14 grudnia 2021

Pierwsze "poufne" dokumenty Pfizera ujawnione z nakazu sądowego

Dokonała tego „Public Health and Medical Professionals for Transparency Documents”.

„Public Health and Medical Professionals for Transparency Documents” – to amerykańska organizacja non-profit, składająca się z pracowników służby zdrowia, lekarzy, naukowców i dziennikarzy, powołując się na Freedom of Information Act, zobowiązujący do ujawniania dokumentów przez instytucje państwowe.

Istnieje wyłącznie po to, by pozyskiwać i rozpowszechniać dane, na których opiera się FDA przy licencjonowaniu szczepionek przeciw COVID-19.

Organizacja nie zajmuje stanowiska w sprawie danych poza tym, że powinny one być publicznie dostępne, aby umożliwić niezależnym ekspertom przeprowadzenie ich własnych przeglądów i analiz.

PHMPTD pozwała do sądu FDA, o ujawnienie dokumentów firmy Pfizer dotyczących niepożądanych zdarzeń związanych z ich „szczepionką”.

FDA i Pfizer robili wszystko, aby ukryć te dane na kolejnych 55 lat, ale odważny sędzia nie zgodził się i nakazał udostępnianie 500 dokumentów miesięcznie, a pierwsza partia zawierała bombę zatytułowaną:

„ANALIZA ZBIORCZA RAPORTÓW O ZDARZENIACH NIEPOŻĄDANYCH PO WYDANIU POZWOLENIA”.

Poufna inwentaryzacja reakcji firmy Pfizer, która „nigdy nie miała ujrzeć światła dziennego”, pokazuje, że w ciągu pierwszych 90 dni awaryjnego użycia szczepionki (do 28 lutego 2021 r.) firma Pfizer odnotowała 1223 zgony.

To powinno wystarczyć do całkowitego wstrzymania programu szczepień. Firma przyznaje, że w ciągu pierwszych trzech miesięcy zarejestrowała szokujące 42 086 przypadków niepożądanych reakcji, które stanowiły łącznie 139 888 zdarzeń niepożądanych.

Już wówczas pojawiły się zatem doniesienia o wielu zdarzeniach niepożądanych u tej samej osoby.

Podczas gdy zakrzepy krwi i problemy z sercem po szczepieniu COVID prawdopodobnie przyciągnęły największą uwagę, wykres zdarzeń niepożądanych firmy Pfizer, przedstawiający 27 różnych „klas układów narządów” ujawnia szeroki zakres problemów,     z których wiele wskazuje na niepokojące „ przeprogramowanie ” odpowiedzi immunologicznych biorców.

Mamy zatem przed sobą poufne dokumenty Pfizera, monitorującego pierwsze tygodnie szczepień. Nie można chyba nazwać ich „antyszczepionkowymi”.

Jeżeli przeczytacie ten w pełni tajny dokument, dojdziecie do Tabeli 7, która zawiera szereg kategorii działań niepożądanych, z których wszystkie zostały zgłoszone w ciągu pierwszych trzech miesięcy wprowadzania szczepionek. To jest oszałamiające.

 W normalnym świecie byłoby to więcej niż wystarczające, aby zatrzymać światową kampanię szczepień.

Poufne dokumenty dowodzą, że Pfizer i FDA wiedzieli już na początku 2021 roku, że  szczepionki mRNA zabijają ludzi, powodują spontaniczne aborcje, jednocześnie powodując trzy razy więcej zdarzeń niepożądanych u kobiet niż mężczyzn.         

Raporty pochodziły z wielu krajów, w tym ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Włoch, Niemiec, Francji, Portugalii, Hiszpanii i innych.

Poza „zaburzeniami ogólnymi”, najczęściej zgłaszaną kategorią działań niepożądanych związanych ze szczepionką zawierającą mRNA były zaburzenia układu nerwowego, z liczbą 25 957 zgłoszeń.

 Nawet te liczby – już dość szokujące, biorąc pod uwagę nachalną propagandę FDA i wielu agencji światowych, że szczepionki mRNA są bezpieczne i skuteczne – to zapewne wierzchołek góry lodowej odczynów poszczepiennych i zgonów.  

„Zgłoszenia są składane dobrowolnie, a skala zaniżania jest nieznana” — pisze Pfizer na stronie 5. 

 Pfizer przyznał, że jego szczepionki mogą powodować (sekcja 3.1.2),   „zaawansowaną chorobę związaną ze szczepionką (VAERD), w tym chorobę układu oddechowego związaną ze szczepionką (VAERD).” 

To jest gwałtowna reakcja organizmu na kolejną ekspozycję tym samym wirusem, którą przechodzi się o wiele ciężej niż za pierwszym razem.

Pod etykietą „brakujące informacje” firma Pfizer poinformowała również FDA, że nie ma informacji na temat „Stosowania w ciąży i laktacji” ani „Stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat”.

„Skuteczność szczepionki” została również wymieniona jako: „brakujące informacje” przez firmę Pfizer.

Innymi słowy, Pfizer powiedział FDA, że jego szczepionki mogą zabijać ludzi i że nie ma informacji na temat skuteczności szczepionki , jednak FDA i reszta świata oszukańczo promowały szczepionkę jako bezpieczną i skuteczną.

Pfizer powiedział nawet FDA, że nie ma informacji o bezpieczeństwie stosowania u kobiet w ciąży, jednak FDA (oraz Fauci, CDC i reszta) przeforsowały szczepionkę dla kobiet w ciąży, pomimo całkowitego braku informacji o bezpieczeństwie.

 Dokument daje nam powody do spekulacji, że sama FDA była głęboko zaangażowana w przestępczy spisek mający na celu ukrycie prawdy o urazach i zgonach spowodowanych szczepionkami, jednocześnie udzielając zezwoleń na użytkowanie tym samym korporacjom, które otwarcie powiedziały FDA, że jej produkty mogą być niebezpieczne.

Cały kompleks korporacyjnych mediów kłamał od pierwszego dnia, fałszywie twierdząc, że szczepionka nikogo nie zabiła.  

W sekcji zatytułowanej „Stosowanie w ciąży i laktacji” raport omawia doniesienia o powiązaniu szczepionki mRNA z: samoistnym poronieniem (23),  przedwczesnym porodem ze zgonem noworodka, samoistnym poronieniem ze śmiercią wewnątrzmaciczną (po 2), samoistne poronienie ze zgonem noworodka (1).

„Spontaniczna aborcja” stanowi zdecydowanie największą liczbę w tych raportach, a i tak wepchnięto ją kobietom w ciąży.

 Ten poufny dokument — dopiero pierwszy z tysięcy, które jeszcze nie zostały opublikowane – ujawnia dwa krytyczne wnioski:

1) FDA dopuściła się oszustwa kryminalnego i wprowadzenia w błąd w zatwierdzaniu szczepionek mRNA jako „bezpiecznych i skutecznych”. Oznacza to, że czołowi decydenci FDA powinni stanąć przed sądem.

2) Szczepionka mRNA była znana  firmie Pfizer jako niebezpieczna nawet w pierwszych trzech miesiącach stosowania w nagłych wypadkach. Oznacza to, że Pfizer jest również współwinny śmierci niewinnych ofiar, ponieważ sam powinien był wycofać swój produkt z dystrybucji.

Autor; Roman Pleszyński

Photo by Maarten van den Heuvel on Unsplash

_______________________