25 lutego 2022

Rada Europy zawiesza prawa reprezentacji Rosji

Rosja została dziś zawieszona w prawach członka Rady Europy ze skutkiem natychmiastowym.

W wyniku zbrojnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainie „zgodnie ze Statutem Rady Europy, Komitet Ministrów podjął dziś decyzję o zawieszeniu Federacji Rosyjskiej w jej prawie do reprezentacji w Komitecie Ministrów i Zgromadzeniu Parlamentarnym ze skutkiem natychmiastowym” – poinformowano na stronie organizacji.

Ogłoszona decyzja oznacza, że ​​Federacja Rosyjska pozostaje członkiem Rady Europy i stroną odpowiednich konwencji Rady Europy, w tym Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Poinformowano, że sędzia wybrany do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w odniesieniu do Federacji Rosyjskiej również pozostaje członkiem Trybunału, a skargi wniesione przeciwko Federacji Rosyjskiej będą nadal rozpatrywane i rozstrzygane przez Trybunał. 

Zawieszenie nie jest środkiem ostatecznym, lecz tymczasowym, pozostawiającym otwarte kanały komunikacji. -czytamy.

Procedura zawieszenia członkostwa Rosji w Radzie Europy została uruchomiona z inicjatywy Polski i Ukrainy.

Photo by Christian Lue on Unsplash