25 stycznia 2022

Ponad 616 milionów uczniów jest dotkniętych całkowitym lub częściowym zamknięciem szkół

Szkody w edukacji dzieci podczas pandemii Covid-19 są trudne do zrekompensowania. Dzieci, z powodu zamknięcia szkół tracą „podstawowe umiejętności liczenia i czytania” - oświadczył UNICEF.

UNICEF udostępnił najnowsze dostępne dane na temat wpływu pandemii na naukę dzieci.

„W marcu będziemy obchodzić dwa lata związanych z COVID-19 zakłóceń w edukacji globalnej. Po prostu patrzymy na niemal nie do pokonania skalę strat w edukacji dzieci” – powiedział Robert Jenkins, dyrektor ds. edukacji UNICEF. 

„Podczas gdy zakłócenia w nauce muszą się skończyć, samo ponowne otwieranie szkół nie wystarczy. Uczniowie potrzebują intensywnego wsparcia, aby odzyskać utraconą edukację”, -twierdzi Jenkins, dodając, że szkoły „muszą również wykraczać poza miejsca nauki, aby odbudować zdrowie psychiczne i fizyczne dzieci, ich rozwój społeczny i odżywianie”.

Dzieci straciły podstawowe umiejętności liczenia i czytania

Na całym świecie zakłócenia w edukacji oznaczają, że miliony dzieci straciły możliwość nauki, którą nabyłyby, gdyby były w klasie, a młodsze i bardziej zmarginalizowane dzieci ponoszą największe straty.

W krajach o niskich i średnich dochodach straty w nauce spowodowane zamknięciem szkół sprawiły, że nawet 70 procent 10-latków nie jest w stanie przeczytać lub zrozumieć prostego tekstu, w porównaniu z 53 procentami przed pandemią.

Szacuje się, że w Etiopii dzieci ze szkół podstawowych nauczyły się od 30 do 40 procent tego, czego nauczyłyby się, gdyby był to normalny rok szkolny.

W kilku brazylijskich stanach około 3 na 4 dzieci w klasie 2 nie potrafi czytać, w porównaniu z 1 na 2 dzieci przed pandemią. W całej Brazylii 1 na 10 uczniów w wieku 10-15 lat nie wróci do szkoły po ponownym otwarciu.  

W RPA około 400 000 do 500 000 uczniów porzuciło szkołę w okresie od marca 2020 r. do lipca 2021 r.

UNICEF ostrzegł ponadto, że zamknięcie szkół podczas pandemii „wpłynęło na zdrowie psychiczne dzieci, zmniejszyło ich dostęp do regularnego źródła pożywienia i zwiększyło ryzyko nadużyć”.

Coraz więcej dowodów pokazuje, że COVID-19 powodował wysokie wskaźniki lęku i depresji wśród dzieci i młodzieży, a niektóre badania wykazały, że dziewczęta, nastolatki i osoby mieszkające na obszarach wiejskich są najbardziej narażone na te problemy.

Ponad 370 milionów dzieci na całym świecie opuściło szkolne posiłki podczas zamykania szkół, tracąc jedyne źródło codziennego pożywienia.

Uważa się również, że szkody mają charakter uniwersalny i dotykają dzieci od Etiopii i Afryki Południowej po Brazylię i Stany Zjednoczone.

Źródło; UNICEF

Photo by Z on Unsplash

_____________________