4 sierpnia 2021

Oficjalne statystyki z Anglii i Walii pokazują, w jakim stopniu ubóstwo stoi za rekordowymi zgonami z powodu narkotyków

Rekordowej liczby zgonów w Anglii i Walii spowodowanych narkotykami nie da się powstrzymać bez walki z ubóstwem - poinformowali eksperci.

Krajowy Urząd Statystyczny (ONS) analizując dane związane ze zgonami w wyniku zażywania narkotyków w Anglii i Walii wykazał, że osoby żyjące w ubogich obszarach są sześciokrotnie bardziej narażone na śmierć niż osoby mieszkające w zamożnych obszarach. 

Ta dysproporcja pogłębiła się w ciągu ostatnich 10 lat i prawdopodobnie będzie się dalej pogłębiać z powodu pogarszających się warunków społecznych i nierówności spowodowanych pandemią.   

Wskaźnik zatruć narkotykami stale rośnie

4 561 zgonów związanych z zatruciem narkotykami zarejestrowano w Anglii i Walii w 2020 r.; to najwyższa liczba od rozpoczęcia rejestracji w 1993 r. i o 3,8% wyższa niż w 2019 r. (4393 zarejestrowane zgony).

Wskaźniki zatruć związanych z narkotykami były o 60,9% wyższe w 2020 r. (79,5 zgonów na milion) niż w 2010 r. (49,4 na milion).

Spośród zgonów związanych z narkotykami w zeszłym roku w Anglii i Walii heroina pozostaje największym zabójcą, chociaż liczba zgonów związanych z kokainą, benzolami i pregabaliną wciąż rośnie.

Mężczyźni odpowiadali za ponad dwie trzecie zarejestrowanych zatruć narkotykami w 2020 r. (3108 zgonów mężczyzn w porównaniu z 1453 zgonami kobiet), co jest zgodne z poprzednimi latami. 

Standaryzowany wskaźnik wieku mężczyzn wzrósł ze 104,7 zgonów na milion w 2019 r. do 109,7 w 2020 r., podczas gdy standaryzowany wskaźnik wieku kobiet wzrósł z 49,1 na milion w 2019 r. do 49,8 w 2020 r.

Wskaźnik nadużywania narkotyków przez mężczyzn wyniósł 76,3 zgonów na milion w 2020 r. (2165 zarejestrowanych zgonów), a wskaźnik kobiet wyniósł 28,7 zgonów na milion (831 zgonów).

Osoby urodzone w latach 70. nadal mają najwyższy wskaźnik zgonów związanych z nadużywaniem narkotyków

W 2020 r. najwyższy wskaźnik zgonów związanych z nadużywaniem narkotyków odnotowano u osób w wieku od 45 do 49 lat, a tuż za nimi uplasowały się osoby w wieku od 40 do 44 lat. Urodzeni w latach 1970-1979 i często określani jako „pokolenie x”, konsekwentnie notują najwyższe wskaźniki zgonów związanych z nadużywaniem narkotyków w ciągu ostatnich 25 lat. 

Liczba zgonów związanych z kokainą wzrasta dziewiąty rok z rzędu

W 2020 r. zarejestrowano 777 zgonów związanych z kokainą, czyli o 9,7% więcej niż rok wcześniej (708 zgonów), a liczba zgonów wzrosła pięciokrotnie od 2010 r. (144 zgony). W 2020 r. mężczyźni odpowiadali za 79,7% zgonów związanych z kokainą (619 mężczyzn w porównaniu ze 158 kobietami).

„Dla wielu ludzi zażywanie narkotyków jest reakcją na środowisko, więc nie jest niespodzianką, że zgony związane z narkotykami są najwyższe w najbardziej ubogich obszarach kraju” – powiedział Jon Murray, dyrektor wykonawczy ds. usług w Anglii w organizacji charytatywnej zajmującej się narkotykami With You. 

„Problemy takie jak rosnąca bezdomność, słabe zdrowie psychiczne i brak możliwości ekonomicznych prowadzą do tego, że ludzie zażywają narkotyki, a dla wielu wyzwania te pogorszyły się z powodu pandemii”.

Na pogłębiający się kryzys wpływa każdy aspekt życia, taki jak zła dieta, mniej ćwiczeń, nuda, nierówności ekonomiczne. Ludzie mieszkający w ubogich obszarach często są odizolowani, pozostawieni sami sobie bez nadziei na przyszłość. Zażywając narkotyki, próbują uciec przed wyzwaniami świata. Starzeją się w przyspieszonym tempie a leki które kiedyś uśmierzały ból teraz powodują śmierć.

Autor; Anna P.

źródło; ons.gov.uk

Photo by Jonathan Kho on Unsplash/Photo by Leroy Skalstad on Unsplash