6 maja 2022

Sąd Najwyższy Indii: obowiązkowe szczepienia są niezgodne z konstytucją

SN zażądał również upublicznienia danych o zdarzeniach niepożądanych.

Wyrok zapadł na podstawie petycji złożonej przez dr Jacoba Puliyela, byłego członka Narodowej Grupy Doradczej ds. Szczepień (NTAGI), żądającego ujawnienia danych z badań szczepionek i porzucenia mandatów szczepień.

To prawne zwycięstwo jest, jak zawsze, wynikiem wytrwałości i odwagi zespołu osób, które wyróżniają się ponad posłuszną większość.

Jednym z nich jest Yohan Tengra z ruchu Awaken India. Udało mu się zjednoczyć prawników z Indyjskiego Stowarzyszenia Adwokackiego, aby prowadzić tę walkę, instancja po instancji, aż do Sądu Najwyższego.

Powołując się na integralność fizyczna oraz autonomię osobistą, Sąd Najwyższy orzekł, że ograniczenia dotyczące osób nieszczepionych nałożone przez różne nakazy szczepień uchwalone przez rządy stanów lub terytoriów związkowych, nie mogą być uważane za proporcjonalne i żadna osoba nie może być zmuszona do zaszczepienia się przeciwko Covid-19.

Dodał także, że: „dopóki istnieje ryzyko rozprzestrzeniania się choroby, mogą obowiązywać ograniczenia o prawach jednostek w szerszym interesie publicznym”.

Dokonując przeglądu mandatów szczepień, sędziowie L Nageswara Rao i BR Gavai orzekli:

„Dopóki wskaźnik infekcji pozostanie niski i pojawią się jakiekolwiek nowe ustalenia lub wyniki badań, które stanowią odpowiednie uzasadnienie dla nałożenia rozsądnych i proporcjonalnych ograniczeń na prawa nieszczepionych osób fizycznych sugerujemy, aby wszystkie władze w tym kraju, w tym organizacje prywatne i instytucje edukacyjne, zapoznały się z odpowiednimi nakazami i instrukcjami nakładającymi ograniczenia na osoby nieszczepione w zakresie dostępu do miejsc publicznych, usług i zasobów, jeśli nie zostały już wcześniej odwołane”.

W uzasadnieniu, sędzia Rao napisał: 

„W odniesieniu do naruszenia integralności cielesnej i osobistej autonomii jednostki rozpatrywanej w świetle szczepionek i innych środków zdrowia publicznego wprowadzonych w celu radzenia sobie z pandemią Covid-19, jesteśmy zdania że integralność cielesna jest chroniona na podstawie art. 21 Konstytucji i żadna osoba nie może być zmuszana do szczepienia. Ponadto autonomia osobista jednostki, która jest uznanym aspektem ochrony gwarantowanej na podstawie art. 21, obejmuje prawo do odmowy poddania się leczeniu w sferze zdrowia jednostki”.

I dalej bardzo ważne, bo dotyczy ograniczeń epidemicznych nakładanych na społeczeństwo:

„Jednak w interesie ochrony zdrowia społeczności, rząd jest uprawniony do regulowania kwestii dotyczących zdrowia publicznego poprzez nakładanie pewnych ograniczeń na prawa jednostki, które podlegają kontroli sądów konstytucyjnych w celu oceny, czy taka ingerencja w prawo jednostki do osobistego autonomia i prawo dostępu do środków utrzymania spełniają potrójny wymóg:

1. Legalność, która zakłada istnienie prawa; 

2. Potrzebę, określoną w kategoriach słusznego celu państwa; 

3. Proporcjonalność, która zapewnia racjonalny związek między przedmiotami a środkami przyjętymi do ich osiągnięcia”.

Sąd Najwyższy stwierdził, że nie przekazano żadnych danych, które wydają się wskazywać, że ryzyko przeniesienia wirusa od osób nieszczepionych jest wyższe niż od osób zaszczepionych, a zatem: „różne nakazy szczepień wydawane przez rządy stanowe/terytoria Indii nie mogą być uważane za proporcjonalne”.

Stwierdzając, że „informacje dotyczące niepożądanych skutków po szczepieniu są kluczowe dla budowania świadomości na temat szczepionek i ich skuteczności, oprócz tego, że są instrumentalne w dalszych badaniach naukowych”, sąd polecił również „ułatwienie zgłaszania podejrzeń niepożądanych zdarzeń przez osoby fizyczne i lekarzy prywatnych na dostępnej platformie wirtualnej.

Zgłoszenia te powinny być publicznie dostępne, bez uszczerbku dla ochrony poufności osób zgłaszających…”

„Mając na uwadze oświadczenie WHO w sprawie badań klinicznych i istniejący system ustawowy, nakazujemy Unii Indii, aby główne ustalenia i wyniki odpowiednich faz badań klinicznych szczepionek już zatwierdzonych przez organy regulacyjne do podawania dzieciom zostały upublicznione najwcześniej, jeśli jeszcze tego nie zrobiono”.

Konstytucja jest matką praw, ponieważ zawiera moralne filary narodu. Istnieje po to, by jakakolwiek okoliczna większość (np. rządowa) lub mniejszość (patrz w Polsce lewica i KO), nie zerwała tej międzypokoleniowej umowy moralnej, pod przykrywką wyjątkowych okoliczności.

Rażące środki podjęte podczas zaćmienia rządów, mediów, naukowców i innych, są właśnie czymś takim: zerwaniem umowy moralnej narodu, wykorzenieniem wartości, które łączą pokolenia ludzi walczących o wolność, których intencją było stworzenie zasad, które nie byłyby naruszane dla partykularnych interesów określonych ludzi, związków i organizacji.

Autor; Roman Pleszyński

Photo by arihant daga on Unsplash/Photo by Prashanth Pinha on Unsplash

_______________________________