8 października 2021

Google i YouTube walczy z "dezinformacją" na temat kryzysu klimatycznego

Google i YouTube nie zezwolą na zarabianie reklamodawcom, twórcom i wydawcom, którzy podważają szeroko zakrojoną kampanię na rzecz kryzysu klimatycznego.

Google w wydanym oświadczeniu tłumaczy, że w ostatnich latach coraz więcej partnerów reklamowych i wydawców wyrażało obawy dotyczące reklam promujących nieprawdziwe twierdzenia dotyczące zmian klimatycznych. Firma twierdzi że reklamodawcy nie chcą, aby ich reklamy pojawiały się obok tych treści. A wydawcy i twórcy nie chcą, aby reklamy promujące te roszczenia pojawiały się na ich stronach lub w filmach.

 W najnowszej aktualizacji polityki dotyczącej reklam Google Ads oraz monetyzacji filmów na YouTubie czytamy:

„Ogłaszamy nową politykę zarabiania dla reklamodawców Google, wydawców i twórców YouTube, która zabroni reklamowania i zarabiania na treściach, które są sprzeczne z ugruntowanym konsensusem naukowym w sprawie istnienia i przyczyn zmian klimatycznych. Obejmuje to treści odnoszące się do zmian klimatycznych jako mistyfikacji lub oszustwa, twierdzenia zaprzeczające, jakoby długoterminowe trendy wskazują, że globalny klimat się ociepla, oraz twierdzenia zaprzeczające, że emisje gazów cieplarnianych lub działalność człowieka przyczyniają się do zmiany klimatu”.

W ogłoszeniu Google jednocześnie zapewniło że oceniając treści pod kątem nowych zasad, będzie rozpatrywało dokładnie pod kątem np. kontekstu w jakim zgłaszane są roszczenia, rozróżniając między treściami, które przedstawiają fałszywe twierdzenie jako fakt, a treściami, które zawierają lub omawiają te twierdzenia. Gigant nadal będzie zezwalać na reklamy i monetyzację dotyczących innych tematów związanych z klimatem, w tym debaty publiczne na temat prowadzonej na całym świecie polityki klimatycznej, różnych skutków zmian klimatycznych, nowych badań i nie tylko.

Tym samym gigant wykonał kolejny krok w kierunku zabierania prawa do swobody wypowiedzi nazywając to „walką z dezinformacją”. We wrześniu tego roku, YouTube wykasował wszystkie filmy które podważały skuteczność szczepionek. Filmy na platformie które szerzą „dezinformację” czyli sprzeciwiają się narzuconej polityce na temat szczepień, nie tylko związanych z Covid-19, ale też np. na grypę, są blokowane.

Photo by Rajeshwar Bachu on Unsplash

_______________________