z wykorzystaniem wodoru do produkcji energii. Wartość tej branży może osiągnąć wartość 50 mld CAD. Rząd zakłada, że Kanada stanie się jednym z czołowych światowych dostawców i technologii ogniw wodorowych zapewniając 350 tysięcy nowych miejsc pracy.

Autor; pokoleniex

_________________________