16 czerwca 2021

Od pierwszego czerwca 122 Niemców otrzymuje 1200 euro miesięcznie przez 3 lata jako tzw. „bezwarunkowy dochód podstawowy”

Nikt nie będzie kontrolował, czy pieniądze zostały zaoszczędzone czy obdarowana osoba w ogóle je wydaje, a jeśli tak to na co. Celem jest sprawdzenie jak dodatkowe pieniądze wpłyną na życie ludzi.

Chęć udziału w konkursie można było zgłaszać w listopadzie 2020 roku poprzez wypełnienie ankiety na stronie internetowej www.pilotprojekt-grundeinkommen.de.

Jedynym warunkiem, jaki musiał spełniać kandydat było ukończenie 18. roku życia. Zgłosiło się około 2 miliony chętnych, a osoby, które zostały wciągnięte do projektu zostały wybrane losowo. Udział w projekcie nie zakazuje im pracy i nie narzuca żadnych obowiązków względem pomysłodawców.

Ich jedynym zadaniem będzie wypełnienie siedmiu wniosków przez cały okres trwania akcji.

Jest również druga grupa ludzi biorących udział w projekcie. Działają oni jednak na nieco innych zasadach. 1380 osób wypełni te same ankiety co pierwsza grupa, ale nie otrzyma dodatkowego dochodu.

Otrzymają oni jedynie minimalne wynagrodzenie za samo wypełnienie formularzy. Powołanie drugiej grupy i wypełnienie przez nich tych samych ankiet ma na celu porównanie odpowiedzi i zbadanie różnic między grupami.

Głównym zamysłem projektu jest sprawdzenie wpływu środków na codzienne funkcjonowanie grupy. Pomysłodawcy uważają, że taki dochód mógłby rozwiązać podstawowe problemy, z jakimi zmagają się obywatele.

Pomysłodawcami są pracownicy Niemieckiego Instytutu Badań Gospodarczych (DIW) i Stowarzyszenie „Mój Dochód Podstawowy”.

Kierownikiem projektu jest Juergen Schupp z DIW. Podkreślił, że priorytetem będzie sprawdzenie, czy 1200 euro miesięcznie na osobę (43.200 w ciągu trwania całego projektu) zostanie wydane, zaoszczędzone czy zainwestowane.

Na celownik będą brane również aspekty pracy, tzn. czy osoba pozostanie na swoim stanowisku, czy zwolni się z powodu otrzymywanych darmowych pieniędzy. Środki pochodzą od darczyńców, którzy chcieli przyczynić się do realizacji projektu.

Przy ocenie i podsumowaniu zamysłu zostaną wzięte pod uwagę takie obszary jak zdrowie, podziały społeczne, demokracja, klimat, cyfryzacja i praca. To właśnie w tych zapoczątkowały się problemy strukturalne.

Projekt ma za zadanie sprawdzić, czy taki dochód zmieni kontakty międzyludzkie i wpłynie na wspomniane obszary życia społecznego.

Wynik może mieć wpływ na debatę o bezwarunkowym dochodzie podstawowym, która odbywa się w Niemczech od lat.

Niemcy nie są jednak pierwszym krajem, który wziął udział w takim projekcie, Podobna inicjatywa została podjęta w Finlandii 4 lata temu. Świadczenie w wysokości 560 euro otrzymało wtedy około 2 tysięcy mieszkańców.

Autor; Natalia Malessa

Źródło: money.pl, dw.com

Photo by Ibrahim Boran on Unsplash