2 lipca 2021

Organizacja Amnesty International od ponad 40 lat walczy o zniesienie kary śmierci na całym świecie

Jedna z największych pozarządowych organizacji walczących o prawa człowieka nawołuje do zjednoczenia się w tej sprawie i wycofania takiego rodzaju kary raz na zawsze.

Dyskusje na temat moralności kary śmierci toczą się od lat. Jest to niezwykle kontrowersyjny temat. Jedni jako argumenty “za” podają zasadę “oko za oko, ząb za ząb” w przypadku morderców oraz koszty utrzymania więźnia, jakie ponosi państwo.

Drudzy natomiast uważają, że nawet morderca zasługuje na godne traktowanie. Jednak Amnesty International nie skupia się jedynie na sprawach zabójców, a przede wszystkim na osobach skazanych na śmierć w krajach, które traktują ten wyrok z niezwykle lekkim podejściem.

Fakty i liczby z 2020 r.

Najwięcej egzekucji przeprowadzanych jest w Chinach, Iranie, Egipcie, Iraku i Arabii Saudyjskiej (kraje zostały wymienione od największej do najmniejszej liczby egzekucji).

Niektóre kraje na śmierć skazują nawet osoby, które w momencie złamania prawa nie ukończyły 18 lat.

Dokładna liczba osób straconych w wyniku wykonania wyroku w Chinach nie jest znana.

Wiadomo, że pozostałe państwa odpowiadają za 88% egzekucji na całym świecie (z wyłączeniem Chin). Amnesty International podaje, że w 2020 r. w 18 krajach zostało straconych 438 osób w tym 16 kobiet.

Egzekucje wykonywane są na kilka sposobów:

odcięcie głowy,

zastrzelenie,

porażenie prądem,

powieszenie,

zastrzyk.

Na śmierć skazywani są nawet nieletni

Choć egzekucje wykonywane na nieletnich są zakazane przez prawo międzynarodowe, to wciąż stanowią część wszystkich wyroków śmierci. Od 1990 r. Amnesty International zanotowała przynajmniej 152 egzekucje młodocianych.

Wyroki zostały wykonane w: Chinach, Demokratycznej Republice Konga, Iranie, Nigerii, Pakistanie, Arabii Saudyjskiej, Południowym Sudanie, Sudanie, Stanach Zjednoczonych i Jemenie. Część z tych państw zniosła już karę śmierci jako możliwy wyrok za popełnienie przestępstwa.

Za najwięcej egzekucji młodocianych przestępców odpowiada Iran – wykonano tam przynajmniej 102 wyroki śmierci od 1990 r.

Dlaczego kara śmierci powinna zostać zakazana

Amnesty International od ponad 40 lat walczy o zniesienie kary śmierci na całym świecie. Na ich stronie internetowej podają powody, które pokazują dlaczego kara śmierci nie ma prawa bytu w XXI w.

Kara śmierci jest nieodwracalna, a ludzie są czasami błędnie osądzani. W historii znane są przypadki, kiedy więźniowie osadzeni w tzw. celach śmierci, po latach przebywania tam zostali oczyszczeni z zarzutów, ponieważ w ich sprawach pojawiły się nowe dowody zaprzeczające ich winie. W samych Stanach Zjednoczonych 184 więźniów z “cel śmierci” zostało uniewinnionych od 1973 r.

Kara śmierci używana jest jako “straszak”. Wiele państw, w których nadal istnieje kara śmierci, używa jej jako sposobu na skłonienie ludzi do przestrzegania prawa. Nie istnieją żadne dowody na to, że jest to skuteczniejsze od zwykłego pozbawienia wolności.

Kara śmierci najczęściej używana jest w spaczonych systemach sprawiedliwości. Wystarczy przyjrzeć się, jakie kraje wciąż ją stosują, aby wyciągnąć właściwe wnioski.

Kara śmierci dyskryminuje. Na śmierć zwykle skazywane są osoby, które pochodzą z mniejszości ekonomicznych, religijnych, rasowych lub etnicznych.

Kara śmierci to narzędzie polityczne. Kraje takie jak Sudan wykorzystują karę śmierci jako sposób na pokonanie opozycjonistów.

Amnesty International wciąż walczy

Wiadomo, że jedna z największych organizacji pozarządowych walczących o prawa człowieka od ponad 40 lat nieustannie podejmuje próby walki. Ale co tak właściwie robią?

Amnesty International prowadzi kampanie na całym świecie, zwraca się bezpośrednio do rządów, regularnie publikują raporty zawierające dane i fakty.

Działają szczególnie w krajach, które wciąż pozwalają na wykonywanie wyroków śmierci. Tworzą globalny ruch, którego celem jest zakazanie egzekucji za złamanie prawa na całym świecie.

Autor; Ada Stachowicz

źródło; Amnesty International

Photo by Cristian Newman on Unsplash