16 lipca 2021

Hiszpania zaostrza przepisy dotyczące przemocy seksualnej

Według nowego prawa stworzonego w myśl “tak znaczy tak” stosunki seksualne odbyte bez wyraźnego “tak” będą traktowane jako gwałt.

Pięć lat po tzw. sprawie sfory wilków, w której pięciu mężczyzn zgwałciło 18-latkę na festiwalu biegu byków w Pampelunie. Właśnie to zdarzenie było główną przyczyną, dlaczego obywatele domagali się zaostrzenia prawa dot. przemocy seksualnej. Do tej pory, aby zdarzenie zostało uznane za gwałt, oprawca musiał użyć przemocy lub zastraszenia.

Prawo, które chroni ofiary

6 lipca 2021 r. hiszpański rząd zatwierdził prawo, które ma chronić ofiary przemocy seksualnej. W świetle nowych przepisów obie strony muszą wyrazić zgodę na odbycie stosunku, a milczenie lub biernością nie oznaczają zgody. Ustawa musi zostać jeszcze zatwierdzona przez parlament, co ma się stać do końca bieżącego roku.

Z nowym prawem Hiszpania dołącza do grupy 11 europejskich krajów, które już wcześniej wprowadziły takie samo prawo. Kraje, w których stosunek seksualny bez “tak” uznawany jest prawnie za gwałt to m.in. Szwecja, Portugalia i Wielka Brytania.

Rzecznik rządu, Maria Jesus Montero, o ustawie mówi: “Nowe prawo stawia osoby pokrzywdzone w centrum odzewu społecznego”.

Dyskusje na temat prawnej definicji gwałtu toczą się od dawna. Zarówno w naszym kraju, jak i w innych, takiej definicji wciąż brakuje, przez co wielu oprawców zostaje niesłusznie uniewinnionych.

Natomiast ofiary są stygmatyzowane społecznie. Co więcej, nie mogą liczyć na pomoc psychologiczną, a na sali sądowej (jeśli dojdzie do rozprawy) prawdopodobnie usłyszą, że mogły się inaczej ubrać i nie prowokować.

Nowe prawo bierze na celownik również stalking, nękanie na ulicy oraz okaleczanie żeńskich narządów płciowych.

W świetle obecnego prawa ww. przykłady przemocy seksualnej traktowane są jako wykroczenie. Natomiast nowoprzyjęta ustawa klasyfikuje je jako przestępstwo. Co za tym idzie, osoby, które się ich dopuszczą zostaną ukarane.

Osobom, które dopuszczą się gwałtu grupowego będzie grozić do 15 lat więzienia.

Więcej zmian

Obywatele wzywają władze także do utworzenia całodobowej infolinii dla ofiar przemocy seksualnej oraz wyspecjalizowanych domów pomocy dla nieletnich ofiar.

W zeszłym tygodniu została uchwalona ustawa pozwalająca osobom, które ukończyły 14 lat na korektę płci bez diagnostyki i terapii hormonalnej.

Hiszpania od dawna stara się być liderem, jeśli chodzi o politykę seksualną. Hiszpański rząd chce przeciwdziałać wszechobecnemu patriarchatowi i tzw. toksycznej męskości. W 2007 roku zalegalizowane zostały małżeństwa homoseksualne, a w 2004 roku zostało uchwalone pionierskie prawo dot. przemocy ze względu na płeć.

Gwałciciele rzadko odpowiadają za swoje czyny, ponieważ gwałt jest ciężko udowodnić. Podejście do tego tematu niestety jest krzywdzące na kobiet. Dlatego prawo, które jasno definiuje gwałt jako stosunek bez zgody jest potrzebne w każdym kraju.

Autor; Ada Stachowicz

źródło: reuters.com

Photo by Thought Catalog on Unsplash