4 listopada 2021

Samsung przedstawia wizję „kopiowania i wklejania” mózgu człowieka

Naukowcy z Harvardu i Samsunga połączyli siły w celu skopiowania danych mózgu.

Naukowcy sprowadzili mapę mózgu do funkcji „kopiuj – wklej” na neuromorficznym chipie 3D, za pomocą opracowanej macierzy nanoelektrod, która wykorzystuje ogromną sieć pamięci półprzewodnikowej o dużej gęstości, w której to dziedzinie Samsung postrzega siebie jako mistrza rzemiosła. Mapa byłaby kopią połączeń neuronowych odwzorowując dokładnie, gdzie te neurony łączą się ze sobą, a także siłę tych połączeń.

Naukowcy twierdzą, że gdyby udało się to osiągnąć, te nowe systemy charakteryzowałyby się większą elastycznością w uczeniu się i rozumieniu nowych koncepcji i zmian warunków, a także utorowałyby drogę prawdziwie autonomicznym maszynom z własnym poznaniem.

„Autorzy przewidują stworzenie układu pamięci, który przybliża unikalne cechy obliczeniowe mózgu: niski pobór mocy, łatwe uczenie się, adaptację do środowiska, a nawet autonomię i poznanie – które były poza zasięgiem obecnej technologii” – twierdzi Samsung.

Artykuł nosi tytuł „Samsung Electronics przedstawia wizję „kopiowania i wklejania” mózgu na neuromorficznych chipach” . Jednak podczas gdy język sprawia, że ​​wydaje się to dość proste, ten rodzaj neuromorficznych obliczeń ma na celu naśladowanie neuronów w mózgu, aby lepiej zrozumieć jego niesamowitą złożoność.

„Przedstawiona przez nas wizja jest bardzo ambitna”, twierdzi dr Ham, członek Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT) i profesor Uniwersytetu Harvarda dodając;

„Dążenie do tak heroicznego celu przesunie granice inteligencji maszyn, neuronauki i technologii półprzewodnikowej”.

Ponieważ ludzki mózg składa się z około 100 miliardów neuronów i około tysiąca razy więcej połączeń synaptycznych, ostateczny chip neuromorficzny będzie wymagał około 100 bilionów jednostek pamięci. Zintegrowanie tak ogromnej liczby pamięci na jednym chipie byłoby możliwe dzięki opracowywanej technologii przez firmę Samsung, która otworzyła nową erę w branży pamięci.

Photo by Bret Kavanaugh on Unsplash

________________________